30 märts 2015



 • E. 30.03 kell 9.00 annab karjäärinõustaja T. Karolin tagasisidet kutsevalikutestide kohta 9. ja 12. klassile.
 • E. 30.03 kell 14.00 Läänemaa koolinoorte mälumängu individuaalne voor LÜG-is.
 • E.30.03  Silva ja Riina G koolitusel.
 • N. 02.04 veekeskuse külastamine Pärnus. Buss väljub kell 9.45
 • N. 02.04 kell 13.00 direktorite nõupidamine Uuemõisas.
 • N. 02.04 kell 9.00 -15.00 emakeele proovieksam 12. klassile.
 • R. 03.04 kooli ei toimu, on Suur reede.
 • E. 06.04 toimub Tallinnas Eesti Klassiõpetajate Liidu aastakoosolek-koolitus. Osaleb õpetaja Riina Leidsalu.
 • IV veerandi kontrolltööde plaanid paneme klassidesse reedeks, 3. aprilliks.
 • Lahtised hinded paneme välja esmaspäevaks, 6. aprilliks.
 • Eksamimaterjalid esitada õppealajuhatajale reedeks, 17.aprilliks.
 • 12. klasside hinded paneme välja reedeks, 24. aprilliks.

23 märts 2015



HEAD UUT VEERANDIT!

Kiidan õpetaja Eha Eindorfi ja gümnaasiumi õpilasi emakeelepäeva läbiviimise eest. Kiidan Carmen Treud, kes saavutas vabariiklikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil I koha ja Pille-Riin Seimanni, kes saavutas VI-VII koha. Tänud õpetaja Ervin Rannikule õpilaste juhendamise eest.




·        T. 24.03  kell 12.00 avatakse Kullamaa Raamatukogus näitus, mis on pühendatud küüditamise ohvrite mälestuspäevale.
·        T. 24.03 7.tunni ajal ÕE koosolek.
·        K. 25.03 toimub Hoovõtukeskuse 4. seminarlaager HKHK-s.
·        K. 25.03 kell 14.00 tutvustab Kullamaa Keskkool õppimivõimalusi Taebla Gümnaasiumis.
·        Lahtised hinded paneme välja esmaspäevaks, 6. aprilliks.
·        IV veerandi kontrolltööde plaanid paneme klassidesse reedeks, 3. aprilliks.
·        12. klassi tutipäev on neljapäev, 23.aprill.
·        Uus tunniplaan tuleb alates 27. aprillist.
·        E. 30.03 kell 9.00 annab kärjäärinõustaja T. Karolin tagasisidet kutsevalikutestide kohta 9. ja 12. klassi õpilastele.
·        Veekeskuse külastamine toimub neljapäeval, 2. aprillil.

09 märts 2015



Kiidan õpetaja Veikko Hallikut töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi läbiviimise eest  ja õpilaste juhendamise eest. Kiidan Anneli Riisalut, kes saavutas I koha ja Anita Liput, kes saavutas II koha maakondlikul töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil.



TÜDRUKUTE NÄDAL JÄTKUB

T meik (5.-12. klass). Algus alates 4. tunnist.
N moeshow (1.-4. klass) koos ööbimisega. Algus peale 6. tundi.


