23 veebruar 2015Kiidan Pille-Riin Seimanni, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil I koha ja Carmen Treud, kes saavutas ühiskonnaõpetuse olümpiaadil II koha. Mõlemad õpilased on kutsutud üleriigilisse finaali. Kiidan juhendajat Ervin Rannikut. Kiidan õpetaja Viivet, õpetaja Peepu ja õpetaja Maid vastlapäeva korraldamise eest. Tänan järgmisi õpilasi: Mari-Ann Liidemaad, Kaarel Aavekukke, Marko Toomsonit, Markos Ehat, Maarja Kaske, Orm Adamsit, Helju Eliis Nagelmanni, Laura Aruksaart, Anneli Riisalut, Anita Liput ja Virdžinja Narglat, kes esindasid kooli võistlusel “Nuputa”, tänan õpetaja Reeta ja õpetaja Õnnelat.
·        E. 23.02 on lühendatud tööpäev: toimub 6 tundi ja on üks bussiring
·        E. 23.02  3. tunni ajal heategevuslik tordioksjon võimlas
·        K. 25.02 kell 11.50 EV aastapäeva aktus kultuurimajas.
·        K. 25.02 kell 12.55 8. ja 9. klassi juures Noarootsi Gümnaasiumi õpilased oma kooli tutvustamas.
·        K. 25.02 kell 18.00 filmiõhtu “1944” Kullamaa Kultuurimajas.
·        N. 26.02 klassiõpetajad talveseminaril, seetõttu 1.,3. ja 4. klass on kodus.
·        R.-L. 27.-28.02 Haapsalu Linna Algkooli õpilaste tantsulaager.
·        L. 28.02 toimuvad valdade talimängud, kus on osalemas ka meie kooli õpilased.
·        L. 28.02 kell 10.00 Haapsalu Kunstikoolis toimub kunstiolümpiaad 7.-9. klassi õpilastele. Täiendav registreerimine 25. veebruarini.
·        SA Innove korraldab koostöös HTM-iga kutsehariduse suursündmust “Noor Meister 2015”, mis toimub 6.-7. märtsil Eesti Näituste messikeskuses. Sissepääs kõigile tasuta.
·        Üleminekueksamite valimine 1. märtsiks.
·        L. 07.03 kell 10.00 majandusolümpiaad Taebla Gümnaasiumis. Registreerimine 27. veebruariks.

16 veebruar 2015Kiidan huvijuht Riinat ja õpetaja Üllet “Tantsud ja laulud tähtedega”  korraldamise eest, samuti tublisid pillimängijaid Anneli Riisalut, Mari-Ann Liidemaad, Anita Liput ja Maarja Kaske ning õhtujuhte Heli Mäed ja Ergo Kulda. Kiidan jalgpalli meeskonda koosseisus: Raul Reesar, Robin Reesar, Maaris Neggo, Kevin Metsar, Kevor Jõgisalu, Kert Koppel ja Kristjan Liivapalu, kes saavutas Läänemaa KSL 1.-3. klassi poiste jalgpallivõistlustel III koha. Kiidan ka treener Toomas Sassiani.·        E. 16.02 toimub kooli kõige sõbralikumate valimine klassijuhataja tunni ajal. Küsime, kui palju on soovijaid roomajate näitusele (hind 2 eurot).
·        T. 17.02 kell 9.00 sõbrapäeva tordi söömine sööklas.
·        T. 17.02 vastlapäev: 11.45 – 13.40 1.-3.kl ja 10.-12. klass; 13.45 – 15.20 4.-9. kl. ja täiskasvanud.
·        K. 18.02 kell 12.00 osalevad õpilased Haapsalus “Nuputa” võistlustel, kaasas õpetaja Õnnela. Väljasõit kell 11.00
·        E. 23.02 on lühendatud tööpäev: toimub 6 tundi ja on üks bussiring
·        E. 23.02  3. tunni ajal heategevuslik tordioksjon võimlas
·        K. 25.02 kell 11.50 EV aastapäeva aktus kultuurimajas.
·        K. 25.02 kell 12.55 8. ja 9. klassi juures Noarootsi Gümnaasiumi õpilased oma kooli tutvustamas.
·        N. 26.02 klassiõpetajad talveseminaril, seetõttu 1.,3. ja 4. klass on kodus.
·        Aeg on sealmaal, et varsti on käes mai! Lihula Kultuurimaja korraldab ka sellel aasta Lõuna-Läänemaa laste loomingu näituse!
Toimumisaeg on 13.mai - 22.mai 2015. Lõpetame 22. mail sellepärast, et saaksite nendele vahvatele tööde autoritele tööd tagastada enne suve algust!

