31 märts 2014Tänan Jüri Tensonit kalandusalase loengu läbiviimise eest 6.- 7. klassile. Tänan Märt Treierit liiklusalase loengu läbiviimise eest 10.-12. klassile.

·        N. 03.04 kell 16.00 laiendatud juhtkonna koosolek direktori juures.
·        K 02.04 kell 14.00 toimub viimane mälumängu voor Haapsalu Põhikoolis. Osaleb kolm mängijat.
·        K 02.04 kell  9.00  kontsert kultuurimajas 5.-12. klassile, pilet 1 euro.
·        N 03.04 kell 9.15 toimub inimeseõpetuse olümpiaad Lihulas 7.-8. klassi õpilastele.
·        N 03.04 võimlemisrühma ülevaatus Haapsalus, väljasõit 14.00.
·        R 04.04 kell 10.00 toimub lahtiste uste päev Vana-Vigala TTK-s, vajalik eelnev registreerimine.
·        E 07.04 kell 8.30 toimub õppenõukogu. Päevakorras. 1. Üleminekueksamitest vabastamine.
·        5. klasside õpioskuste olümpiaad 17.04  kell 10.00-12.00 Haapsalu Kolledžis, registreerimine 07.04.
·        Kullamaa ajaleht ilmub 24.04, materjale oodatakse 07.04.

27 märts 2014

11. klassi õpilase Mario Milleri uurimistöö küsimustiku link:


https://docs.google.com/forms/d/14knym-VPzizalmSFPruyYy48a1Re8T2Zc6TBud8Lc00/viewform

24 märts 2014Kiidan Maarja Kaske, kes saavutas terviseõpetuse olümpiaadil 3. koha ja Anneli Riisalut, kes saavutas 2. koha, kiidan juhendajat õpetaja Maid. Kiidan õpetaja Ehat, kes korraldas seoses emakeele päevaga kohtumise luuletaja Contraga. Kiidan Merili Salumaad, kes pääses ENTRUMI finaalvõistlusele.
·        T 25.03 kell 11.00-12.30 kalandusalane loeng 6.-7. klassile bioloogia klassis, kell 13.00-14.30 sama loeng Kasari õpilastele. Lektoriks Jüri Tenson.
·        K  26.03 emakeele proovieksam 12. klassile.
·        N  27.03 E. Enno konkurss (jutustamine) Haapsalus, osaleb 1 õpilane.
·        N 27.03 osaleb 4. klassi võistkond Kõmsil 4. klasside kirjanduslikul olümpiaadil. Õpetaja Riina L. on olümpiaadi korraldustoimkonnas.
·        R 28.03 E. Enno konkurss (etlemine) Haapsalus, osaleb 2 õpilast.
·        R 28.03 osaleb mudilaskoor laulupäeval Lihulas, tagasi jõuavad II ringiks.
·        K 02.04 toimub kultuurimajas kontsert 5.-12. klassi õpilastele. Koguda igalt õpilaselt 1 euro.
10 märts 2014Tänan  õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu vastlapäeva läbiviimise eest ning õpetaja Riina R pidžaamapeo läbiviimise eest. Tänan õpetaja Üllet ja õpetaja Heldit kontserdi “Sinuta ma ei saa” korraldamise eest, tänud ka esinejatele. •  T.11.03 5.-7. klassi tüdrukud Taeblas rahvastepalli võistlustel, buss väljub 9.00 ja kaasas õpetaja Viive. Ujulasse sõidab Reedik.
 • T.-K. 11.-12.03 õpetaja Mai ja õpetaja Riina R. koolitusel.

 •  K. 12.03 kell 9.00 toimub 8.-12. klassi õpilaste kohtumine Contraga Goldenbeckis. 10.30 osalevad kohtumisel 1.-4. klass ja 7. klass.

 •  K. 12.03 6. ja 7. tunni ajal 9.-12. klassi võistlussari.
 • K. 12.03 õhtuks paneme välja III veerandi hinded põhikoolile ainetes, mida on vähemalt 3 tundi nädalas.
 • N. 13.03 Haapsalus 3. klassi emakeeleolümpiaad, osaleb 2 õpilast, registreerimine kolmapäevaks.

 •   N. 13.03 terviseõpetuse olümpiaad Paliveres, osaleb 4 õpilast 5.-6. klassist.

 • R. 14.03 tantsupäev tantsupeo rühmale kultuurimajas.

 •  R. 14.03 võistlus “Targalt internetis” 4. tunni ajal 5. klass ja 5.-6. tunni ajal 6.-8. klass.

 •  R. 14.03 väljastame põhikooli õpilastele tunnistused.

 •    17.03 – 23.03 direktor puhkusel.

 • R. 14.03 kell 11.00 Haapsalu Põhikoolis infomess “Oma Rada”

 •   E. 17.03 09.00 töökoosolek ja õppenõukogu. Õppenõukogu päevakorras: 1. III veerandi õppetöö tulemused; 2. Kooli õppekavas HEV-õppe korralduse muutmine; 3.Individuaalselt õppekavalt üleminek riiklikule õppekavale

 •    E. Enno etluskonkursile saab registreeruda 14.03.

 •  Lahtiste uste päevad Vana-Vigala TTK-s 13.03 või 04.04 algusega 10.00, vajalik eelnev registreerimine.


03 märts 2014Tänan  õpetaja Maid, Peepu ja Viivet Läänemaa algklasside olümpiamängude läbiviimise eest.


 •  T. 04.03 kell 13.00 emakeele õpetajate koolitus eesti keele riigieksamist LÜG-is, osaleb õpetaja Eha.
 • T. 04.03 4. tunni ajal vastlapäeva võistlused võimlas 4., 5. ja 6. klassile ning 5. tunni ajal 1. - 3. klassile.
 • K. 05.03 korraldab LAK õppereisi Tallinna, osalevad 5 õpilast 11. klassist ja 6 õpilast 12. klassist ning õpetaja Pille.

 • N. 06.03 kell 9.00 mudilaskoor Haapsalus, I ringiks tagasi.

 • N. 06.03 kell 14.30 – 19.00 1.-5. klassi tüdrukutele pidžaamapidu Goldenbeckis.

 •  R. 07.03 kell 19.00 kultuurimajas kontsert “Sinuta ma ei saa”. Esinevad 1.-4. klassi poisid ja Lihula Meeskoor. 3. tunni ajal 1.-4. klassi poiste proov kultuurimajas.

 • R. 07.03 ja L. 08.03 toimub Pirita Majandusgümnaasiumis seminar “Loovust kaitstes”, osaleb 2 õpilast 11. klassist ja õpetaja Pille.
 • L.08.03 kell 10.00  loodusteaduste olümpiaad Haapsalus, registreerimine kolmapäevaks