25 aprill 2016KIK projektid said hindamiskomisjonilt positiivse otsuse ning kõik kooliastmed saavad osaleda erinevatel õppeekskursioonidel ja erinevates õpitubades, kiidan projektijuht Riina Gildenit. Komleksvõistluse 9.-12. klass võitsid Tiina Põlma ja Riin Roost, teise koha said Meril Topper ja Sirle Suuster ning kolmanda koha Pirja Laanemets ja Greete Lätt. Kiidan õpetaja Viivet, Maid ja Peepu jüriööjooksu korraldamise eest. Kiidan Jarmo Vanmikku, kes saavutas Eesti meistrivõitlustel kreeka-rooma maadluses (kadetid kuni 69 kg) 2. koha. • E. 25.04 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      IÕK määramine
2.      Üleminekueksamitest vabastamine

 • E. 25.04 kell 10.00 emakeele riigieksam Lihulas.
 • E. 25.04 alates uus tunniplaan.
 • T. 26.04 1. ja 2. klass ekskursioonil Tallinnas (teletorn ja vabaõhumuuseum). Buss väljub kell 8.45, kaasas õpetaja Riina L ja õpetaja Heldi.
 • K. 27.04 kell 13.00 on 9. klassil külas Räpina Aianduskool.
 • R. 29.04 1.-3. tund lauluvõistluse peaproov lauljatele, pärast seda saavad lauljad I ringiga koju.
 • R. 29.04 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas lauluvõistlus „Tingel Tangel“.
 • L. 30.04 kell 11.00 toimub maijooks, registreerimine algab kell 10.00.

18 aprill 2016Kiidan 4. klassi võistkonda koosseisus Marja Järv, Robin Reesar ja Raul Reesar, kes saavutas maakondlikul kirjanduseolümpiaadil 4. klassidele 1. koha, kiidan ka juhendajat õpetaja Inge Matteusi. Kiidan õpetaja Maid, huvijuht Riinat, õpetaja Liiliat, lapsevanem Marika Priimäge ja 11. klassi koolipulma läbiviimise ja korraldamise eest. Kiidan tublisid pulmatoitude valmistajaid: Anita Lipu, Aleksandra Laane, Kadi Vahtmeister ja Angeelika Siitmaa. Kiidan Mari-Ann Liidemaad, kes saavutas maakondlikul inimeseõpetuseolümpiaadil II koha, kiidan õpeataja Riina G ja õpetaja Maid. • Alates esmaspäevast, 18. aprillist on õpilane Grete Luts vahetusõpilaseks Haapsalu Põhikoolis kuni nädala lõpuni.
 • E. 18.04 kell 9.30 sõidavad 2. ja 3. klass Risti Päästekomandosse.
 • T. 19.04 kell 9.55 toimub loeng 9.-11. klassile merekultuuriaasta raames.
 • K. 20.04 jalgratturite teooriaeksam.
 • K. 20.04 kell 12.00 sõidavad 3. ja 5. klass Papagoi Keskusesse, kaasas sotsiaalpedagoog Maria.
 • K. 20.04 7. ja 8. tunni ajal 9.-12. klassi võistlussari.
 • K. 20.04 osalevad Reneti Priimägi ja Mirtel Post maakondlikul lauluvõistlusel „Laululind“, kaasas õpetaja Ülle.
 • N. 21.04 kell 9.00 5. ja 6. klassi politsei loeng KEAT projekti raames.
 • N. 21.04 12. klassi tutipäev: 1.-3. tunni sisustab 11. klass, I söögivahetunni lõpus koguneb kool II korruse koridori spaleerina ning 4. tunni algul toob 1. klass 12. klassi tutipäeva aktusele algklasside koridori.
 • R. 22.04 kell 20.00 jüriööjooks, võistkonnas 3 poissi ja 3 tüdrukut, 1.-4. klass jooksevad 3. tunni ajal.
 • R. 22.04 osalevad 4.-6. klassi poisid Haapsalus jalgpalli võistlustel, kaasas õpetaja Peep.
 • E. 25.04 kell 10.00 emakeele riigieksam Lihulas. Kohal peab olema vähemalt 30 minutit enne eksamit ning kaasas peab olema dokument. Lihula komisjonis on meilt õpetaja Eha.
 • E. 25.04 alates uus tunniplaan.

11 aprill 2016Kiidan Jarmo Vanmiku, kes saavutas spordiklubi Jõud meistrivõistlustel Paides 1. koha vabamaadluses kehakaalus 70 kg. • T. 12.04 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
 • Õpetaja Mai TAI koolitusel Pärnus 13.-14.04.
 • Õpetaja Riina L klassiõpetajate aastakoosolekul Tallinnas 15.04.
 • N. 14.04 kell 17.00 koolipulm Kullamaa Kultuurimajas, registreerimine Goldenbeckis.
 • R. 15.04 kell 9.00- 11.00 Uuemõisa koolis maakondlik 5.-6. klassi inimeseõpetuseolümpiaad, seejärel töötoad.
 • RMK kodulehel on üleval kevadised koolitusprogrammid.
 • RMK metsaviktoriin 2016 toimub ajavahemikul 6.-27. aprill kahes vanuseastmes 1.-4. klass, 5.-12. klass. Osaletakse klasside kaupa.

04 aprill 2016Kiidan Pille-Riin Seimanni, kes valiti võitjate hulka E. Enno luulekonkursil, juhendajaks õpetaja Eha. Kiidan Carmen Treud eduka esinemise eest vabariiklikul ajaloo-olümpiaadil, juhendajaks õpetaja Ervin. Kiidan Marja Järve, kes osales edukalt Steni muinasjutuvõistlusel. Kiidan Raul Reesarit, kes saavutas kuni 60 kg maadlusvõistlustel Tallinn Open 2. koha ja Robin Reesarit, kes saavutas samal võistlusel 4. koha.


 • E. 04.04 7.-8. tunni ajal 9.-12. klassi võistlussari (reaal- ja loodusained).
 • K. 06.04  kell 9.00 – 15.00 eesti keele proovieksam 12. klassile.
 • K. 06.04 kell 9.00-17.00 5.-7. klassi rahvatantsurühmal kultuurimajas tantsumentori Andre Lainega treening.
 • N. 07.04 kell 10.00 maakondlik 4. klasside kirjanduse olümpiaad Goldenbeckis, olümpiaadi alguses on viktoriini läbiviimisel abiks kogu 4. klass.
 • N. 07.04 kell 9.00 5.-6. klassile päästeameti koolitus KEAT projekti raames.
 • N. 07.04 koolijuhtide koolitus Haapsalus.
 • N. 07.04 kell 19.00 kevadkontsert kultuurimajas.
 • 15.04 kell 9.00- 11.00 Uuemõisa koolis maakondlik 5.-6. klassi inimeseõpetuseolümpiaad.