27 mai 2013

Kiidan Bruno Laandet, kes saavutas inimeseõpetuse olümpiaadil I koha ja Carmen Treud, kes saavutas III koha ja õpetaja Mai Jõeveed, kes juhendas õpilasi. Kiidan algklasside olümpial osalenud õpilasi: Maaris Neggot (II koht palliviskes), Markos Ehat (III koht palliviskes, III koht kaugushüppes), Kaspar Kirsipuud (I koht kaugushüppes), Timo Tšabani (II koht 400 m jooksus) ja õpetaja Viive Karnaud ja õpetaja Peep Jõeveed. Kiidan õpilasi, kelle käsitööd olid näitusel: Kaisa Ülejõed, Kaija Ilaud, Nele Lehtmaad, Sandra Pärnpuud, Mari Pead, Samelia Knäzevat, Sirle Suusterit, Regina Kändlat ja õpetaja Maarja Jõeveed. Kiidan õpilaskonverentsil esinejaid: Carmen Treud, Meril Topperit, Kadi Mäed, Kadi Õunast ja Maria Pia Quintana Poncet ning juhendajaid; Eha Eindorfi, Inge Rajastet, Ervin Rannikut.• E. 27.05 12.00 jalgratturite praktiline koolitus ja eksam

• E.-T. 27.-28. mail 10. ja 11. klass ekskursioonil, kaasas õpetajad Eha ja Meelis. Õpilased, kes ei tule kaasa, saavad teha tööpraktikat või käia järelvastamistel. Direktori kohusetäitjaks on õpetaja Ülle. Buss väljub 9.00.

• Hinded paneme välja 29.05 õhtuks ning õppenõukogu toimub reedel, 31.mail 8.15 matemaatika klassis. Päevakorras: 1. I-VIII, X, X MS, XI klassi lõpetamine. 2. Täiendava õppetöö määramine. 3. Klassikursuse kordamise määramine. 4. Mitterahuldavate käitumishinnete kinnitamine. 5. IX klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine. 6. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine. 7.Õpilaste nimekirjast kustutamine.

• R. 31.05 toimub algklasside olümpia. Algus 9.00, kohtunikena on abiks 10. ja 11. klassi õpilased.

• R. 31.05 on 5.-7. klass ekskursioonil Hiiumaal.

• R. 31.05 10.00 põhikooli lõpueksam eesti keeles.

• E. 03.06 toimub riigieksam geograafias HG-s.

• E. 03.06 on algklassid ekskursioonil.

20 mai 2013


Kiidan Marten Eliast, Rasmus Veervat ja Carmen Liivapalut eduka esinemise eest õpilastööde näitusel, samuti kiidan õpetaja Veikkot. Kiidan maakonna meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: Grete Lätt 100 m jooksus II koht ja 800 m jooksus I koht, Johanna Leht kuulitõukes III koht, 4x100 m teatejooksus II koht (koosseisus Grete Lätt, Johanna Leht, Kristi Selgis, Kadi Mäe), kiidan ka õpetaja Viivet.

·        E. 20.05 09.05 üleminekueksamid 7., 8., 10. ja 11. klassile.
·        E. 20.05 riigieksam matemaatikas HG-s
·     E. 20.05 9.00 12. klassi lõpueksam kehalises kasvatuses võimlas, matemaatikas matemaatika klassis, ühiskonnaõpetuses ja ettevõtluses bioloogia klassis.
·        T. 21.05 12.45 spordipäev 10.-11. klassile.
·        K. 22.05 algklasside olümpia Haapsalus. Buss väljub 9.00, kaasas õpetajad Viive.ja Peep
·        N.-R. 23.-24.05 KEAT projekt Roostal, osaleb 6. klass ja osa 5. klassist ning õpetaja Viive.
·        N. 23.05 19.00 toimub kultuurimajas Saue Muusikakooli õpilaste kontsert.
·        N. 23.05 rahvusvaheline kleidipäev.
·        R. 24.05 9. klassi tutipäev.
·        R. 24.05 2. ja 3. tunni ajal õpilaskonverents Goldenbeckis, osalevad õpilased 8.-11. klassist.
·    L. 25.05 on külas sõpruskogudus Soomest. 14.00 toimub lõuna koolis ja 15.00 on väike kontsert õpilastelt ning ettekannetega esinevad vallavanem Jüri Ott ja vallasekretär Kersti Lipu ning kirikuõpetaja Lembit Tamsalu. 18.00 jumalateenistus kirikus.
·        E. 27.05 12.00 jalgratturite praktiline koolitus.
·        E.-T. 27.-28. mail  10. ja 11. klass ekskursioonil, kaasas õpetajad Eha ja Meelis.
·        Toimusid tasemetööd eesti keeles 3. klassile (keskmine hinne 4,3) ja 6. klassile (keskmine hinne 4,3).
·       Hinded paneme välja 29.05 õhtuks ning õppenõukogu toimub reedel, 31.mail 8.15 matemaatika klassis.

