13 märts 2017

Rahuloluküsitlused


HTM rahuloluküsitlus 4. klassile

HTM rahuloluküsitlus 8. klassile

HTM rahuloluküsitlus 11. klassile


Kiidan Mai-Roos Jõeveed, 11. klassi, Janno Allikat, huvijuht Riinat ja  sekretär Mailat taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan ka õpilasi ja õpetajaid vahvate esinemiskavade eest.  Kiidan 3. klassi ja õpetaja Heldit, kes olid Läänemaal 3. tulemusega küünlaümbriste ja patareide kogumises, 2. klassi  ja õpetaja Riina L, kes pälvisid samal võistlusel Tallinki preemia. Kiidan 5.-6. klassi poiste võrkpallivõistkonda koosseisus: Raul Reesar, Robin Reesar, Kevin Metsar, Andres Ring, Kaspar  Kirsipuu ja Jaagup Kask, kes saavutasid Läänemaa miniliigas  III koha, kiidan ka õpetaja Peepu. • T. 14.03 kell 15.30 Rajaleidjas ümarlaud. Koolist osalevad õppealajuhataja Eha ja õpetaja Õnnela.
 • T. 14.03 2. tunni ajal saksa keele klassis „Ilusa käekirja konkurss”. Kell 10.30 on soovijatel võimalus kirjutada terviseõpetuse klassis e- etteütlust. 4. tunni ajal on 1.-6. klassi emakeelejooks, kogunemine tunni alguses I korruse fuajees. Samal ajal on 7.-12. klassi emakeelemäng, klasside esindajad kogunevad I korruse fuajees. 5. tunni ajal kogunevad 7.-12. klassi õpilased võimlasse.
 • T. 14.03 3. klassi emakeeleolümpiaad. Osaleb Mirabelja Kuurmann. Komisjonis õpetaja Riina Leidsalu.
 • T. 14.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Emakeelepäevale pühendatud õhtu.
 • K. 15.03 6. tunni ajal matemaatika klassis 9.-12. klassi mälumäng.
 • K. 15.03 töö- ja tehnoloogiaõpetuseolümpiaadi maakondlik voor Kullamaal. Osalevad Anneli Riisalu, Maarja Kask, Jander Selgis.
 • K. – R. 15.03 -17.03 tantsijad Rootsis, kaasas huvijuht Riina.
 • N. 16.03 kell  ümarlaud koolis.
 • Lahtised hinded põhikoolis paneme välja 17.03.
 • E. 20.03 ja K. 22.03 HEV õpilaste ümarlauad.
 • HTM poolt viiakse läbi rahulolu-küsitlused 4., 8. ja 11. klassi õpilastele, 1.-9. klassi õpetajatele ja 1.-9. klassi lapsevanematele vahemikus 13.03 – 17.03.  Õpilased täidavad küsimustikud koolis. 11. klass küsitlusele vastamine T. 14.03 6. tund.
 • R.-L. 17.03-18.03 koolimajas tantsulaager.
 • E. 20.03 kell 10.00 sisekoolitus IKT valdkonnas matemaatika klassis.
 • Vaheaeg 18.03 – 26.03.

06 märts 2017Kiidan inimeseõpetuseolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: Marja Järv II koht, Mari-Ann Liidemaa I koht, Kelli Nurm II koht, Laura Aruksaar I koht, Maarja Kask II koht, kiidan õpetaja Riina Gildenit. Kiidan õpetaja Viivet, õpetaja Peepu ja õpetaja Maid vastlapäeva korraldamise eest. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses täiskasvanutele II koha ja kreeka-rooma maadluses II koha. • E. 06.03 2. tunni ajal 10 .-12. klassile loeng „Rahajuhtimine ja investeerimine”, lektor J. Roosaar, loeng toimub bioloogia klassis.
 • E. 06.03 2.-3. tunni ajal korraldab Läänemaa Noortekogu 5.-6. klassi õpilastele meediakoolituse ajaloo klassis.
 • T. 07.03 6.-7. klass teatris. Buss väljub kell 10.30, kaasas õpetaja Eha ja õpetaja Riina L.
 • K. 08.03 kell 18.00 taidluspidu Kullamaa Kultuurimajas. Bussid toovad ja viivad.
 • N. 09.03 kell 13.00 koolijuhtide nõupidamine Martna Põhikoolis.
 • N. 09.03 kell 11.20 1.-5. klassi näidistund korvpallis.
 • R. 10.03 2. tunni ajal toimub veeohutuskoolitus 11.-12. klassile bioloogia klassis.
 • R. 10.03 5.-6. klassi poiste võrkpall Taeblas. Kaasas õpetaja Peep. Buss väljub kell 9.00.
 • R. 10.03 mudilaskoor Lihulas. Buss väljub kell 11.50.
 • R. 10.03 õpetaja Riina L ja õpetaja Riina G koolitusel Haapsalus.
 • E. 13.03 kell 11.00 Kullamaa Kultuurimajas Peterburi tsirkus, hind 3 eurot.
 • T. 14.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Emakeelepäevale pühendatud õhtu.
 • HTM poolt viiakse läbi rahulolu-küsitlused 4., 8. ja 11. klassi õpilastele, 1.-9. klassi õpetajatele ja 1.-9. klassi lapsevanematele vahemikus 13.03 – 17.03. Saadan listi kaudu kirjad õpetajatele ja lapsevanematele, kus asub ka link küsimustikuga. Õpilased täidavad küsimustikud koolis.

