24 november 2014

Lisan õpilaste rahulolu-küsitluste lingi
Õpilased: http://goo.gl/forms/ZqZrWjDZfI


Kiidan kunstikonkursil “Appi, keegi krabistab” edukalt osalenud õpilasi  Mirabelja Kuurmanni 1. klassist, Laura Metsaäärt 1. klassist, Karl Kustavsoni 2. klassist, Mirjam Kaske 2. klassist, samuti nende juhendajaid õpetaja Heldit ja õpetaja Õnnelat. Kiidan 11. klassi ja klassijuhataja Helit taidluspeo läbiviimise eest. Kiidan  õpetaja Viivet, Peepu ja Maid mängude päeva korraldamise eest.Kiidan huvijuht Riinat poiste nädala korraldamise eest ning poiste nädala raames osalenud juhendajaid Tiina Matti, Sirje Treimani, Laura Paadikut, Harri Mardisood, Vahur Toomast, Leili Seisoneni, Ott Lutsu, Merle Kaljustet. KIK-ilt saadi rahastus 2 projektile, kiidan huvijuht Riina. Kiidan Läänemaa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses edukalt osalenud õpilasi : Raul Reesar 1. koht, Robin Reesar 2. koht ja Markos Merisalu 1. koht. Kiidan Läänemaa koolispordiliidu meistrivõistlustel sumomaadluses edukalt osalenud õpilasi: Raul Reesar 1. koht ja Robin Reesar 4. koht.


·        T. 25.11 kell 14.00-17.00 haridusinnovatsiooni kokkusaamine LÜG-is. Osalevad Riina Gilden, Riina Leidsalu ja Meelis Välis.
·        K. 26.11 kell 13.00-14.30 toimub Haapsalu Põhikoolis Läänemaa koolinoorte mälumängu II voor.
·        R. 28.11 Osaleb ÕE Läänemaa osaluskohvikus Pürksi kultuurimajas.
·        L. 29.11 kell 18.00 teatriõhtu “Minu neli naljakat tütart” kultuurimajas. Pilet 5 eurot.
·        P. 30.11  kell 11.00 “Inglite päev” Üdruma seltsimajas.
·        Pranglimine on sellel aastal tasuta.
·        Piirkondlike olümpiaadide ajakava:
1.dets - vene keele emakeelena (9.-12.kl) olümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg
5.dets – inglise keel
- saksa keel
6.dets – informaatika olümpiaadi eelvoor (programmeerimine)
13.dets – geograafia
19.jaan – rahvaluule (uurimistöö 7.-8.kl, 9.-10.kl, 11.-12. kl; NB! väga hea juhend)
24.jaan – keemia
26.jaan – emakeeleolümpiaadi uurimistööde esitamise tähtaeg
31.jaan – bioloogia
6.veebr – emakeel
7.veebr – matemaatika
13.veebr – vene keel võõrkeelena (gümn)
14.veebr – ühiskonnaõpetus
- loodusteadused
28.jaan – füüsika
- kunst
5.märts – tööõpetus
7.märts – majandus
8.aprill – inimeseõpetus

17 november 2014
·        E. 17.11 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras:
1. IÕK määramine
·        E. 17.11 kell 15.30 õpetajate ja politsei vestlusring bioloogia klassis. Bussid väljuvad kell 15.25
·        T. 18.11 kell 18.00 filmiõhtu “Kirsitubakas” kultuurimajas, sissepääs tasuta.
·        17.11-21.11 toimub koolis poiste nädal
E         Ülikonnapäev
   T         16.15-19.00- LAN (7.-12. klass)
   K         3.tund  1.-4. klassi poistele politsei loeng „Kiusamine“
            5.-6. tund 5.-8. klassi poisid valmistavad Pärlis süüa
            7.-8. tund 9.-12. klassi poisid valmistavad Pärlis süüa
   R         1.-4. klass metsas matkal (9.00-14.15)
            1.tund 5.-9. klassi poistele politsei loeng „Kiusamine“
            2. tund 10.-12. klassi poistele politsei loeng „Kiusamine“

·        N. 20.11 kell 18.00 – 20.00  7.-12. klassi taidluspidu”Playback” kultuurimajas.
·        L. 22.11 toimub Kullamaa Keskkoolis mängude päev(töötab puhvet):
            10.00 lauamängud (koroona, lauatennis, kabe, male)
            12.00 teatevõistlus
            13.00 naistele aeroobika, mehed jõusaalis
            14.00 saun Goldenbeckis
·        L. 22.11 kell 18.00 toimub Sipa lauljate ja tantsijate kontsert kultuurimajas.


