30 mai 2016 • E. 30.05 paneme välja hinded.
 • E.-T. 30.05-31.05 7. ja 8. klass ekskursioonil Lääne-Virumaal (Harri bussiga).
 • E.-T. 30.05-31.05 10. ja 11. klass ekskursioonil Võrtsjärve ääres (Reediku bussiga). Bussiringe esmaspäeval ja teisipäeval teeb Veljo. Õppetöö uuel nädalal toimub ainult I ringini.
 • T.-K. 31.05-01.06 KEAT projekt Tuksis. Osaleb 8 õpilast 5. ja 6. klassist, kaasas õpetaja Mai.
 • K. 01.06 kell 10.00 9. klassi lõpueksam eesti keeles.
 • K. 01.06 4. klass viburajal.
 • K. 01.06 kell 13.30 õppenõukogu.
Päevakorras:
1.      1.-8. klassi lõpetamine
2.      Täiendava õppetöö määramine
3.      Mitterahuldava käitumishinde kinnitamine
4.      Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine
5.      Õpilaste nimekirjast kustutamine
 • N. 02.06 3.-4. tunni ajal kooli konverents Goldenbeckis, osalevad 7.,8.,10. ja 11. klass.
 • R. 03.06 viimane koolipäev: 9.00 – 9.45 aktus kultuurimajas, 9.50 – 10.20 klassijuhataja tund, 10.30 bussid koju (ka Märjamaale), kell 11.00 direktori vastuvõtt tublimatele sööklas.
 • L. 04.06 kell 10.00 „Helisev Kullamaa“.

23 mai 2016Kiidan maakonna meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: Sandra Laanjõe 1. koht odaviskes, Aleksandra Laane 3. koht 800 m jooksus ja 3. koht teatejooksus, Kadi Vahtmeister 3. koht teatejooksus, Lorena Kolla 3. koht teatejooksus, Grete Luts 3. koht teatejooksus, Markos Eha 2. koht palliviskes ja 3. koht kaugushüppes, kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu. • Aasta Õpetaja 2016 on Mai Jõevee ja Aasta Õpilane 2016 on Pille-Riin Seimann.
 • E. 23.05 kell 9.00 toimuvad üleminekueksamid 7. ja 10. klassi õpilastele ning loovtööde kaitsmine 8. klassi õpilastele.
 • E. 23.05 sõidavad 1.-4. klassi õpilased KIK projekti raames õppeekskursioonile Kohtla kaevandusse. Buss väljub kell 8.00, kaasas õpetajad Heldi, Inge M ja Õnnela, Anu.
 • E. 23.05 kell 9.15 kogunevad võimlasse 4.-9. klassi õpilased spordipäeva autasustamiseks.
 • T. 24.05 kell 9.00 12. klassi komplekseksam bioloogia klassis.
 • T. 24.05 kell 9.00-11.30 10.-11. klassi spordipäev ( 4.-9. klass kell 14.30 spordipäeva järeletegemine), kell 12.00 kultuurimajas vilistlaste kokkutuleku proov ( 12. klass, Rait, Janno ja Maarek 11. klassist, Kert, Kaisa ja Angeelika 10. klassist, Jarmo  ja Carl  9. klassist, Margo 8. klassist ja Mirabelja 2. klassist).
 • T. 24.05 kell 17.00 kooli hoolekogu õpetajate toas.
 • K. 25.05 kell 12.00 1.-3. klassi spordipäev.
 • K. 25.05 5. klass ekskursioonil Pärnus.
 • R. 27.05 9. klassi tutipidu ( 1. tund esimese klassijuhatajaga õpetaja Riina L, 2. ja 3. tund on ainetunnid ja alates 11.50 tunnid klassijuhataja õpetaja Viivega, kell 13.30 kutsub 9. klass õpetajad enda juurde kohvile õp. Silva klassi).
 • E. 30.05 paneme välja hinded.
 • E.-T. 30.05-31.05 7. ja 8. klass ekskursioonil Lääne-Virumaal
 • E.-T. 30.05-31.05 10. ja 11. klass ekskursioonil Võrtsjärve ääres.
 • E.-T. 30.05-31.05 KEAT projekt Tuksis. Osaleb 8 õpilast 5. ja 6. klassist.

