25 veebruar 2014Kiidan EV aastapäeva aktuse läbiviijaid: õpetaja Üllet, õpetaja Riina R, õpetaja Ehat tantsu- ja laululapsi ning 9. klassi õpilast Merlet.


·        T. 25.02 kell 9.00 1.-3. klassi rahvastepalli võistlused Haapsalus.
·        T. 25.02 kell 13.00  õppealajuhataja koolitusel Haapsalus.
·        K. 26.02 I lõuna ajal kogunevad direktori juurde vanema astme reaalainete õpetajad.
·        K. 26.02 õpetaja Mai ja Riina R. Haapsalus koolitusel.
·        N. 27.02 kell 10.00 algklasside olümpiamängude avamine.
·        R. 28.02  2.tunni ajal toimub 9. klassi õpilastele Noarootsi Gümnaasiumi tutvustus.
·        R. 14.03 kell 11.00 Haapsalu Põhikoolis infomess “Oma Rada ”. Selleks oleks meil vaja umbkaudu teada, kui palju inimesi Teie koolist tulemas on.  kirsi@noustamiskeskus.eekirsi@noustamiskeskus.ee
> või telefonil 5228460.
Registreerimine kolmapäevaks, 26. veebruariks.

17 veebruar 2014

Ajaloo-olümpiaadil esinesid edukalt järgmised õpilased:
Orm Adams 1. koht
Maarja Kask 3. koht
Pille-Riin Seimann 1. koht
Kadi Vahtmeister 2. koht
Carmen Treu 1. koht
Jaan Käärik 3. koht
Kiitus õpilastele ja nende juhendajale Ervin Rannikule.


Kiidan Mari-Ann Liidemaad, Kaarel Aavekukke, Raul Vahtmeistrit, Maarja Kaske, Karolin Palut, Anneli Riisalut ja Anita Liput, kes osalesid joonistusvõistlusel ning pälvisid EV Presidendi tänukirja. Kiidan ka õpetaja Heldit, kes neid õpilasi juhendas. Kiidan matemaatika võistluse “Nuputa” võistkonda koosseisus: Maarja Kask, Anita Lipu, Virdžinja Nargla ja Anneli Riisalu, samuti õpetaja Õnnelat, kes pälvisid maakonnas 5. koha. Kiidan 11. klassi õpilasi Merili Salumaad ja Lizett Palmi ning õpetaja Riina R missivõistluste korraldamise eest. Tänan Riina Timbergi, kes viis läbi koolitust “Targalt internetis”.


·        E. 17.02 kell 9.30 Kaitseliidu loeng ajateenistusest 10.-12. klassi õpilastele bioloogia klassis
·        T.18.02 tordioksjon peale 1. tundi võimlas.
·        N. 20.02  teatrikülastus, väljasõit kell 13.00. (osalejad: 5. klass 7, 6. klass 3, 9. klass 17, 10. klass 4, 11. klass 5, 12.klass 4).
·        R. 21.02 kell 10.00 EV aastapäevale pühendatud aktus  Kullamaa kultuurimajas.
·        T. 25.02 1.-3. klassi rahvastepalli võistlused Haapsalus.
·        T. 25.02 kell 13.00 direktor ja õppealajuhataja koolitusel Haapsalus.
·        N. 27.02 kell 11.00 direktorite teabepäev Pärnus.
·        R. 28.02 toimub 9. klassi õpilastele Noarootsi Gümnaasiumi tutvustus.
10 veebruar 2014Õnnitleme õpetaja Maid kõrge tunnustuse - Valgetähe teenetemärgi pälvimise puhul. Tänud õpetaja Heli Mäele ja tema abilistele, tänu kellele ilmus taas Kullamaa Kõmu.

