05 aprill 2021

 INFO 5.04.2021

Tühistada 2020/21.õa üleminekueksamid alljärgnevalt:

VII kl - kehalises kasvatuses ja muusikaõpetuses

VIII kl - eesti keeles ja matemaatikas

X kl - B-võõrkeeles ja keemias

XI kl - füüsikas ja keemias

 • Toidupakkide jagamine toimub 16.04 kell 17.00-18.00 koolimaja ees.

Õpilasi saab nimekirja lisada 12.04 õhtuni
 • EKSAMITEST:

 • Riigieksamid

Riigieksamid toimuvad ettenähtud kuupäevadel: 

 • eesti keel (kirjalik) - 19. aprillil 2021 kell 10.00

 • matemaatika (kirjalik) - 21. mail 2021 kell 10.00

Ettepanek on muuta inglise keele riigieksami aega. 

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mail 2021 

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mail 2021

Rahvusvaheliste eksamite ajad (muudetud kuupäevad)


 • Gümnaasiumi koolieksam: 27. mail 2021


 • Uurimistööde kaitsmine: 24. mail 2021


 • 9. klassi lõpueksamid
 • eesti keel - 28. mail 2021 kell 10.00

 • matemaatika - 3. juunil 2021 kell 10.00

 • lõpueksam valikaines - 9. juunil 2021 kell 10.00 (võõrkeeles suuline osa 09.-10.06)

29 märts 2021

INFO 29.03.2021

 INFO 29.03.2021

 • 29.03 kell 13.20-15.00 veebiloeng (külalisõpetaja Sandra Smirnova) kindlustuse teemal 10.kl, 11.kl, 12.kl.

 • T 30.03 sekretär Meeri lapsepuhkuseL.

 • K 31.03 kell 14.30 Rohelise kooli koosolek Zoomis.

 • 5.-9.04 direktor Kaidi õppepuhkusel. Asendab õppealajuhataja Eha. 


Toidupakkide jagamine toimub 30.03 kell 17.00-18.00 koolimaja ees. 


22 märts 2021

INFO 22.03.2021

 INFO 22.03.2021

 

Kiidame Marja Järve, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil vabariiklikus voorus põhikooli III kooliastmes 1. koha. Suured tänud Ervin Rannikule, suurepärasele juhendajale! Palju õnne!!!


 • Inglise keele C1 Advanced kirjalik ja suuline eksam lükkusid edasi: 24.04 on kirjalik ja 24.04 - 06.05 on suuline.
 • 29.03 kell 13.20-15.00 veebiloeng (külalisõpetaja Sandra Smirnova) kindlustuse teemal 10.-12. klassile.
 • Järgmine toidupakkide jagamine toimub 30.03 kell 17.00-18.00 koolimaja ees. Kes veel ei ole enda last nimekirja pannud, saab seda teha kuni 26.03 õhtuni. Oma soovist andke ikka klassijuhatajatele teada!
 • Rohelise kooli koosolek toimub 31.03.21 Zoomis.
 • Direktori Kaidi Uueda on 5.-9. aprill õppepuhkusel. Asendab õppealajuhataja Eha Eindorf.

16 märts 2021

INFO 15.03.2021

INFO 15.03.2021
 • Inglise keele C1 Advanced kirjalik ja suuline eksam lükkusid edasi: 24.04 on kirjalik ja 24.04 - 06.05 on suuline (Villem, Helju Eliis, Kert)
 • Huvijuht Pirja Laanemets ja õpetaja Heli Mäe osalevad koolitusel “Kuidas õpetada väitlema?” 18. 03 (13.00 - 16.45), korraldab Energia avastuskeskus, koolitus toimub veebisilla vahendusel.
 • Õpetaja Riina Gilden osaleb veebikoolitusel “Google Classroom nädalaga selgeks” (18.-25.03). Esimene kohtumine 18.03 kell 16.00-17.00.
 • Järgmine toidupakkide jagamine toimub 19.03 kell 17.00-18.00 koolimaja ees!

09 märts 2021

INFO 08.03.2021

 INFO 08.03.2021 • E 08.03 kell 10.00 on kohtumine (Zoomis) Lauri Tanneriga (Risti Spordiklubi) seoses maijooksuga. 
 • 8. märtsist on meie koolil uus koduleht! Kodulehe aadress on sama: https://www.kullamaa.edu.ee/  Koduleht täieneb jooksvalt.
 • R 12.03 paneme välja II trimestri hinded ja kolme nädalatunniga ainetes II kursuse hinded.
 • E 15.03 kell 10.15 - 12.00 veebiloeng finants teemal (Külalisõpetaja Jüri Jevdokimov, Swedbank)  10.kl, 11.kl, 12.kl

 

01 märts 2021

INFO 01.03.2021

INFO 01.03.2021

Kiidame IX klassi õpilast Marja Järve, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil oma vanusegrupis 1. koha ning on kutsutud üleriigilisse finaali. Kiidame IX klassi õpilast Raul Reesari, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil oma vanusegrupis 2. koha, Robin Reesari, kes saavutas oma vanusegrupis 3. koha. Kiidame VI klassi õpilast Paula-Marie Ojaveri, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil oma vanusegrupis 3. koha. Täname õpetaja Ervin Rannikut olümpiaadil osalenud laste juhendamise eest!

