03 juuni 2019


Kiidan kõiki esinejaid ja juhendajaid, kes korraldasid suurepärase kevadkontserdi Kullamaa Kultuurimajas. Tänan ka laululapsi ja õpetaja Üllet esinemise eest Martna Põhikooli kevadpeol.
Algklasside olümpia Haapsalus: 1.kl.P Daniel Kändla- pallivise 3. koht, Randel-Reinold Liivrand - 400 m jooks 3.koht.   2.kl. T Emmalin Jammer - kaugushüpe 3. koht, 3.kl. P. - Eric Smitt - 400 m jooks 2.koht. Mirjam Kask saavutas Tartus Georg Hackenscmidti mälestusvõistlusel maadluses 2. koha.

·         E, 03.-07.06 huvijuht Pirja koolitusel.
·         Esmaspäevast neljapäevani toimuvad tunnid kuni I bussiringini, II bussiringi ei toimu. Reedel on üks bussiring kell 15.45.
·         E, 03.06  9. kl eesti keele lõpueksam kell 10.00 eesti keele klassis.
·         E. 03.06 kell 9.00 12. klassi komplekseksam keemia klassis.
·         E-T, 03.-04.06 10. klass ekskursioonil. Kihnus. Kaasas õpetaja Ülle.
·         T, 04.06 paneme välja hinded.
·         T, 04.06 kell 9.00 Lääne-Nigula koolide 5.-8. klasside õpilaste olümpiamängud Kullamaal.
·         T, 04.06 1.-4. klass Vembu-Tembumaal. Kaasas klassijuhatajad. Väljasõit kell 9.30
·         T, 04.06  mudilaskoor Lihulas  rahvapeol. Väljasõit kell 17.00 Kaasas Anneli Riisalu
·         K, 05.06 Lääne-Nigula koolijuhtide nõupidamine Martnas kell 11.00.
·         K, 05.06 Läänemaa tantsu-ja laulupidu Haapsalus, buss tantsijatega väljub kell 10.45 ja lauljatega 11.20.
·         N. 06.06 kell 14.30 õppenõukogu matemaatika klassis.
·         R, 07.06 lõpetame kooliaasta ja  kell 16.00 on direktori vastuvõtt tublimatele. Tunnid lõpevad kell 14.20, aktus algab kultuurimajas kell 14.30. Pärast aktust on klassijuhataja tund. Bussid koju kell 15.45.
·         E, 10.06 kell 10.00 toimub 9. klassi lõpueksam matemaatikas (matemaatika klassis).
·         N, 13.06 kell 10.00 on 9. klassi lõpueksam valikaines (inglise keel, ühiskonnaõpetus, bioloogia ja keemia). Inglise keel toimub inglise keele klassis, ülejäänud ajaloo klassis.
·         R-L, 14.-15.06 6. klass ekskursioonil Kihnus, kaasas direktor.
·         L. 14.06 koolispordiliidu aastakoosolek Haapsalus (Viive,Mai).
·         E. 17.06 kell 12.00 õppenõukogu matemaatika klassis.
·         E, 17.06 kell 18.30 toimub Kullamaa Kultuurimajas 9. klassi lõpuaktus.
·         N. 20.06 kell 10.00 õppenõukogu matemaatika klassis.
·         R, 21.06 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas 12. klassi lõpuaktus.

27 mai 2019


Kiidan Marja Järve, kes saavutas vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 3. koha, juhendaja õpetaja Mai. Kullamaa Keskkooli AASTA ÕPETAJA 2019 on Heli Mäe ja AASTA ÕPILANE 2019 on 11. klassi õpilane Anneli Riisalu. Kiidan Läänemaa kergejõustiku MV edukalt esinenud õpilasi: TC kl 4 x100 m teatejooks 3. koht Mirtel Post, Getter Tõnstrem, Carolina Treu, Mirjam Kask,
TC kl. pallivise 1. koht Reneti Priimägi  TD kl. 600 m jooks 3. koht Laura Metsaäär,
PD kl.  Kevin Matteus 1. koht 60 m jooks,1. koht kõrgushüpe, 1. koht kaugushüpe,
PC kl. Kristjan Liivapalu 2. koht 60 m jooks, 2. koht 1000 m jooks, 3. koht kaugushüpe,
Raul Reesar 2. koht kuulitõuge, 2. koht odavise, Robin Reesar 3. koht kuulitõuge,
PB kl. Markos Eha 1. koht 100 m jooks, 1. koht kaugushüpe, 3. koht odavise. Tänan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu.