10 november 2014Kiidan huvijuht Riinat ja ÕE-d ning 1.-6. klassi õpilasi koos klassijuhatajatega taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest.

·        T. 11.11 kell 8.15 õpetajate kokkusaamine direktori juures seoses vanema astme taidluspeoga.
·        Läänemaa kooliteatrite festival toimub 6. märtsil Lihula Kultuurikeskuses.
Võisteldakse kolmes vanusegrupis: algklasside näiteringid, põhikooli näiteringid ja gümnaasiumi aste.
Iga vanusegrupi parim saab võimaluse osaleda kooliteatrite riigifestivalil.
Gümnaasiumi astme riigifestival toimub 10.-12. aprillil Haapsalus
Keskastme riigifestival 24.-25. aprillil Narvas
Algklasside riigifestival 8.-9. mail Jõgeval
Festivalil osalemisest palun teatada 15. detsembriks.
·        Klassijuhatajad! Räägime helkurite vajalikkusest õpilastele.
·       17.11-21.11 toimub koolis poiste nädal
·        E. 17.11 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras: 1. IÕK määramine.
·        E. 17.11 kell 15.30 bioloogia klassis õpetajate vestlusring politseiga.

03 november 2014Kiidan huvijuht Riinat ja ÕE-d Halloweeni ürituse läbiviimise eest. Kiidan Anneli Riisalut, kes laulab tütarlastekooris Canzone. Koor saavutas Hispaanias noortekooride kategoorias kuldmedali.

·        E. 03.11 teater Märjamaal. Buss väljub koolimaja juurest 18.00.
·        T. 04.11 1.-2. tund ÕE liikmed koos Riinaga taidluspeo küsimusi ja esinemisi arutamas.
·        T. 04.11 kell 13.00-14.30 Läänemaa koolinoorte mälumäng LÜG-is.
·   K. 05.11 kell 13.30 ÕE ja huvijuhi kohtumine MTÜ-ga “Noorte vaba aeg” ja Läänemaa noorte infospetsialistiga.
·        K. 05.11 4.-5. klassi poiste rahvastepall Haapsalus, kaasas õpetaja Peep. Buss väljub 9.00.
·        R. 07.11 kell 12.00-14.20 1.-6. klassi taidluspidu “Värvid” kultuurimajas.
·        Kontrolltööde plaanid klassidesse 10. novembriks (nendel, kellel on veerandite kaupa).
·        Lahtiste hinnete vastamise lõplik tähtaeg 10.11.
·        12. klassi uurimistööd peavad olema saadetud 10. detsembriks, kaitsmine toimub jaanuaris.
·        Sotsiaalpedagoog töötab sellest veerandist esmaspäeviti ja kolmapäeviti.
·    TTÜ Tehnoloogiakool kutsub kõiki aktiivseid 7.-9. klasside noori osalema teadusteemalisel kursusel „Retk teadusmaailma“.Kursusel käsitletakse teemasid nagu kosmos, vesi, maa ja organismid meie ümber. Millest koosnevad organismid meie ümber? Milliseid transporditehnikaid kasutatakse kosmoses? Mis peitub maakoore sees? Ja palju muud huvitavat. Kursus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest ülesannetest.Kursus algab 8. novembrist ja toimub neljal laupäeval TTÜ Campuses.
Hind10eur/osaleja
Lisainfo ja registreerumine Tehnoloogiakooli kodulehelt: http://www.ttu.ee/kooliopilasele/