27 märts 2017Kiidan õpetaja Ehat, õpetaja Õnnelat, huvijuht Riinat ja sekretär Mailat emakeelepäeva korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan Mirabelja Kuurmanni, kes saavutas maakondlikul emakeeleolümpiaadil 3. klassi õpilastele 2. koha, tänan õpetaja Heldit, tänan ka õpetaja Riina L ja õpetaja Õnnelat olümpiaadi läbiviimise ja korraldamise eest. Kiidan Anneli Riisalut, kes saavutas töö- ja tehnoloogiaõpetuseolümpiaadil I koha ning Maarja Kaske, kes saavutas samal olümpiaadil II koha. Kiidan õpetaja Veikkot olümpiaadi korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan õpetaja Helit, õpetaja Õnnelat ja õpetaja Riina L sisekoolituse läbiviimise eest õpetajatele IKT valdkonnas. Kool sai digitaristu arendamiseks vahendeid HITSA´lt, seetõttu tänan kõiki neid, kes digiplaani koostamisele õla alla panid: õpetaja Heli Mäe, õpetaja Riina Leidsalu, huvijuht Riina Gilden, hoolekogu liige Tenno Laanemets, abivallavanem Katrin Viks ning Teliast Rain Koor. Kiidan Carmen Treud, kes saavutas vabariiklikul ühiskonnaõpetuseolümpiaadil 7. koha, tänan õpetaja Ervinit.
 • E. 27.03 kell 11.00 Kullamaa Kultuurimajas Ukraina tsirkus, pilet 3 eurot.
 • E. 27.03 7.tunni ajal (vajadusel ka 8. tunni ajal) 5.-8. klassi võistlussari bioloogia klassis.
 • T. 28.03 kell 12.00 Kullamaa Kultuurimajas Miksteater „Telefonilood”. Pilet 2 eurot.
 • N. 30.03 kell 12.30 ümarlaud direktori kabinetis.
 • R. 31.03 kell 12.15 -16.00 mudilaskoor Kullamaa Kultuurimajas harjutamas.
 • R. – P. 31.03-02.04 kooli tantsulaager võimlejatele.
 • E. 03.04 kell 9.00 tantsupeo ülevaatus võimlejatele Haapsalus.
 • E. 03.04 2. tunni lõpp ja 3. tund KEAT projekti loeng 6. klassi õpilastele bioloogia klassis.
 • E. 03.04. kell 9.30 loeng 10.-12. klassi õpilastele pensionidest, lektoriks K. Rüütel Swedbankist.
 • HTM poolt viiakse läbi rahuloluküsitlused 4., 8. ja 11. klassi õpilastele, 1.-9. klassi õpetajatele ja 1.-9. klassi lapsevanematele.   Küsitluse perioodi pikendati 31. märtsini. Kellel küsimustik täitmata, siis on veel selleks aega.