 • E, 27.05 õppenõukogu. Päevakorras: 1. Kooli kodukord; 2. Kullamaa KK põhimäärus; 3. Arenguvestluste läbiviimise kord; 4. Kullamaa KK palgakorralduse juhend.
 • E, 27.05 7. klass ekskursioonil Tallinnas. Kaasas õpetaja Heli, väljasõit  kell 9.00.
 • E,  27.05 toimub Haapsalus maakondlik tunnustamisüritus. Kutsutud on 7. klassi õpilane Marja ja õpetaja Mai.
 • T, 28.05 6. klass KEAT võistluspäev Uuemõisas. Kaasas direktor ja õpetaja Mai, väljasõit autodega kell 9.15.
 • T, 28.05.Kevadpeo peaproovid kultuurimajas. 3.-5.tund.
3.tund- 2.-5.klassi poisid.4.-5.kl tüdrukud ja 8.klassi poisid
4.-5. tund- lauljad ja rahvatantsijad
 • K, 29.05 algklasside olümpia Haapsalus. Kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep, väljasõit kell 9.00.
 • K, 29.05 5. klass ekskursioonil Pärnus. Kaasas huvijuht Pirja, väljasõit kell 9.00.
 • K, 29.05. Kevadkontsert kell 19.00 kultuurimajas.
 • N, 30.05 9. klassi tutipäev.
 • N-R, 30.-31.05 8. klass ekskursioonil Hiiumaal. Kaasas klassijuhataja Meeri, buss väljub kell 9.00.
 • R, 31.05 Laululapsed esinemas Martna kevadpeol. Väljasõit kell 16.00
 • E, 03.05  9. kl eesti keele lõpueksam kell 10.00
 • E-T, 03.-04.06 10. klass ekskursioonil. Kihnus. Kaasas õpetaja Ülle.
 • T, 04.06 paneme välja hinded.
 • T, 04.06 kell 9.00 Lääne-Nigula koolide 5.-8. klasside õpilaste olümpiamängud Kullamaal.
 • T, 04.06 1.-4. klass Vembu-Tembumaal. Kaasas klassijuhatajad. Väljasõit kell 9.00

20 mai 2019


Tänan Noorsoopolitseid loengute läbiviimise eest õpilastele. Tänan laululapsi ja õpetaja Üllet esinemise eest Liivi raamatukogu 100. sünnipäeval. Kiidan Spordiliit “Jõud” maadluse meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:Getter Tõnstrem 2. koht, Mirjam Kask 2. koht, Hannes Välis 3. koht. Kiidan Kajamaal Klubide Karika 5.  etapil maastikuring  tüdrukute traditsioonilise jahivibu klassis edukalt esinenud õpilasi: Carolina Treu 1. koha, Paula -  Marie Ojaver 2 koha ja Mirabelja Kuurmann 3 koha.


·         E, 20.05 kell 9.00 üleminekueksam 10. klassile ja üksikutele õpilastele 8. ja 11. klassist toimub keemia klassis
·         E, 20.05 kell 9.30 toimub loovtööde kaitsmine arvutiõpetuse klassis.
·         E, 20.05 kell 9.30 toimub 6. klassi õpilastele Keskkonnaameti loeng “Eestimaa ohtlik loodus”. Antud teema kohta on KEAT võistlustel ülesandeid.
·         20.05-24.05 huvijuht Pirja koolitusel.
·         T, 21.05 2. klassi liiklusolümpia Haapsalus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Õnnela.
·         T, 21.05 kell 17.00 Goldenbeckis Läänela raamatu ja filmi tutvustus.
·         K, 22.05 kell 13.40 uurimistööde kaitsmine Goldenbeckis.
·         K ja N, 22.-23.05. sotsiaalpedagoog Kaidi MTÜ Lastekaitse Liidu poolt korraldataval koolitusel “Koostöö lapse heaks!”
·         N, 23. 05 Läänemaa koolinoorte kergejõustiku MV Haapsalus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep.
·         N, 23.05 eksamieelne vaba päev 7. klassi õpilastel.
·         R, 24.05 kell 10.00 matemaatika riigieksam Lihula Gümnaasiumis. Kohal tuleb olla kell 9.30, kaasas dokument. Kullamaalt on komisjonis direktor.
·         R, 24.05 kell 9.00 toimub 7. klassi üleminekueksam füüsika klassis.
·         R, 24.05 6. klassi klassiöö koolimajas.
·         R-P, 24.05 - 26.05 viibib 10. klass riigikaitse laagris Karitsa Puhkebaasis Rapla vallas. Väljasõit kooli juurest kell 15.45, kohal peab olema kell 17.30. Tagasi tuleb buss pühapäeval kell 12.00. Riided ja söök laagrist, muude vajalike asjade kohta tuleb täiendav kiri.