13 mai 2013

Kiidan õpetaja Üllet ja huvijuht Riinat ning õpilasi kauni emadepäeva kontserdi eest.
·        E. 13.05. 09.30 toimub 8. klassi loovtööde kaitsmine matemaatika klassis
·        T. 14.05 09.00 toimub 12. klassi lõpueksam vene ja saksa keeles terviseõpetuse klassis.
·        T. 14.05 3. tunni ajal “Klassikaraadio tuleb külla” 4.-11. klassile, lisaks Marja 1. klassist, Eliise ja Siret 2. klassist ja Mari-Ann 3. klassist.
·        T. 14.05 12.30 spordipäev 5.-9. klassile.
·        K. 15.05 3. tunni ajal toimub eesti keele tasemetöö 3. klassile. Ülejäänud tasemetööd saadetakse osakonnast tasemetöö toimumise päeva hommikul elektrooniliselt kooli.
·        N. 16.05 12.55 toimub 12. klassi lõpueksam turismis bioloogia klassis.
·        N. 16.05 9.00 sõidavad Tallinna vene keele, saksa keele ja ajaloohuvilised koos õpetaja Inge, Varje ja Erviniga.
·        N. 16.05 12.00 spordipäev 1.-4. klassile.
·        R. 17.05 on koolist vabad 7., 8., 10. ja 11. klass.
·        R. 17.05 toimuvad Haapsalus maakonna meistrivõistlused kergejõustikus.
·        R. 17.05 13.00 sõidavad lauljad Varblasse laululaagrisse.
·        R. 17.05 lõpeb koolipäev 3. tunniga.
·        E. 20.05 09.00 üleminekueksamid 7., 8., 10. ja 11. klassile.
·        E. 20.05 riigieksam matemaatikas HG-s
·        E. 20.05 9.00 12. klassi lõpueksam kehalises kasvatuses võimlas, matemaatikas matemaatika klassis, ühiskonnaõpetuses ja ettevõtluses bioloogia klassis.

06 mai 2013

 • Kiidan 6. klassi õpilast Pille-Riin Seimanni, kes edukalt esines E. Enno omaloomingu konkursil ning tänan juhendajat õpetaja Riinat.
 • • Alates E. 06.05. ei toimu enam teejoomist. T. 07.05. 10.00 toimub inglise keele (kirjalik) riigieksam. Eksam toimub eesti keele klassis. Komisjonis Kaasi Almers, Meelis Välis, Heli Mäe ja Ülle Tammearu.
  • K. 08.05 13.00 toimub Haapsalus direktorite nõupidamine
  • N. 09.05 10.00 toimub inglise keele (suuline) riigieksam. Eksam toimub raamatukogus, komisjonis Heli Mäe ja Kristi-Carolina Reinmaa.
  • N. 09.05 10.30 toimub Goldenbeckis 11. klassi uurimistöö kaitsmine.
  • N. 09.05 heategevuslik teatejooks Haapsalus 14.00. Buss väljub 12.30
  • N. 09.05. 14.00 parimate õpilaste vastuvõtt Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis. Kullamaalt on kutsutud õpilane Pille-Riin Seimann, kes kuulus parimate hulka E. Enno omaloomingu konkursil.
  • N. 09.05 17.00 hoolekogu koosolek bioloogia klassis. Teemadeks: rahulolu-kokkuvõtetest tulenevad parendustegevused ja koolikeskkonna hindamine.
  • Tasemetööde valimis on Kullamaa Keskkool 3. klassi eesti keelega 15. mail 3. tunni ajal. Ülejäänud tasemetööd toimuvad alljärgnevalt: 6. klass eesti keel 14. mai, 6. klassi matemaatika 16. mai ja 3. klassi matemaatika 21. mai.
  • R. 10.05 18.00 toimub kultuurimajas emadepäeva kontsert.
  • 9. klassi viimane koolipäev (tutipäev) on reedel 24. mail.  Hinded 9. klassile 24. mai õhtuks, lahtised hinded 31. maiks.
  • Kooli konverents toimub 24.mail.
 • • Aasta Õpetaja 2013 on Õnnela Palmiste - Selberg ja Aasta Õpilane 2013 Kadi Õunas.
  • R. 10.05 tutvustavad õpilased ja huvijuht Riina Kullamaa Keskkooli Martna ja Palivere koolis.
  • Viimane koolipäev on teisipäeval, 4. juunil, õhtukoolil neljapäeval, 6. juunil.