13 märts 2017

Rahuloluküsitlused


HTM rahuloluküsitlus 4. klassile

HTM rahuloluküsitlus 8. klassile

HTM rahuloluküsitlus 11. klassile


Kiidan Mai-Roos Jõeveed, 11. klassi, Janno Allikat, huvijuht Riinat ja  sekretär Mailat taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan ka õpilasi ja õpetajaid vahvate esinemiskavade eest.  Kiidan 3. klassi ja õpetaja Heldit, kes olid Läänemaal 3. tulemusega küünlaümbriste ja patareide kogumises, 2. klassi  ja õpetaja Riina L, kes pälvisid samal võistlusel Tallinki preemia. Kiidan 5.-6. klassi poiste võrkpallivõistkonda koosseisus: Raul Reesar, Robin Reesar, Kevin Metsar, Andres Ring, Kaspar  Kirsipuu ja Jaagup Kask, kes saavutasid Läänemaa miniliigas  III koha, kiidan ka õpetaja Peepu. • T. 14.03 kell 15.30 Rajaleidjas ümarlaud. Koolist osalevad õppealajuhataja Eha ja õpetaja Õnnela.
 • T. 14.03 2. tunni ajal saksa keele klassis „Ilusa käekirja konkurss”. Kell 10.30 on soovijatel võimalus kirjutada terviseõpetuse klassis e- etteütlust. 4. tunni ajal on 1.-6. klassi emakeelejooks, kogunemine tunni alguses I korruse fuajees. Samal ajal on 7.-12. klassi emakeelemäng, klasside esindajad kogunevad I korruse fuajees. 5. tunni ajal kogunevad 7.-12. klassi õpilased võimlasse.
 • T. 14.03 3. klassi emakeeleolümpiaad. Osaleb Mirabelja Kuurmann. Komisjonis õpetaja Riina Leidsalu.
 • T. 14.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Emakeelepäevale pühendatud õhtu.
 • K. 15.03 6. tunni ajal matemaatika klassis 9.-12. klassi mälumäng.
 • K. 15.03 töö- ja tehnoloogiaõpetuseolümpiaadi maakondlik voor Kullamaal. Osalevad Anneli Riisalu, Maarja Kask, Jander Selgis.
 • K. – R. 15.03 -17.03 tantsijad Rootsis, kaasas huvijuht Riina.
 • N. 16.03 kell  ümarlaud koolis.
 • Lahtised hinded põhikoolis paneme välja 17.03.
 • E. 20.03 ja K. 22.03 HEV õpilaste ümarlauad.
 • HTM poolt viiakse läbi rahulolu-küsitlused 4., 8. ja 11. klassi õpilastele, 1.-9. klassi õpetajatele ja 1.-9. klassi lapsevanematele vahemikus 13.03 – 17.03.  Õpilased täidavad küsimustikud koolis. 11. klass küsitlusele vastamine T. 14.03 6. tund.
 • R.-L. 17.03-18.03 koolimajas tantsulaager.
 • E. 20.03 kell 10.00 sisekoolitus IKT valdkonnas matemaatika klassis.
 • Vaheaeg 18.03 – 26.03.

06 märts 2017Kiidan inimeseõpetuseolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: Marja Järv II koht, Mari-Ann Liidemaa I koht, Kelli Nurm II koht, Laura Aruksaar I koht, Maarja Kask II koht, kiidan õpetaja Riina Gildenit. Kiidan õpetaja Viivet, õpetaja Peepu ja õpetaja Maid vastlapäeva korraldamise eest. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses täiskasvanutele II koha ja kreeka-rooma maadluses II koha. • E. 06.03 2. tunni ajal 10 .-12. klassile loeng „Rahajuhtimine ja investeerimine”, lektor J. Roosaar, loeng toimub bioloogia klassis.
 • E. 06.03 2.-3. tunni ajal korraldab Läänemaa Noortekogu 5.-6. klassi õpilastele meediakoolituse ajaloo klassis.
 • T. 07.03 6.-7. klass teatris. Buss väljub kell 10.30, kaasas õpetaja Eha ja õpetaja Riina L.
 • K. 08.03 kell 18.00 taidluspidu Kullamaa Kultuurimajas. Bussid toovad ja viivad.
 • N. 09.03 kell 13.00 koolijuhtide nõupidamine Martna Põhikoolis.
 • N. 09.03 kell 11.20 1.-5. klassi näidistund korvpallis.
 • R. 10.03 2. tunni ajal toimub veeohutuskoolitus 11.-12. klassile bioloogia klassis.
 • R. 10.03 5.-6. klassi poiste võrkpall Taeblas. Kaasas õpetaja Peep. Buss väljub kell 9.00.
 • R. 10.03 mudilaskoor Lihulas. Buss väljub kell 11.50.
 • R. 10.03 õpetaja Riina L ja õpetaja Riina G koolitusel Haapsalus.
 • E. 13.03 kell 11.00 Kullamaa Kultuurimajas Peterburi tsirkus, hind 3 eurot.
 • T. 14.03 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Emakeelepäevale pühendatud õhtu.
 • HTM poolt viiakse läbi rahulolu-küsitlused 4., 8. ja 11. klassi õpilastele, 1.-9. klassi õpetajatele ja 1.-9. klassi lapsevanematele vahemikus 13.03 – 17.03. Saadan listi kaudu kirjad õpetajatele ja lapsevanematele, kus asub ka link küsimustikuga. Õpilased täidavad küsimustikud koolis.