27 veebruar 2017Kiidan Maarja Kaske, kes saavutas maakondlikul ühiskonnaõpetuseolümpiaadil I koha ja Carmen Treud, kes saavutas maakondlikul ühiskonnaõpetuseolümpiaadil I koha. Carmen tagas ka pääsu vabariiklikule olümpiaadile. Kiidan Anneli Riisalut ja Anita Liput, kes samuti osalesid edukalt ühiskonnaõpetuseolümpiaadil. Tänan õpetaja Ervin Rannikut. Tänan Arge Lehte, kes pidas loenguid õpilastele programmi „Tagasi kooli” raames. Kiidan huvijuht Riinat EV aastapäeva aktuse läbiviimise eest,  tänan esinemise eest aktusel Mirabelja Kuurmanni ja Janno Silku. Kiidan Wiebket ja Mailat karnevali korraldamise eest.


 • E. 27.02 7. tunni ajal ümarlaud direktori juures.
 • T. 28.02 paneme välja II trimestri hinded põhikooli õpilastele. Tunnistused väljastame õpilastele reedel, 3. märtsil.
 • T. 28.02 kell 12.00-14.15 toimub vastlapäev 1.-6. klassi õpilastele järve ääres.
 • T. 28.02 kell 17.00 toimub hoolekogu koosolek õpetajate toas.
 • N. 02.03 on 9. klass  Tallinnas teatris „Martin Luther King”. Buss väljub kell 9.00. Kaasas õpetaja Heli Mäe.
 • R. 03.03 Haapsalus infomess „Oma Rada”. Messile sõidavad 8. ja 9. klassi õpilased. Buss väljub kell 10.00. Kaasa läheb huvijuht Riina , kes sisustab koos õpilastega ka Kullamaa Keskkooli õpitoa messil.
 • L.-P. 04.03 – 05.05 tantsulaager koolimajas.
 • Taidluspeo proovid kultuurimajas toimuvad alates 1. märtsist.
 • E. 06.03 2. tunni ajal 11.-12. klassile loeng „Rahajuhtimine ja investeerimine”, lektor J. Roosaar
 • E. 06.03 2.-3. tunni ajal korraldab Läänemaa Noortekogu 5.-6. klassi õpilastele meediakoolituse.

20 veebruar 2017Kiidan Marja Järve, kes võitis pronksmedali ülemaailmsel laste joonistusvõistlusel „ IE-NO-HIKARI”, võistlust korraldab Jaapan ning Marja oli ainus eestlane, kes pääses kolme parima hulka. Kiidan Aleksandra Laanet, Mai-Roos Jõeveed, Merle Humalat, Tiina Põlmat, Andra Salumaad, Sirle Suusterit ja Meril Topperit, kes saavutasid võrkpallivõistlustel Haapsalus 3. koha, kiidan ka õpetaja Peepu. Kiidan 7. klassi võistkonda koosseisus Kelli Nurm, Mari-Ann Liidemaa ja Kaarel Aavekukk, kes saavutasid matemaatika ainevõistlustel „Nuputa” 3.-4. koha, kiidan ka õpetaja Reeta. Tänan Ardo Arusaart, Jüri Nisumaad ja Kristjan Böttkerit maadluspäeva läbiviimise eest koolis. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Eesti MV kreeka-rooma maadluses juunioridele II koha.