·        E. 09.03 kell 8.15 Kullamaa KK tutvustus Risti koolis.
·        E. 09.03 kell 9.30 putukate teemaline koolitus ja projekt.7. ja 8. klassile
·        E.09.03 kell 10.00 Haapsalu Kolledžis koolitus, kus osalevad õpetajad Silva ja Riina.
·        T. 10.03 kell 9.00 “Tagasi kooli – reaalainetega edukaks” projekti raames külalisõpetajate tunnid 8.-12. klassi õpilastele.
·        T. 10.03 alates 2. tunnist 10.-12. klassi õpilastele koolitus “Selge pilk” Goldenbeckis.
·        T. 10.03 kell 12.45 Kullamaa KK tutvustus Ridala Põhikoolis.
·        K. 11.03 kell 10.45  toimub 1.-5. klassi poistele koolitus projekti “Jalgpall kooli” raames.
·        K. 11.03 õhtuks paneme välja III veerandi hinded põhikooli õpilastele (õppeainetes, mida on vähemalt 3 tundi nädalas).
·        K. 11.03 kell 14.00 Kullamaa KK tutvustus Taebla Gümnaasiumis.
·        N. 12.03 kell 10.00 3. klasside emakeeleolümpiaad Oru koolis
·        R. 13.03 saavad põhikooli õpilased tunnistused.
·        T. 17.03 kell 9.00 toimub koolitöötajatele esmaabi koolitus.
·        T. 17.03 kell 12.00 inimeseõpetuse “Aasta Tegu 2015” laureaadi Läänemaa poistepäev “Tervis ja ohutus” tunnustamine, samal päeval ka inimeseõpetuse koostööseminar.
·        N. 19.02 kell 10.00 õpetajate töökoosolek ja sisekoolitus(võtke oma sülearvutid kindlasti kaasa).
·        Jalgpalli osavusfestival VÄRAV Läänemaa voor toimub Lihula Gümnaasiumi Spordihoones 24.03, registreerimine 20.03 aadressil: jaanus.getreu@mail.ee
·        Matemaatika ainevõistlus “Känguru” toimub 26.03. Koolid registreerivad oma võistlejad 9. märtsiks.
·        Rajaleidja keskus annab teada, et 07.04 kell 14.00-16.00 toimub infopäev teemadel: “Nõustamiskomisjoni olemus” ja “Õpiraskustega laps tavaklassis”.
·        HEV koolitus õpetajatele koolis toimub 17.04 kell 13.00-17.00
·        Koolivaheaeg 14.03-22.03

02 märts 2015



Kiidan kõiki tantsu- ja laululapsi, Merle Humalat ning õpetaja Üllet ja õpetaja Riinat, kes sisutasid EV aastapäeva aktused 24. ja 25. veebruaril. Kiidan Markos Merisalut, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses III koha. Tänan valdade talimängudel edukalt esinenud õpilasi: Regina Kändla, Angeelika Siitmaa, Mai-Roos Jõevee, Marten Jõevee, Aleksandra Laane, Pirja Laanemets, Grete Lätt, Andra Salumaa, Kadi Kuuser, Marit Mällo



TÜDRUKUTE NÄDAL:
E kleidipäev (terve kool)
N moeshow (1.-4. klass) koos ööbimisega. Algus peale 6. tundi.
R peotants (9.-12. klass)

·        T. 03.03 kell 9.00 Kullamaa KK tutvustus Virtsu koolis.
·        T. 03.03 1.-4. klassi õpilased Tallinnas teatris.
·        N.05.03 algusega kell 10.00 toimub maakondlik käsitöö ja kodunduse konkurss Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkurss Kullamaa Keskkoolis.
·        N.05.03 kell 13.00 – 14.30 toimub Noarootsis Pürksi kultuurimajas Läänemaa koolinoorte mälumäng.
·        N. 05.03 kell 8.30 Kullamaa KK tutvustus Palivere koolis.
·        SA Innove korraldab koostöös HTM-iga kutsehariduse suursündmust “Noor Meister 2015”, mis toimub 6.-7. märtsil Eesti Näituste messikeskuses. Sissepääs kõigile tasuta.
·        R. 06.03 kell 10.00-14.00 toimub Haapsalu Põhikoolis infomess “Oma rada”. Buss väljub 10.55
·        L. 07.03 kell 10.00 majandusolümpiaad Taebla Gümnaasiumis. Registreerimine 27. veebruariks.
·        E. 09.03 kell 8.15 Kullamaa KK tutvustus Risti koolis.
·        19. märtsil on võimalus osaleda Tallinnas koolitus õpetajatele “Õpetaja kui efektiivne liider”.
·        Hitsa kutsub 15.-17. aprill osalema rahvusvahelisel hariduskonverentsil “NUTT” tuleb peale.
·        3. klasside emakeeleolümpiaad Oru koolis 12. märtsil kell 10.00, registreerimine 3. märtsiks.
·        E. 09.03 kell 9.30 putukate teemaline koolitus ja projekt.7. ja 8. klassile