13 mai 2019


Kiidan Klubide Karika 4. osavõistlusel edukalt esinenud õpilasi: jahivibu klassis Carolina Treu 1. koht, Grete Ansel 2. koht, Mirabelja Kuurmann 3. koht ning lihtsa vibu klassis Mirtel Post 1. koht, juhendaja Aare Lauren. Tänan jalgpallikooli näidistundide läbiviimise eest ning koolile kingitud jalgpallide eest. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeniduskool andis oma 99. sünnipäeval Kullamaa Keskkoolile tänukirja ja meene hea koostöö eest sellel õppeaastal.


·         E, 13.05 teeb noorsoopolitseinik Sirje Treiman õpilastega vestlusringi. Teemadena käsitletakse suitsetamist, e-sigarette, mokatubakat jne. 2. tund 10.-11. klass ja 3. tund 7.-8. klass.
·         T. 14.05 6. tunni ajal sooritab 6. klass tasemetöö (riiklikus valimis) eesti keeles. Töö toimub arvutiõpetuse klassis.
·         T, 14.05 huvijuht Pirja koolitusel.
·         K, 15.05 spordipäev 6.-11. kl. 9.00-11.30. 1.-5 kl. kell 12.00-14.15
·         K, 15.05 7. ja 8. tund HEV koosolek.
·         K, 15.05 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
·         N, 16.05 II klass kell 9.30 Risti päästekomandos õppekäigul.
·         N, 16.05 Lääne-Nigula koolijuhtide nõupidamine Martna Põhikoolis.
·         R, 17.05 5. klassi klassiöö.
·         R, 17.05 10. klass kodus üleminekueksamiks õppimas.
·         R, 17.05 Liivi raamatukogu 100. sünnipäev. Algusega kell 13.00. Sellega seoses lähevad laululapsed esimese bussringiga Liivile harjutama, buss toob nad ürituselt tagasi kell 14.10.
·         E. 20.05 üleminekueksamid ja 8. klassi loovtööde kaitsmine.
·         20.05-24.05 huvijuht Pirja koolitusel.

06 mai 2019


Kiidan 1.-5. klassi õpilasi, klassijuhatajaid, õpetaja Viivet ja 7. klassi tüdrukuid Teeme Ära 2019 talgupäeval osalemise eest Kullamaa Rohumäel.

·         E, 06.05 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras : 1. Üleminekueksamitest vabastamine.
·       E, 06.05 kell 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik) Lihula Gümnaasiumis. Kohal peab olema kell 9.30, kaasas dokument.
·         E, 06.05 2. ja 3. tund 4. klassi robootika õpetaja Kairiga Martnast.
·         Alates esmaspäevast, 6. maist ei toimu sööklas teejoomist.
·       Muudatus päevakavas: söögivahetund on 11.30-11.50. 4. tund toimub 11.50-12.35 ning seejärel tavaline 10-minutiline vahetund. Esmaspäeviti on lõuna 12.05-12.25, 5. tund 12.25-13.10 ning seejärel 10-minutiline vahetund
·         T, 7.05 ja K 8.05 inglise keele riiklik eksam (suuline) Lihula Gümnaasiumis. Kullamaa õpilased sooritavad suulise osa kolmapäeval alates kell 9.00.
·         K, 08.05 10. klassil riigikaitse (topograafia) tunnid.
·         K, 08.05 2 tunni ajal 1. ja 2. klassi õpilased ning 3. tunni ajal 3.-5. klassi õpilased staadionil. Kohale tuleb jalgpallikool, kaasas peavad olema dressid.
·         K, 8.05  Marja Järv ja Mai Jõevee Tallinnas inimeseõpetuse olümpiaadil.28 aprill 2019
Kiidan Marja Järve, kes saavutas maakondlikul inimeseõpetuse olümpiaadil I koha, juhendajaks õpetaja Mai. Vabariiklik lõppvoor on 8. mail Tallinnas. Kiidan kõiki maadlejaid, kes osalesid Märjamaal Koolimaadluse Festivalil. Kullamaa Keskkool saavutas koolide arvestuses I koha. Kiidan 1. klassi ja klassijuhatajat ning Anneli Riisalut tutipeo aktuse korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan algklasside tervisepäeva läbiviimise eest Irene Lutsu, Katrin Ehat, Tõnu Eelmäed, Kaidi Uuedat, Riina Leidsalut ja Õnnela Palmiste-Selbergi. Jüripäeva jooksu läbiviimise eest Viive Karnaud. Kiidan Eesti meistrivõistlustel naistemaadluses edukalt esinenud õpilasi: Getter Tõnstrem 1, koht, Mirjam Kask 1. koht. Kiidan Klubide Karika 3. etapil (jahivibuga) edukalt esinenud õpilasi: Carolina Treu 1. koht, Paula Marie Ojaver 2. koht, Grete Ansel 3. koht.

