25 veebruar 2013

 • 12. klassi õpilane Martin Klimenko saavutas vabariikliku ühiskonnaõpetuse olümpiaadi maakondlikus arvestuses III koha, juhendajaks õpetaja Ervin Rannik.
 • 3. klassi õpilane Mari-Ann Liidemaa töö leidis äramärkimist vabariiklikul omaloomingulisel jutukonkursil "Minu Eestimaa", juhendajaks õpetaja Heldi Leidsalu.
 • T. 26.02 19.00 toimub kultuurimajas valla mälumäng.
 • K. 27.02 osalevad 1.-3. klassi poisid ja 6.-7. klassi tüdrukud rahvastepalli võistlustel Haapsalus. Buss väljub 9.00
 • K. 27.02  17.00 toimub hoolekogu koosolek bioloogia klassis
 • N. 28.02 14.00 toimub maakondlik koolinoorte mälumäng Haapsalu Gümnaasiumis.
 • R. 01.03 toimuvad Paliveres suusavõistlused 1-.9. klassi õpilastele. Buss väljub 9.30
 • R. 01.03 11.00-14.00 Haapsalus infomess "Oma rada"
 • Hommikuputru pakutakse esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 8.45, hind 0,30 eurot.

18 veebruar 2013

 • E. 18.02 7.-8. tunni ajal toimub Goldenbeckis aabitsapidu 1. ja 12. klassile.
 • E. 18.02 4. tunni ajal sooritab kutsevaliku testi 9. klass ja 5. tunni ajal 12. klass.
 • N. 21.02 on 6.-8. klass teatris Lihulas. Buss väljub 12.15
 • R. 22.02 10.00 toimub kultuurimajas Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud aktus.
 • R. 22.02 11.00 toimub lõpukaante pildistamine 9. ja 12. klassile.
 • P. 24.02 laulavad õpilased valla korraldatud Eesti Vabariigi 95. aastapäeva aktusel.
 • Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel on võimalik õpilastel süüa putru peale esimest ainetundi.
 • Kooli kodulehel ( dokumentide all) on õpilaste ja lastevanemate rahulolu- küsitluste kokkuvõtted.

11 veebruar 2013

Alustasin tööd Kullamaa Keskkoolis sotsiaalpedagoogina 05.11.2007.a. Eelnevalt puudus koolis sotsiaalpedagoog, mistõttu rajasin tee, praktiseerides omandatud teoreetilisi teadmisi.


Tööle asudes oli nii mulle kui ka kooli juhtkonnale selge, et vajadus ametikoha täitmiseks oli olemas. Nende aastate jooksul olen saanud kinnitust oma algsele arvamusele, et sotsiaalsete probleemide ennetamise ja lahendamisega peab hakkama tegelema juba lapse varajases eas ja õpikeskkonnas - lasteaias.

Oma töös lähtusin juhtumipõhisest võrgustikutööst. Tänan koostöövalmis õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi juhtumitesse puutuvaid isikuid. Lisaks soovin tänada kohalike omavalitsuste spetsialiste, sest tulemusliku koostööna oli võimalik leida muredele lahendused ka omavalitsuste tasandil.

Juhtumid ja info, mis on olnud minu kasutuses, jäävad konfidentsiaalseks. Vaid lapsevanema soovil ning nõusolekul edastan minu töös kogutud ja analüüsitud info Kullamaa Keskkooli uuele sotsiaalpedagoogile.

Lõpetuseks soovin jagada oma mõtet: peamised probleemid saavad alguse lapse varajases eas, koduses kasvukeskkonnas. Elutempo kiiruse tõttu jääb tihti aga lapsevanematel 24 tunnist ööpäevas väheks, et pühendada oma lastele aega, tähelepanu ja turvatunnet. Vahel tuleks meil mõelda sellele, mis on meie kõigi roll ja vastutus lapsevanematena: kool õpetab, aga kodu kasvatab. Koolis võimaldatakse omandada haridus, kuid kodust saavad lapsed kaasa suuna ellu, oma tõekspidamised ja maailmavaated.

Oma õpilastele soovin kordaminekuid Teie endi rajatud eluteel!

. Kairi Nargla

Maadlusuudised.
Raul Reesar ja Robin Reesar osalesid laupäeval 9. veebruaril Jõgeval XII Eesti laste meistrivõistlustel sumos. Raul saavutas kuni 8.a. arvestuses absoluutkategoorias 1. koha ja 35 kg kehakaalus 2. koha ning kuni 10. aastaste arvestuse 45 kg kehakaalus 3. koha
Robin saavutas kuni 8.a. 35 kg kehakaalus 3. koha
Koolide arvestuses saavutas Kullamaa Keskkool tänu Raulile ja Robinile 2. koha kuni 8 a. kategoorias.
Jaanuaris saavutas Dünamo noorteturniiril Haapsalus Robin oma kehakaalus 1. koha ja Raul 2. koha.
 • E. 11.02 kooli sõbralike valimine klassijuhataja tunnis.
 • T. 12.02 1. tunni ajal on kooli kõige sõbralikumad oodatud sööklasse torti sööma.
 • T. 12.02 toimub 1.-4. klassile järve ääres vastlapäev.
 • T. 12.02 toimub õpilasmajutuse kontroll.
 • N. 14.04 3. tunni ajal toimub võimlas heategevuslik tordioksjon.
 • Sellel nädalal toimuvad kehalise kasvatuse tundides suusavõistlused.

05 veebruar 2013

 • Esmaspäevast alustas uus sotsiaalpedagoog Maria Mäe, kelle vastuvõtuajad on vaheldumisi ühel nädalal esmaspäev ja teispäev ning teisel nädalal kolmapäev ja neljapäev.
 • Lahtiseid hindeid gümnaasiumis on võimalik veel vastata kuni reedeni 08.02.
 • Lõpuaktused toimuvad 9. klassile 21. juunil 18.00 ja 12. klassile 22. juunil 15.00
 • R. 08.02 2. tunni ajal toimub Goldenbeckis loeng-kontsert rahvapillidest 1.-3. klassile.
 • R. 08.02 12.00 - 13.00 ühiskonnaõpetuse olümpiaad arvutiklassis.
 • L. 09.02 toimub valla vastlapäev.