19 detsember 2016Kiidan Ralf Kaljustet, kes saavutas taekwondo Tallinn Cup võistlustel I koha. Kiidan huvijuht Riinat jõululaada korraldamise eest. Kiidan õpetaja Ellet, Helit ja Inge R vene, inglise ja saksa keele jõuluürituse läbiviimise eest, samuti kõiki osalenud õpilasi. Kiidan huvijuht Riinat ja 8. klassi õpilasi Karolin Palu ja Carmen Liivapalut päkapikudisco korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Üllet jõulukontserdi korraldamise eest, tänan kõiki laululapsi, Lihula naiskoori ja segaansamblit kaunite laulude eest.


 • E. 19.12 1.-4. klass Lottemaal. Buss väljub kell 10.00.
 • T. 20.12 kell 10.00 kohtub maavanem Neeme Suur  koolipidaja, koolijuhi ja hoolekogu esimehega volikogu saalis ja hiljem külastab ka kooli.
 • T. 20.12 laululaste kontsert Koluvere Hooldekodus. Buss väljub peale 4. tundi.
 • K. 21.12 tunde ei toimu, õhtul kell 18.00 toimub kultuurimajas kooli jõulupidu. Bussid toovad õpilased kooli ja viivad ka koju sh Märjamaale.
 • K. 21.12 kell 10.00 direktori juures digiplaani koostamise meeskond (direktor, Heli, Riina L ja Riina G).
 • N. 22.12 kell 8.55 klassijuhataja tund, kell 10.00 kooli jõulujumalateenistus ja kell 10.30 väljuvad bussid sh Märjamaale
 • N. 22.12 kell 10.30 vallavanema vastuvõtt õpetajatele volikogu saalis.
 • R. 23.12 kuni P. 08.01 talvevaheaeg.
 • K. 04.01 kell 10.00 õpetajate töökoosolek.
 • Vahemikus 9.-13. jaanuar toimub 7. klassi e-tasemetöö loodusainetes. Kuulume valimisse, töö toimub ka 4. klassis, aga meie kool valimisse ei kuulu.

12 detsember 2016Kiidan järelkasvuvõistlustel osalenud õpilasi: Kevin Matteus I koht mitmevõistluses, Carolina Treu II koht mitmevõistluses, Ralf Kaljuste III koht mitmevõistluses  , kiidan õpetaja Viivet.


 • Jõulupeo proovid kultuurimajas alates 12. detsembrist.
 • T. 13.12 kell 17.00 toimub õpetajate toas hoolekogu koosolek.  
 • K. 14.12 kell 10.00 jõululaat võimlas.
 • K. 14.12 kell 14.30 koolitöötajatele tuleohutuskoolitus (45 min) bioloogia klassis.
 • N. 15.12 7.-8. tunni ajal saksa, vene ja inglise keele jõuluüritus Goldenbeckis valikuliselt 5.-12 klassi õpilastele.
 • N. 15.12 kell 19.00 Kullamaa Kultuurimajas jõulukontsert „Taas talv on tulnud”.
 • R. 16.12 kell 12.00-14.10  päkapiku disco Goldenbeckis 1.-5. klassi õpilastele. I bussiringi ei toimu.
 • E. 19.12 1.-4. klass Lottemaal. Buss väljub kell 10.00
 • Karjääriinfomess "OMA RADA - kutseõppe eri" toimub reedel, 3. märtsil 2017 Haapsalu Kutsehariduskeskuses.05 detsember 2016Kiidan õpetaja Helit „Best in English” läbiviimise eest, kiidan Janno Allikat ja Anita Liput, kes said testil 106 punkti 124 punktist. Kiidan laululapsi ja õpetaja Üllet ning huvijuht Riinat ja õpilasesindust I advendi kogunemise korraldamise eest. Tänan Edith Alasit pikaajalise ja aktiivse töö eest kooli hoolekogus. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Läänemaa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses II koha.


 • T. 06.12 kell 14.00 järelkasvuvõistlused Haapsalu universaalhallis, kaasas õpetaja Viive.
 • T. 06.12 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Kullamaa Spordiklubi parimad vallavanema vastuvõtul.
 • N. 08.12 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Päikesepaistelise oru serenaad”.
 • N. 08.12 kell 9.00  individuaalne karjäärinõustamine 12. klassi õpilastele.