16 mai 2016Kiidan õpetaja Üllet ja huvijuht Riinat emadepäeva kontserdi korraldamise eest, samuti kiidan kõiki esinejaid. Kiidan algklasside olümpial edukalt osalenud õpilasi: Alexandra Tähve palliviskes I koht, Kevin Matteus kaugushüppes I koht, Ralf Kaljuste palliviskes II koht, Jan Robin Liidemaa palliviskes I koht, kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu. Kiidan Reneti Priimäge, kes saavutus D-klassi epee võistkondikus võistluses 3. koha. • E. 16.05 kell 9.00 maavarade õppepäev koos ekskursiooniga 7.-9. klassi õpilastele. Kaasas õpetajad Viive, Veikko, Ülle.
 • T. 17.05 kell 14.00 toimub maavanema vastuvõtt tublimatele Haapsalu Kultuurikeskuses. Kutsutud on: Orm Adams, Maarja Kask, Anneli Riisalu, Anita Lipu, Pille-Riin Seimann, Carmen Treu, Mari-Ann Liidemaa, Raul Reesar, Robin Reesar, Marja Järv, Mirabelja Kuurmann, õpetaja Ervin, õpetaja Mai, õpetaja Riina G, õpetaja Inge M, õpetaja Eha, õpetaja Heldi. Buss väljub kooli juurest kell 13.00.
 • T. 17.05 kell 9.00 3. klassi tasemetöö matemaatikas saksa keele klassis.
 • K. 18.05 kell 9.00 6. klassi tasemetöö loodusõpetuses arvutiklassis.
 • N. 19.05 maakonna meistrivõistlused kergejõustikus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep.
 • N. 19.05 kell 10.00 toimub matemaatika riigieksam Kullamaal emakeele klassis (eksamil osalevad ka Lihula G õpilased).
 • R. 20.05 kell 12.00 11. klassi uurimistööde kaitsmine Goldenbeckis.
 • R. 20.05 on 7. ja 10. klassi eksamieelne vaba päev, alates kella 12.00 osaleb 10. klass uurimistööde kaitsmisel. Ülejäänud klassidel lõpevad tunnid 11.30. Sõidab ainult I bussiring.
 • R. 20.05 1.-3. tunni ajal 9. klassi proovieksam matemaatikas.
 • E. 23.05 kell 9.00 toimuvad üleminekueksamid 7. ja 10. klassi õpilastele ning loovtööde kaitsmine 8. klassi õpilastele.
 • E. 23.05 sõidavad 1.-4. klassi õpilased KIK projekti raames õppeekskursioonile Kohtla kaevandusse. Buss väljub kell 8.00, kaasas õpetajad Heldi, Inge M ja Õnnela.


09 mai 2016Kiidan E. Enno nimelise omaloomingukonkursi parimaid: Mirabelja Kuurmann jutuga „Meri ja mina“ (juhendaja õp. H. Leidsalu), Maarja Kask luuletusega „Tuulisel kail“ (juhendaja õp. H. Leidsalu). 3. klass ja klassijuhataja Õnnela tänavad Ago Kirsipuud ja Axel Tegelmanni võõrustamise eest Laukna suurfarmis ja jahionnis.


 • T. 10.05 kell 8.15 vilistlaste kokkutuleku koosolek.
 • T. 10.05 algklasside olümpia Haapsalus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep.
 • K. 11.05 kell 12.00 4.-9. klassi spordipäev.
 • N. 12.05 1. tunni ajal 3. klassi tasemetöö eesti keeles.
 • N. 12.05 1. tunni ajal arvutiklassis 6. klassi tasemetöö eesti keeles
 • N. 12. 05 kell 12.30 lasteteater „ Kuidas saaks heaks“ Kullamaa Kultuurimajas. Pilet 3 eurot.
 • R. 13.05 1. tunni ajal arvutiklassis 6. klassi tasemetöö matemaatikas.
 • R. 13.05 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas emadepäeva kontsert.
 • E. 16.05 maavarade õppepäev koos ekskursiooniga 7.-9. klassi õpilastele.
 • T. 17.05 kell 14.00 toimub maavanema vastuvõtt tublimatele Haapsalu Kultuurikeskuses. Kutsutud on: Orm Adams, Maarja Kask, Anneli Riisalu, Anita Lipu, Pille-Riin Seimann, Carmen Treu, Mari-Ann Liidemaa, Raul Reesar, Robin Reesar, Marja Järv, Mirabelja Kuurmann, õpetaja Ervin, õpetaja Mai, õpetaja Riina G, õpetaja Inge M, õpetaja Eha, õpetaja Heldi.

02 mai 2016
Kiidan õpetaja Maid, Viivet ja Peepu ning kõiki teisi abilisi maijooksu korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Üllet ja 11. klassi õpilast Andra Salumaad lauluvõistluse „Tingel-Tangel“ korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan 1. ja 11. klassi ning klassijuhatajaid Riina L ja Riina G tutipäeva koraaldamise ja läbiviimise eest.


 • E. 02.05 Õpetaja Heli ja huvijuht Riina infotehnoloogia koolitusel.
 • T. 03.05 kell 10.00 12. klassi riigieksam inglise keeles (kirjalik) Lihulas, komisjonis on meilt õpetaja Heli.
 • K. 04.05 12. klassi riigieksam inglise keeles (suuline) Lihulas.
 • K. 04.05 on logopeed Eve koolitusel.
 • N. 05.05 osaleb õpetaja Heli riigieksamil Taeblas hindajana.
 • N. 05.05 osalevad 5.-7. klassi võistkonnad heategevuslikul teatejooksul Haapsalus, kaasas õpetaja Viive ja Mai.
 • R. 06.05 -  E. 09.05 toimub 12. klassi lõpuekskursioon( kaasas õpilasi ka teistest klassidest) Londonisse, kaasas õpetaja Heli ja huvijuht Riina. Buss väljub koolimaja eest kell 14.00.
 • Tasemetööde valimisse kuuluvad 6. klassi valikaine ja 3. klassi matemaatika (valimis on kogu klass).
 • Koolivormi tellimisperiood on 27. aprillist 15. juunini aadressil:  koolivorm.norrison.ee