28 aprill 2019
Kiidan Marja Järve, kes saavutas maakondlikul inimeseõpetuse olümpiaadil I koha, juhendajaks õpetaja Mai. Vabariiklik lõppvoor on 8. mail Tallinnas. Kiidan kõiki maadlejaid, kes osalesid Märjamaal Koolimaadluse Festivalil. Kullamaa Keskkool saavutas koolide arvestuses I koha. Kiidan 1. klassi ja klassijuhatajat ning Anneli Riisalut tutipeo aktuse korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan algklasside tervisepäeva läbiviimise eest Irene Lutsu, Katrin Ehat, Tõnu Eelmäed, Kaidi Uuedat, Riina Leidsalut ja Õnnela Palmiste-Selbergi. Jüripäeva jooksu läbiviimise eest Viive Karnaud. Kiidan Eesti meistrivõistlustel naistemaadluses edukalt esinenud õpilasi: Getter Tõnstrem 1, koht, Mirjam Kask 1. koht. Kiidan Klubide Karika 3. etapil (jahivibuga) edukalt esinenud õpilasi: Carolina Treu 1. koht, Paula Marie Ojaver 2. koht, Grete Ansel 3. koht.

  • E.-T. 29.-30.04 direktor ja õpetaja Riina LHU õppereisil Lääne-Virumaal.
  • E. 29.04 7.-9. klass ettevõtlusprojekti raames külastamas Kanal 2 ja Postimeest. Väljasõit kooli eest kell 9.00, kaasa Meeri, Heli ja Riina G.
  • T. 30.04 7. klass ja 10.-11.klass ettevõtlusprojekti raames külastamas AS Wendret Pärnus. Väljasõit kell 9.00, kaasa Pirja ja Riina G.
  • N. 2.05. viib Maria-Lota Nikulina läbi oma loovtöö ürituse - Big English Exam 3.-5. kl õpilastele.
  • L. 4.05 toimub Haapsalu turul Haapsalu Euroopa päeva festival ja õpilasfirmade laat ning kooli õpilasfirma osaleb sellel.
  • E. 06.05 kell 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik) Lihula Gümnaasiumis. Kohal peab olema kell 9.30, kaasas dokument.


15 aprill 2019


INFO 15. aprill


Kiidan 8.-12. klassi õpilasi, kes Innove ettevõtlusprojekti raames koostasid huvitavaid projekte ning tutvustasid neid komisjonile, tänan projektijuht Riinat ja õpetaja Pillet. Kiidan 11. klassi õpilasi ja huvijuht Pirjat kooli taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan koolitaja Airi Aavikut digikoolituse läbiviimise eest õpetajatele. Kiidan ÕE liikmeid Mary-Ettel Laulit, Helina Sootalut, Sandra Martina Nagelmani, Kelli Nurme, Simo Laurenit ja Villem Mihki ja huvijuht Pirjat kooli esindamise eest Lääne-Nigula valla “Playback” üritusel.


·         E. 15.04 kell 16.00 Lääne-Nigula hariduskomisjoni koosolek arvutiõpetuse klassis.
·         T. 16.04  10. ja 11. klass õppeekskursioonil Tallinnas Tervishoiu muuseumis. Väljasõit kell 9.00, kaasas õpetaja Mai.
·         T. 16.04 Märjamaal Koolimaadluse Festival. Väljasõit kell 8.45, kaasas õpetaja Peep.
·         K. 17.04 osalevad 7. ja 8. klassi õpilased “Aitan lapsi kunsti juurde” projekti raames Adamson-Ericu muuseumi tundides. Väljasõit 8.55, tagasi ollakse umbes 13.30. Kaasas 8. klassi klassijuhataja Meeri ja kunstiõpetaja/sotsiaalpedagoog Kaidi.
·         K.17.04 IV klassil jalgrattakoolituse teooriaeksam.
·         N. 18.04 algklasside tervisepäev 1.-5. tund ja 6. tund jüripäeva jooks.
·         N. 18.04 12. klassi tutipäev.
·         19.04-28.04 vaheaeg.
·         Alates 29. aprillist uus tunniplaan.
·         P.-T. 21.-23.04 õpetaja Heli a/ü koolitusel.
·         E. 22.04 kell 10.00 eesti keele riigieksam Lihulas. Kohal peab olema kell 9.30 ja kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
·         E.22.04 kell 19.45 jüriöö jooks Kullamaal.
·         K. 24.04 koolijuhtide nõupidamine Haapsalus.
·         E.-T. 29.-30.04 direktor ja õpetaja Riina LHU õppereisil Lääne-Virumaal.