Täname huvijuht Pirja Laanemetsa Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse korraldamise eest, õpetaja Riina Gildenit, õpetaja Ülle Tammearu, laulu- ja tantsulapsi esinemise eest.

Täname Lääne Maleva pealikku major Andres Vällit Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel kõne pidamise eest.

Uued piirangud ja sellega seonduv:


 • Vastavalt uutele korraldustele oleme alates järgmisest nädalast kuni märtsi lõpuni osaliselt distantsõppel:

* 1.-4. klass, haridusliku erivajadusega lapsed õpivad koolis kohapeal. Samuti võivad kooli tulla õpilased, kellele on õpetaja arvates õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone vaja. Lapsevanematega võetakse vajaduse korral kooli poolt ühendust.

* 5.-12. klass on distantsõppel.


 • Lastele, kes vajavad kodus õppimiseks ja veebitundides osalemiseks arvuteid/tahvelarvuteid? Koolist on võimalik neid allkirja alusel laenutada. Palun andke oma soovist klassijuhatajatele teada!
 • Bussid sõidavad tavapärastel aegadel, teist bussiringi ei toimu.
 • Huviringe ja trenne ei toimu.
 • Peredele jagatakse toidupakke. Palun andke oma soovist klassijuhatajatele hiljemalt 01.03 õhtuks teada! Pakkide jagamine toimub reedel (05.03) õhtul ning selle kohta saadetakse eraldi kiri täpsema infoga.

 • E 01.03 sekretär Meerit pole koolimajas.
 • E-R 01.-05.03 7.-11. klassil matemaatikanädal.
 • K 03.03 kell 14.30 Rohelise kooli programmi töörühma koosolek Zoomis.
 • II trimestri hinded pannakse välja 12.03.2021.

 

 • Lääne-Nigula valla ajalehte saab saata artikleid 4. märtsiks. Lehe kojukanne toimub alates 15.03.2021. Oluline! Kuulutus saada pdf vormingus, pildi suurus vähemalt 1 megabait, lehe trükikvaliteedi huvides väiksemaid pilte ei kasutata.

·        Jälgi, et artiklil oleks pealkiri ja autor

·        Saada artikkel ja pilt sama e-kirjaga, pilti ära pane teksti sisse, vaid lisa manusena!

·        Artikkel saata manusena ja word failina!

16 veebruar 2021

INFO 15.02.2021

INFO 15.02.2021

Kiidame IX klassi õpilast Marja Järve, kes saavutas keemiaolümpiaadil oma vanuserühmas 2. koha, bioloogiaolümpiaadil oma vanuserühmas 3. koha ja kunstiolümpiaadil oma vanuserühmas 2. koha. Kiidame VIII klassi õpilast Carolina Treud, kes saavutas kunstiolümpiaadil oma vanuserühmas 2. koha.   


 • E 15.02 kell 9.30 kooli sööklas tort sõbralikemaiks valituile.  
 • E 15.02 fuajees aknalaua peal on sõbrapäeva kaartide jaoks ka postkast.
 • E 15.02 tordioksjon 5. tunni ajal koolimaja ees. Tordioksjonilt saadud tulu läheb MTÜ Gabrieli Loomade Elule.
 • E 15.02 6. klassi sõbrapäeva klassiõhtu.
 • T 16.02 vastlapäev järve ääres. Buss viib ja toob.   

            5.-6. tund 1.-4. klass. 

            7.-8. tund 5.-9. klass.

 • T 16.02 on direktor Kaidi seoses magistritööga Tallinnas.

·       K 17.02 IX kl 4.-6. tunni ajal koos õp Erviniga ühiskonnaõpetuse raames Märjamaa vallamajas (lähevad ja tulevad koos ujujatega). Asendavad need, kellel IX kl tund ära jääb.

·       K 17.02 kell 14.30 Rohelise kooli programmi töörühma koosolek. Osalisi on oodatud ka lapsevanemate hulgast.

·       K 17.02 peale tunde on õpetajad Riina Leidsalu ja Õnnela Palmiste-Selberg Haapsalus ainenõukogus

·       N 18.02 kell 10.45 on abiturientide 100-päeva vastuvõtt vallamajas.

·       R 19.02 kell 9.00 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus koolimaja ees. 

·       R 19.02 3. tunni ajal 5.-7. klassi õpilastele mälumäng 8. klassi õpilaste loovtöö “Mitu pead on mitu pead” raames. 

·       R 19.02 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi õpilastele mäng 36.

·       Osaleme riiklikul üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusel.

2021. aastal osalevad küsitlustes üldhariduskoolide kõik sihtgrupid (sh õpilased, õpetajad ja lapsevanemad). Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt ning õpilased saavad küsitlustele koolis vastata.

Küsitlustes osalevad. 4., 8. ja 11. klassi õpilased; 1-12. klassi õpetajad; 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad (täpsem info on saadetud lastevanematele meili teel).