29 september 2014Kiidan õpetaja Helit ja Inge R Euroopa keelte päeva läbiviimise eest!

·        E. 29.09 kell 8.15 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Üldtööplaani kinnitamine
2.      Arengukava kinnitamine
3.      LÕK õpilaste nimekirja kinnitamine
4.      IÕK õpilaste nimekirja kinnitamine
5.      Õpiabirühmas õppivate õpilaste nimekirja kinnitamine
6.      Üleminekueksamite kinnitamine
7.      Info
·        E. 29.09 Matk Kullamaa järve ääres 1.-6. klass 5.-6 . tund ja 7.-12. klass 7.-8. tund.
·        T. 30.09 8. tunni ajal ÕE koosolek.
·        29.09-5.10 Üleeuroopaline liikumisnädal Move Week.
·        N.02.10 maakondlik jooksukross Kullamaal, kohtunikena abilisteks 12. klassi õpilased.
·        R. 03.10 õpetajate päeva tähistamine.
·        6.-10. oktoober stiilinädal.
·        T. 21.10 toimub õpetajatele koolitus, teemaks kovisioon, lektoriks Siivi Hansen.
·        23. oktoober toimub Haapsalu Kultuurikeskuses keskkonnahariduse konverents.
·        Alates 6. oktoobrist saab sööklas peale 1. tundi teed ning  E,K,R enne esimest tundi putru, mille hind on 0,30 eurot.

22 september 2014Kiidan õpetaja Viivet, Maid ja Peepu ning teisi abilisi kooli sünnipäevale pühendatud ürituse läbiviimise eest, samuti kiidan Helit ja Erikat maitsvate sünnipäeva toitude eest. Kiidan lapsevanemaid Edith Alasit, Mai Jõeveed, Kris Tegelmanni, Meeri Seimanit ja Galina Aruksaart, kes varustasid kooli õuntega ning valmistasid nendest moosi sööklale, suur tänu ka Erikale ja Helile.
·        E. 22.09 loengud tervislikust toitumisest: 4. tund 7.-9. klass, 5. tund 10.-12. klass.
·        E. 22.09 toimub pildistamine kultuurimajas alates 9.30.
·        T. 23.09 rebaste ristimine
·       T. 23.09 kell 12.30 direktori juures koosolek HEV õppe küsimustes (HEV koordinaator, õpetaja Silva, klassiõpetajad ja õppealajuhataja)
·        T. 23.09 kell 13.45 koostöökohtumine MTÜ Hoovõtukeskus ja Kullamaa KK
·        T. 23.09 kell 16.10 laiendatud juhtkonna koosolek
·        K. 24.09 kell 17.00 hoolekogu koosolek
·        N.25.09 kell 14.00 Läänemaa haridusinnovatsiooni koosolek Haapsalu Kolledžis.
        Osalevad direktor, Riina L ja Riina G.
·        N. 25.09 1.-4. klassi sügislaager Üdrumal. Väljasõit 1. bussiringiga.
·        R. 26. 09 7.-9. klassi tüdrukute jalgpall Lihulas, kaasas õpetaja Viive
·        P. 28.09 Marimetsa Kapp
·        E. 29.09 kell 8.15 õppenõukogu.
·        29.09-5.10 Üleeuroopaline liikumisnädal Move Week.
·        E. 29.09 Matk Kullamaa järve ääres 1.-6. klass 5.-6 . tund ja 7.-12. klass 7.-8. tund.
·        Õpetajate päeva tähistame reedel, 3. oktoobril Goldenbeckis
·        Sotsiaalpedagoog töötab edaspidi teisipäeviti ja kolmapäeviti.
·        Rajaleidja lahtiste uste päevad 22.-26.09.2014. Algus igal päeval kell 14.00.

18 september 2014Matkapäev liikumisnädala Move Week raames

Ootame kõiki lapsevanemaid koos lastega 29. septembril Kullamaa matkapäevale.
Buss väljub kooli juurest 1-6. klass kell 12.05
Matkarada asub Kullamaa järve ääres.
Ootame rajale ka kepikõndijaid

17 september 2014

Homme, 18. septembril kell 15.30 - 16.30 külastab kooli riigikogu Reformierakonna fraktsioon.