08 aprill 2019


·         E. 08.04 kell 10.00 Innove ettevõtlusprojekti lõpuseminar Üdruma Seltsimajas.
·         T. 09.04 7.-8. tunni ajal taidluspidu Kullamaa Kultuurimajas.
·         K.10.04 on 1. ja 3. klass Tallinnas KUMUS õppeekskursioonil. Kaasas õp I. Matteus ja H. Leidsalu.
·         K. 10.04 vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad 5.-8. klassi õpilastele. Igast klassist osaleb 2 õpilast.
·         K. 10.04 kell 14.30 digikoolitus õpetajatele arvutiklassis.
·         N. 11.04 toimuvad 1. ja 4. klassi õpilaste mõõtmised Tervise Arengu Instituudi poolt.
·         R. 12.04 peale tunde läheb osa ÕE liikmetest koos huvijuht Pirjaga Lääne-Nigula Valla Playbackile Kullamaa kooli esindama.
·         E. 15.04 kell 16.00 Lääne-Nigula hariduskomisjoni koosolek koolimajas.

01 aprill 2019


Kiidan 23.-24. märtsil toimunud  Eesti Maastikuvibu Liidu Eesti sisemeistrivõistlustel vibulaskmises edukalt osalenud õpilasi: juunioride poiste pikkvibu I koht ja Eesti meister Robin Reesaar, II koht Raul Reesaar, tüdrukute traditsioonilise jahivibu I koht ja Eesti meister Carolina Treu, II koht Paula Marie Ojaver, III koht Mirabelja Kuurmann.
Lola Liivamägi (II klass) hea proosapala esituse eest E.Enno etluskonkursil, juhendaja õpetaja Õnnela ning Mirabelja Kuurmann äramärkimine “tuhat tooni hääles”, juhendaja õpetaja Riina.

·         E.-T. 01.-02.04 õpetaja Õnnela ja õpetaja Heli, huvijuht Pirja ja sotsiaalpedagoog Kaidi KiVa (Kiusamisvaba Kool) baaskoolitusel Tallinnas.
·         T. 02.04 kell 12.45 9. klassil tund Vana-Vigala TTK direktoriga terviseõpetuse klassis.
·         K. 03.04 ÕE koosolek 2. tunni ajal raamatukogus.
·         K. 03.04 huvijuht Pirja Oru Teeninduskeskuses.
·         N.-P. 04.-07.04 9. klassi lõpureis Saksamaale. Kaasas huvijuht Pirja ja õpetaja Heli. Lisaks 9. klassi 7 õpilasele on kaasas ka 2 õpilast 7. klassist, 7 õpilast 8. klassist ning 7 õpilast 10. klassist. Väljasõit kell 12.00
·    R. 05.04 kell 12.00-13.00 Kullamaa Kultuurimajas lahtine ajalootund “Riigikogu 100 - Aleksander Veiderman”. Osalevad 6.-12. klassi õpilased koos õpetajatega. Peale seda jätkuvad tunnid koolimajas.
·         R. 05.04 õpetaja Riina Tallinnas Eesti Klassiõpetajate Liidu aastakoosolek-koolitusel.
·         P. 07.04 Kullamaa pererühma II ülevaatus Haapsalu Põhikoolis. Väljasõit 8.30.
·         E. 08.04 kell 10.00 4. klassi robootika töötuba õpetaja Kairiga.