 • E.-T. 29.-30.04 direktor ja õpetaja Riina LHU õppereisil Lääne-Virumaal.
 • E. 29.04 7.-9. klass ettevõtlusprojekti raames külastamas Kanal 2 ja Postimeest. Väljasõit kooli eest kell 9.00, kaasa Meeri, Heli ja Riina G.
 • T. 30.04 7. klass ja 10.-11.klass ettevõtlusprojekti raames külastamas AS Wendret Pärnus. Väljasõit kell 9.00, kaasa Pirja ja Riina G.
 • N. 2.05. viib Maria-Lota Nikulina läbi oma loovtöö ürituse - Big English Exam 3.-5. kl õpilastele.
 • L. 4.05 toimub Haapsalu turul Haapsalu Euroopa päeva festival ja õpilasfirmade laat ning kooli õpilasfirma osaleb sellel.
 • E. 06.05 kell 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik) Lihula Gümnaasiumis. Kohal peab olema kell 9.30, kaasas dokument.


15 aprill 2019


INFO 15. aprill


Kiidan 8.-12. klassi õpilasi, kes Innove ettevõtlusprojekti raames koostasid huvitavaid projekte ning tutvustasid neid komisjonile, tänan projektijuht Riinat ja õpetaja Pillet. Kiidan 11. klassi õpilasi ja huvijuht Pirjat kooli taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan koolitaja Airi Aavikut digikoolituse läbiviimise eest õpetajatele. Kiidan ÕE liikmeid Mary-Ettel Laulit, Helina Sootalut, Sandra Martina Nagelmani, Kelli Nurme, Simo Laurenit ja Villem Mihki ja huvijuht Pirjat kooli esindamise eest Lääne-Nigula valla “Playback” üritusel.


·         E. 15.04 kell 16.00 Lääne-Nigula hariduskomisjoni koosolek arvutiõpetuse klassis.
·         T. 16.04  10. ja 11. klass õppeekskursioonil Tallinnas Tervishoiu muuseumis. Väljasõit kell 9.00, kaasas õpetaja Mai.
·         T. 16.04 Märjamaal Koolimaadluse Festival. Väljasõit kell 8.45, kaasas õpetaja Peep.
·         K. 17.04 osalevad 7. ja 8. klassi õpilased “Aitan lapsi kunsti juurde” projekti raames Adamson-Ericu muuseumi tundides. Väljasõit 8.55, tagasi ollakse umbes 13.30. Kaasas 8. klassi klassijuhataja Meeri ja kunstiõpetaja/sotsiaalpedagoog Kaidi.
·         K.17.04 IV klassil jalgrattakoolituse teooriaeksam.
·         N. 18.04 algklasside tervisepäev 1.-5. tund ja 6. tund jüripäeva jooks.
·         N. 18.04 12. klassi tutipäev.
·         19.04-28.04 vaheaeg.
·         Alates 29. aprillist uus tunniplaan.
·         P.-T. 21.-23.04 õpetaja Heli a/ü koolitusel.
·         E. 22.04 kell 10.00 eesti keele riigieksam Lihulas. Kohal peab olema kell 9.30 ja kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
·         E.22.04 kell 19.45 jüriöö jooks Kullamaal.
·         K. 24.04 koolijuhtide nõupidamine Haapsalus.
·         E.-T. 29.-30.04 direktor ja õpetaja Riina LHU õppereisil Lääne-Virumaal.