15 september 2014Palju õnne kooli sünnipäeva puhul!
·        T. 16.09 kooli sünnipäev.
        5.-6. tund orienteerumas 1.-6. klass
        7.-8. tund orienteerumas 7.-11. klass, 12. klass abistab kontrollpunktides.
·    K. 17.09 kell 15.00 toimub Haapsalus HLA-s Läänemaa klassiõpetajate kokkusaamine. Osalevad õpetajad Õnnela ja Riina L.
·        K. 17.09 kell 14.00-16.00 toimub Rajaleidja keskuses koolitus õpetajatele, kes õpetavad klassis, kus õpivad ka lihtsustatud õppekavaga õpilased. Osalevad õpetajad Silva ja
       Inge M.
·       K. 17.09 sõidavad 7.,10.-12. klassi õpilased Tallinna õppeekskursioonile. Kaasa lähevad õpetajad Heli ja õpetaja Riina G, buss väljub kell 9.00
·      N. 18.09 sõidavad õppeekskursioonile 5. ja 6. klassi õpilased. Kaasa lähevad õpetajad  Ülle ja Ervin. Buss väljub kell 9.00.
·        Valmis on kooli arengukava projekt. Palun see läbi lugeda ning vajaduse korral tehke sinna parandusi.
·        Sotsiaalpedagoog töötab edaspidi teisipäeviti ja neljapäeviti.
·        Konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” 1.-9. klassi õpilastele. Tähtaeg 10. oktoober.
·        Viktoriin 7.-9. klassi õpilastele “Üheskoos Soome lahe heaks”. Registreerimine 1. oktoobriks.
·  Euroopa Õpetajate Täiendkoolituse Instituut Hamburgist pakub uusi õpetajate täiendkoolitusi ELComenius programmi raames. Kursused toimuvad saksa ja inglise keeles Portugalis, Porto linnas.
·   Matsalu Loodusfilmide Festivali õpilaste loodushariduspäev 18. septembril kell 10.00 Haapsalu Kultuurikeskuses.
·       Rajaleidja Läänemaa keskus pakub lõpuklassidele karjäärinõustaja ja karjäärispetsialisti loenguid ning individuaalseid ja grupinõustamisi koolides ja kohapeal (T. Karolin ja H. Liivlaid).
·    Koolitused “Mõttemaru” meeskonnalt “Grupi- ja käitumispsühholoogia erikursus haridusasutustele”, lektoriteks T. Niiberg ja K. Kajalaid.
·     Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž pakub koolitust läbiva teema “Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” integreerimine II kooliastme ainetundidesse, kasutades veebipõhiseid õpikeskkondi(4 moodulit).
·     LAK käivitab Läänemaa haridusinnovatsiooni protsessi. 3-liikmelised koolimeeskonnad käivad koos 4-5 korda poole aasta jooksul a`3 tundi. Registreerimine 22. september.
·        Rajaleidja lahtiste uste päevad 22.-26.08.2014. Algus igal päeval kell 14.00.
·        E. 22.09 loengud tervislikust toitumisest: 4. tund 7.-9. klass, 5. tund 10.-12. klass.
·        E. 22.09 toimub pildistamine kultuurimajas alates 9.30.

08 september 2014Kiidan õpetaja Üllet ja Riina G , 1. ja 12. klassi õpilasi ning laululapsi 1. septembri aktuse korraldamise  eest.
·        E. 08.09 8. tunni ajal ÕE koosolek huvijuhi juures.
·   Rapla Jalgpallikool ootab treeningutele 1.-5. klassi poisse. I treening kolmapäeval, 10. septembril kell14.30
·        Söökla toimkonnas on 2 õpilast alates teisest tunnist kuni 5. tunnini. Kui algab teejoomine, siis alates 1. tunnist.
·        Kuna meil on päevavalve I korrusel, siis korrapidaja õpetaja on II korrusel.
·   17. septembril kell 14.00-16.00 toimub Rajaleidja keskuses Haapsalus (Jaama tänav 17) koolitus õpetajatele, kes õpetavad klassis, kus õpivad ka LÕK õpilased. Oktoobris toimub ka jätkukoolitus, koolitajaks Kristin Veltri. Registreerimine 15. septembriks mare.tereping@maavalitsus.ee
·        Muudetud on ainekavasid, parandused kooli ainekavadesse peavad rakenduma 01.09.2015.a.
·        Kooli sünnipäeva tähistame teisipäeval, 16. septembril.
·        Läänemaa klassiõpetajate kokkusaamine HLA-s on 17. septembril kell 15.00, igast koolist oodatakse ühte esindajat. Registreerimine 15. septembriks evelin.nappus@gmail.com
·  Valminud on Kullamaa Keskkooli töötajate palgakorralduse alused ja koolitöötajate koosseis. Dokumendid asuvad õpetajate toas.
·        Tartu Ülikooli elukestva õppe keskusest anname teada, et oktoobris on Tartu Ülikoolis algamas 2 EDUKO programmi veebipõhist kursust.Kursused toimuvad EDUCO programmi pedagoogide täiendusõpe raames ja on töötavatele õpetajatele tasuta:http://eduko.archimedes.ee/pedagoogide-taiendusope