 • E. 20.02 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Õppenõukogu sekretäri valimine
2.      Õpilaste nimekirjast kustutamine
3.      IÕK määramine
 • T. 21.02 1. tunni ajal 11.-12. klassile loeng  ja 2. tunni 9.-10. klassile loeng „Tagasi kooli” raames, lektoriks Arge Leht.
 • T. 21.02 kell 15.00 vallamajas kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek.
 • K. 22.02 7.-8. tunni ajal karneval Goldenbeckis 1.-4. klassile, korraldajaks Wiebke ja Maila.
 • N. 23.02 2. tunni ajal Eesti Kontserdi koolikontsert (maksab 1 euro), Kullamaa Kultuurimajas, pärast seda EV 99. aastapäeva aktus. Koolipäev lõpeb kell 14.25, bussid väljuvad kell 14.30.

13 veebruar 2017Kiidan Kristjan Kaljustet ja Ralf Kaljustet, kes saavutasid Eesti Lahtistel Võitluskunstide mängudel I koha.


 • E. 13.02 klassiõpetajate ainesektsiooni koosolek Haapsalus, osalevad õpetaja Õnnela ja õpetaja Riina L.
 • E. 13.02 klassijuhataja tunnis valime klasside sõbralikumad poisid ja tüdrukud, samuti sõbralikuma õpetaja ja koolitöötaja.
 • T. 14.02 SÕBRAPÄEV (1. tunni ajal sõbralikud sööklas torti söömas, 3. tunni ajal TORDIOKSJON võimlas, avatud on postkast jne).
 • K. 15.02 toimub piirkondlik inimeseõpetuseolümpiaad arvuti teel. Osalevad Raul Reesar ja Marja Järv 5. klassist, Siret Suuster ja Sandra Martina Nagelman 6. klassist, Kelli Nurm ja Mari-Ann Liidemaa 7. klassist ning Maarja Kask ja Laura Aruksaar 8. klassist.
 • N. 16.02 toimub Haapsalus „Nuputa“ piirkondlik voor 5.+6. klassi võistkonnale ja 7. klassi võistkonnale.
 • N. 16.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Puud olid...“
 • R. 17.02 õppealajuhatajate koolitus Haapsalus.
 • R. 17.02 toimub võimlas maadluspäev. Kohal Ardo Arusaar ja Vigala treener Jüri  Nisumaa
 • L. 18.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Seasaare Nätemängu Seltsi näitemäng „Ükskord juhtus nii...“, pilet 7 eurot.
 • E. 20.02 õppenõukogu
 • II trimestri hinded põhikooli õpilastele paneme välja 28. veebruaril.
 • Koolis toimub Eesti Kontserdi poolt korraldatud koolikontsert õpilastele. Pilet 1 euro.

06 veebruar 2017Tänan Kairi Mustjatset Martna Põhikoolist robootika töötoa läbiviimise eest 5.-6. klassi õpilastele.


 • E. 06.02 kell 10.00 Haapsalus E. Enno etluskonkurss. Osalevad Janno Silk 2. klassist ja Mirabelja Kuurmann 3. klassist.
 • E. 06.02 kell 11.20 100-päeva vastuvõtt abiturientidele vallamajas.
 • T. 07.02 kell 10.00 matemaatikaolümpiaad Haapsalus, osalevad Mari-Ann Liidemaa, Markos Eha ja Marko Toomson 7. klassist.
 • K. 08.02 1.-3. klassi poisid Lihulas jalgpalli võistlustel.
 • N.-R. 09.02 - 10.02 osalevad direktor ja huvijuht õppereisil Lõuna-Eesti koolidesse.
 • R. 10.02 toimub ühiskonnaõpetusolümpiaad arvuti teel. Osalevad Maarja Kask 8. klassist, Anneli Riisalu ja Anita Lipu 9. klassist ning Carmen Treu 11. klassist.
 • R. 10.02 Haapsalu Kolledžis koolitus. Osalevad õpetaja Riina ja huvijuht Riina.
 • L. 11.02 osalevad 10. ja 11. klassi õpilased õpilasfirmade laadal Tallinnas.
 • L. 11.02 mudilaskoori laulupäev Lihulas.
 • L. 11.02 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas TUULISBRASS kontsert.
 • E. 13.02 10.-12. klassi tüdrukud Haapsalus võrkpalli võistlustel.