27 veebruar 2017Kiidan Maarja Kaske, kes saavutas maakondlikul ühiskonnaõpetuseolümpiaadil I koha ja Carmen Treud, kes saavutas maakondlikul ühiskonnaõpetuseolümpiaadil I koha. Carmen tagas ka pääsu vabariiklikule olümpiaadile. Kiidan Anneli Riisalut ja Anita Liput, kes samuti osalesid edukalt ühiskonnaõpetuseolümpiaadil. Tänan õpetaja Ervin Rannikut. Tänan Arge Lehte, kes pidas loenguid õpilastele programmi „Tagasi kooli” raames. Kiidan huvijuht Riinat EV aastapäeva aktuse läbiviimise eest,  tänan esinemise eest aktusel Mirabelja Kuurmanni ja Janno Silku. Kiidan Wiebket ja Mailat karnevali korraldamise eest.


 • E. 27.02 7. tunni ajal ümarlaud direktori juures.
 • T. 28.02 paneme välja II trimestri hinded põhikooli õpilastele. Tunnistused väljastame õpilastele reedel, 3. märtsil.
 • T. 28.02 kell 12.00-14.15 toimub vastlapäev 1.-6. klassi õpilastele järve ääres.
 • T. 28.02 kell 17.00 toimub hoolekogu koosolek õpetajate toas.
 • N. 02.03 on 9. klass  Tallinnas teatris „Martin Luther King”. Buss väljub kell 9.00. Kaasas õpetaja Heli Mäe.
 • R. 03.03 Haapsalus infomess „Oma Rada”. Messile sõidavad 8. ja 9. klassi õpilased. Buss väljub kell 10.00. Kaasa läheb huvijuht Riina , kes sisustab koos õpilastega ka Kullamaa Keskkooli õpitoa messil.
 • L.-P. 04.03 – 05.05 tantsulaager koolimajas.
 • Taidluspeo proovid kultuurimajas toimuvad alates 1. märtsist.
 • E. 06.03 2. tunni ajal 11.-12. klassile loeng „Rahajuhtimine ja investeerimine”, lektor J. Roosaar
 • E. 06.03 2.-3. tunni ajal korraldab Läänemaa Noortekogu 5.-6. klassi õpilastele meediakoolituse.

20 veebruar 2017Kiidan Marja Järve, kes võitis pronksmedali ülemaailmsel laste joonistusvõistlusel „ IE-NO-HIKARI”, võistlust korraldab Jaapan ning Marja oli ainus eestlane, kes pääses kolme parima hulka. Kiidan Aleksandra Laanet, Mai-Roos Jõeveed, Merle Humalat, Tiina Põlmat, Andra Salumaad, Sirle Suusterit ja Meril Topperit, kes saavutasid võrkpallivõistlustel Haapsalus 3. koha, kiidan ka õpetaja Peepu. Kiidan 7. klassi võistkonda koosseisus Kelli Nurm, Mari-Ann Liidemaa ja Kaarel Aavekukk, kes saavutasid matemaatika ainevõistlustel „Nuputa” 3.-4. koha, kiidan ka õpetaja Reeta. Tänan Ardo Arusaart, Jüri Nisumaad ja Kristjan Böttkerit maadluspäeva läbiviimise eest koolis. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Eesti MV kreeka-rooma maadluses juunioridele II koha.


 • E. 20.02 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Õppenõukogu sekretäri valimine
2.      Õpilaste nimekirjast kustutamine
3.      IÕK määramine
 • T. 21.02 1. tunni ajal 11.-12. klassile loeng  ja 2. tunni 9.-10. klassile loeng „Tagasi kooli” raames, lektoriks Arge Leht.
 • T. 21.02 kell 15.00 vallamajas kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek.
 • K. 22.02 7.-8. tunni ajal karneval Goldenbeckis 1.-4. klassile, korraldajaks Wiebke ja Maila.
 • N. 23.02 2. tunni ajal Eesti Kontserdi koolikontsert (maksab 1 euro), Kullamaa Kultuurimajas, pärast seda EV 99. aastapäeva aktus. Koolipäev lõpeb kell 14.25, bussid väljuvad kell 14.30.

13 veebruar 2017Kiidan Kristjan Kaljustet ja Ralf Kaljustet, kes saavutasid Eesti Lahtistel Võitluskunstide mängudel I koha.


 • E. 13.02 klassiõpetajate ainesektsiooni koosolek Haapsalus, osalevad õpetaja Õnnela ja õpetaja Riina L.
 • E. 13.02 klassijuhataja tunnis valime klasside sõbralikumad poisid ja tüdrukud, samuti sõbralikuma õpetaja ja koolitöötaja.
 • T. 14.02 SÕBRAPÄEV (1. tunni ajal sõbralikud sööklas torti söömas, 3. tunni ajal TORDIOKSJON võimlas, avatud on postkast jne).
 • K. 15.02 toimub piirkondlik inimeseõpetuseolümpiaad arvuti teel. Osalevad Raul Reesar ja Marja Järv 5. klassist, Siret Suuster ja Sandra Martina Nagelman 6. klassist, Kelli Nurm ja Mari-Ann Liidemaa 7. klassist ning Maarja Kask ja Laura Aruksaar 8. klassist.
 • N. 16.02 toimub Haapsalus „Nuputa“ piirkondlik voor 5.+6. klassi võistkonnale ja 7. klassi võistkonnale.
 • N. 16.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Puud olid...“
 • R. 17.02 õppealajuhatajate koolitus Haapsalus.
 • R. 17.02 toimub võimlas maadluspäev. Kohal Ardo Arusaar ja Vigala treener Jüri  Nisumaa
 • L. 18.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Seasaare Nätemängu Seltsi näitemäng „Ükskord juhtus nii...“, pilet 7 eurot.
 • E. 20.02 õppenõukogu
 • II trimestri hinded põhikooli õpilastele paneme välja 28. veebruaril.
 • Koolis toimub Eesti Kontserdi poolt korraldatud koolikontsert õpilastele. Pilet 1 euro.

06 veebruar 2017Tänan Kairi Mustjatset Martna Põhikoolist robootika töötoa läbiviimise eest 5.-6. klassi õpilastele.


 • E. 06.02 kell 10.00 Haapsalus E. Enno etluskonkurss. Osalevad Janno Silk 2. klassist ja Mirabelja Kuurmann 3. klassist.
 • E. 06.02 kell 11.20 100-päeva vastuvõtt abiturientidele vallamajas.
 • T. 07.02 kell 10.00 matemaatikaolümpiaad Haapsalus, osalevad Mari-Ann Liidemaa, Markos Eha ja Marko Toomson 7. klassist.
 • K. 08.02 1.-3. klassi poisid Lihulas jalgpalli võistlustel.
 • N.-R. 09.02 - 10.02 osalevad direktor ja huvijuht õppereisil Lõuna-Eesti koolidesse.
 • R. 10.02 toimub ühiskonnaõpetusolümpiaad arvuti teel. Osalevad Maarja Kask 8. klassist, Anneli Riisalu ja Anita Lipu 9. klassist ning Carmen Treu 11. klassist.
 • R. 10.02 Haapsalu Kolledžis koolitus. Osalevad õpetaja Riina ja huvijuht Riina.
 • L. 11.02 osalevad 10. ja 11. klassi õpilased õpilasfirmade laadal Tallinnas.
 • L. 11.02 mudilaskoori laulupäev Lihulas.
 • L. 11.02 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas TUULISBRASS kontsert.
 • E. 13.02 10.-12. klassi tüdrukud Haapsalus võrkpalli võistlustel.