22 oktoober 2010

Viktoriini tulemused

22.oktoobril toimus 9.-12.kl. esimene viktoriin.
Võimalik oli saada 78 punkti. Oli nii ainealaseid kui meediast võetud küsimusi.
Kogutud punktid kapteni järgi:
Egert 50,5
Meelike 47
Taavi ja Niilo 46,5
Kadi-Maarja 44
Maarja 42
Ando 41,5
Rando 40
Kristiina 30
Lele 29,5

Järgmine viktoriin toimub detsembris.

17 oktoober 2010

18.-22.oktoober

Projekt “Tagasi kooli” raames annavad meil tunde:

E. 9.00 – 10.15 7.-9.kl. poisid - Indrek Saviir “Distsipliini vajalikkusest”

E. 9.30 – 10.15 11.kl. - Mikk Leedjärv emakeelekl. “Eelarvamused usust”

K. 10.00 – 10.45 11. ja soovijatele 12.kl. - Kalle Kallemets tuumaenergeetikast

R. 10.50 – 11.30 9.kl. – Lili Pagil Keemilised elemendid

R. 11.50 - 12.30 12.kl. – Marit Mäesaar õpingutest TÜ-s ja inimese anatoomia

R. 12.55 – 13.40 9.kl. – Marit Mäesaar “Imetajate skeleti evolutsiooniline areng, rudimendid”

  • K. 13.30 sõidab 5.kl. Tallinnasse ekskursioonile

· K. põhikoolis panevad õpetajad välja veerandihinded 3 ja enama ainetunniga nädalas

· N. 1.-6.kl. Piraatide pidu Kullametsa seltsimajas peale 5.tundi, koju II bussiringiga

· R. 1.tunni ajal 9.-12.kl. viktoriin

· R. häälegruppide kaupa lauluproovid

Suur tänu ÕE liikmetele, kes küpsetasid kooliperele eelmisel nädalal leiba!

25.- 31.okt. sügisvaheaeg

Teisipäeval, 26.okt. lastevanemate koosolek emakeeleklassis algusega 18.00

Päevakord:

2009/10 õa kokkuvõte õppealajuhatajalt, direktorilt

Hoolekogu aruanne eelmisel õppeaastal tehtust

Täiendustest kooli kodukorras lähtuvalt uuest "Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest"

11 oktoober 2010

11.-15.okt.

Loodusainenädala tulemused:
1.-8.kl. parim puulehtede tundja on 4.kl. Pille-Riin Seimann, kes tundis 12 lehest 10. 8 lehte tundsid 1.kl. Raul Vahtmeister ja 6.kl. Elvis Tammet. 5.-8.kl. õpilaste kesmiste punktide alusel läksid kohapunktid kompleksvõistluse tabelisse. Parim tulemus 8.kl. - 4 punkti, siis 7.kl. - 3 ja 5. ja 6.kl. jagasid 3.-4.kohta ning said 1,5 punkti. Klasside keskmised olid alla 5 lehe tundmine 12-st.
9.- 12.kl. õpilaste teadmiste kontroll toimub 22.okt. viktoriinis, kus slaididelt tuleb tunda 12 puu- ja põõsalehte. Näitus on veel üleval, õppige hoolega!
Kooli maa-alal avastasime loodusainenädala raames amuuri korgipuu, mida pole ka Kullamaa KK arboreetumi nimekirjas.
Algklassid meisterdasid huvitavid teoseid looduslikest materjalidest (lehtedest, viljadest, juurviljadest jne
  • Üleminekueksamid:

7.kl. – inimese- ja loodusõpetus, 8.kl. – emakeel, matem., 10.kl. – keemia, geograafia, 11.kl. arvutiõpetus, bioloogia ja A- võõrkeel

K. kell 13.00 alates kultuurimajas 10.-12.kl. kinesioloogia koolitus, lastevanemate ja õpetajate koolitus 16.30 alguseg. Koolitust viib läbi arst Viigi Viil. On väga huvitav koolitus, saab palju praktilisi näpunäiteid ja harjutusi tervislikeks eluviisideks.

  • Veerandihinded 3 ja enama ainetunniga nädalas põhikoolis pannakse välja kolmapäeval, 20.okt. õhtuks
  • T.26.10. lastevanemate koosolek kell 18.00 emakeeleklassis. 2009/10. õa kokkuvõte, uuest Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, kooli uuest kodukorrast.
4.-8.okt.

  • Loodusainete nädal:

puu- ja põõsaste lehtede tundmaõppimine ja viktoriin,

looduslikust materjalist meisterdamine

vigurnunnude näitus.

  • N.-R. Liivil 1.-4.kl. õpilastele muinasjutuöö
  • R. 13.00 tsirkus, pilet 30 kr.