·        E. 10.02 paneme välja lahtised hinded gümnaasiumis.
·        E. 10.02 klassijuhataja tunnis sõbralike valimine.
·        T. 11.02 3. tunni ajal 7. klassi eesti keele tunnis direktori pressikonverents.
·        K. 12.02 koolitus “Targalt internetis” bioloogia klassis.
1.      tund 4. ja 5. klass, teema “Filmi, pildista ja lae alla”, õpetajatena on juures Heldi ja Ervin
2.      tund 1. klass ja lasteaed “Tere internet” – Õnnela
3.      tund 2. ja 3. klass “Mina internetis” – Inge M, Riina L
4.      tund 9. klass “Pornograafia ja seks internetis” – Heli
5.      tund 6. ja 7. klass “Suhtlemine võrgustikes” – Inge R
6.      tund 8. klass “Pornograafia ja seks internetis” – Eha
16.00 koolitus õpetajatele, lastevanematele.
·        K. 12.02 kell 12.00 Haapsalus võistlus “Nuputa”
·        K. 12.02 kell 13.00 teatrietendus Lihulas “ Hobune, kes kaotas prillid ära”. 1.-4. klassile. Buss väljub 12.15     
·        N. 13.02 kell 18.00 toimub Kullamaa kultuurimajas üritus “Kullamaa Keskkooli Miss 2014”.
·        N 13.02 koolinoorte mälumäng Pürksi kultuurimajas algusega kell 14.00.
·        R. 14.02  kell 9.00 kogunevad sööklas kõik valituks osutunud sõbralikud.
·        L. 15.02 kell 10.00 piirkondlik olümpiaad ajaloos, registreerimine kolmapäevaks.
·        E. 17.02 kell 9.30 Kaitseliidu loeng ajateenistusest 10.-12. klassi õpilastele bioloogia klassis.
·        17.02 – 21.02 temaatiline järelvalve Kullamaa Keskkoolis.
·        T.18.02 tordioksjon peale 1. tundi.võimlas.

05 veebruar 2014

 11. klassi õpilaste uueimitööde küsimustikud
Markos Merisalu  küsimustik: 

Tauno Kardo Kuusemetsa küsimustik:

03 veebruar 2014Kiidan järgmisi õpetajaid: Õnnelat, Riina L, Inge M, Heldit, Reeta ja Meerit , kes aitasid läbi viia reaalainete nädalat. 

·        T. 04.02 kell 16.30 autokool bioloogia klassis.
·        T. 04.02 kell 17.00 õpetajate toas hoolekogu koosolek.
·        K. 05.02 kell 12.00 õppealajuhatajate kokkusaamine Lihulas.
·        N. 06.02 kell 13.00 osaleb õpetaja Eha LÜG-is emakeele õpetajate koolitusel (emakeele riigieksam).
·        L. 08.02 toimub Haapsalus keemiaolümpiaad, registreerimine kolmapäevaks.
·        E. 10.02 paneme välja lahtised hinded gümnaasiumis.
·   T. 11.02 algusega 09.30 Meriva Hotel Tallinna Konverentsikeskuses konverents “Targalt internetis”, üritus on tasuta.
·        Tasuta loodusharidusprogrammid Matsalu looduskeskuselt:
Talv metsas 1.-3. klass ja 4.-6. klass Penijõel
Lumivalge lumi 1.-3. klass Penijõel
Ametimehed metsas 7.-9. klass ja 10.-12. klass Varblas
Jälgi jälgi 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass Varblas
Mets on vaese mehe kasukas 1.-3. klass, 4.-6. klass Varblas
·  ,Tasuta psühholoogiline veebipõhine nõustamine MTÜ-st “Lahendus.net”. Tegelevad sellega psühholoogiat õppivad tudengid, koduleht www.lahendus.net
·        Lõpuaktused toimuvad alljärgnevalt: 12. klass reedel, 20. juunil kell 18.00 ja 9. klass pühapäeval, 15. juunil kell 12.00
·      Vabariigi aastapäeva aktus toimub reedel, 21. veebruaril kell 10.00.
·        Kullamaa valla ajaleht ootab materjale 5. veebruariks.