09 veebruar 2015
·        E. 09.02 osalevad 9.-12. klassi õpilased TV 3 saate “Me armastame Eestit” lindistusel. Buss väljub 09.30
·        E. 09.02 kell 13.00 sotsiaalpedagoog Rajaleidjas.
·        T. 10.02 1.-3. klassi poiste jalgpall Lihulas, kaasas treener T. Sassian. Väljasõit kell 9.00
·        N. 11.02 10.-12. klassi tüdrukute võrkpall Haapsalus, kaasas treener R. Priimägi.           Väljasõit kell 9.00
·        R. 13.02 kell 19.00 Kullamaa Kultuurimajas “Laulud ja tantsud tähtedega”.
·        L. 14.02 õpilasfirmade laat Tallinnas. Osalevad 10. klassi õpilased ja õpetaja Pille.
·        Matemaatika ainevõistlus “NUPUTA” toimub Haapsalu Põhikoolis kolmapäeval, 18. veebruaril kell 12.00. Võistkondade registreemine 11. veebruariks.
·        Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues, suusatamine.
·        Alates 9. veebruarist on meie koolis praktikal Kristel Kallaste.
·        T. 17.02 vastlapäev: 11.45 – 13.40 1.-3.kl ja 10.-12 kl.
                                        13.45 – 15.20 4.-9. kl. ja täiskasvanud

02 veebruar 2015Kiidan õpetaja Reeta, Õnnelat, Riina L., Heldit ja Inge M. reaalainete nädala läbiviimise eest. Kõige tublimad peastarvutajad olid: 1. klass Jan Robin Liidemaa, Mirabelja Kuurmann, Kevor Jõgisalu; 2. klass Reneti Priimägi, Rauno Kovalenko, Grete Ansel; 3. klass Robin Reesar, Raul Reesar, Markus Siitmaa; 4. klass Timo Tšaban, Kaspar Kirsipuu, Heigo Nurmse-Kruus; 5. klass Mari-Ann Liidemaa, Raul Vahtmeister, Markos Eha; 6. klass Orm Adams, Raiko Merisalu, Jander Selgis; 7. klass Elen Lehtmaa, Anneli Riisalu, Lorena Kolla; 8. klass Aleksandra Laane, Kadi Vahtmeister, Anee Altmets; 9. klass Carmen Treu, Kaisa Õunas, Kert Mändla; 10. klass Angeelika Lõps, Tiina Põlma, Janno Allika; 11. klass Maik Lember, Regina Kändla, Greete Lätt; 12. klass Andre Naaris, Marleen Kuusk, Aile Salumets.·        E. 02.02 1. ja 2. tunni ajal 12. klassi juures karjäärinõustaja Rajaleidja keskusest.
·        E.02.02 kell 15.45 laiendatud juhtkonna koosolek
·      T.03.02 kell 14.00 toimub haridusinnovatsiooni koosolek Uuemõisa LA-s. Osalevad direktor, huvijuht Riina ja õpetaja Riina L
·        N. 05.02 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
·        R. 06.02 kell 10.00 toimub Haapsalus emakeeleolümpiaad, registreerimine teisipäevaks.
·        R.-L. 06.-07.02 e-Twinningu koolitus Tallinnas. Osalevad Riina G, Riina L, Heli, Maria.
·        L. 07.02 kell 10.00 toimub Haapsalus matemaatikaolümpiaad, registreerimine kolmapäevaks.
·        E. 09.02 osalevad 9.-12. klassi õpilased TV 3 saate “Me armastame Eestit” lindistusel. Buss väljub 09.30
·        5.-6. veebruaril on HKHK-s lahtiste uste päevad.
·       Sihtasutus Innove korraldab kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2015, mis toimub 6.-7. märtsil Eesti Näituste Messikeskuses Tallinnas. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta.
·        Klassiõpetajate talveseminar "Koostöö, märkamine, traditsioonid"
26. veebruar 2015 Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis. Registreerida 10. veebruariks aadressil ula@ua.edu.ee
·        KEAT projekti registreerimine 9. veebruariks.
·        Maakondliku KIK projekti ajakava on õpetajate toas.