25 mai 2015Kiidan maakonna meistrivõistlustel kergejõustikus edukalt võistelnud õpilasi: Mai-Roos Jõeveed (kuulitõuge III koht, odavise III koht, teatejooks III koht), Pille- Riin Seimanni, Aleksandra Laanet, Kadi Vahtmeistrit ja Sten-Martin Ründalit (teatejooks III koht), kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu. Kiidan Maarja Kaske, kes saavutas vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil III koha, kiidan juhendajat õpetaja Mai Jõeveed. Kiidan Mudifestil osalenud õpilasi ja õpetaja Üllet ning lapsevanemaid Marika Priimäge ja Egle Niinemetsa. • Aasta Õpetaja 2015 on õpetaja Ervin Rannik ja Aasta Õpilane 2015 on Carmen Treu
Aastate Õpetaja on Heldi Leidsalu.
 • E.-R. 25.05-29.05 lõpuekskursioon Barcelonasse.
 • N. 28.05 on 9. klassi tutipäev, 1.-5 tund on ainetunnid ja 6. tund on esimese klassijuhatajaga. Peale 6. tundi on vabad.
 • N.-R. 28.-29.05 KEAT projekt Tuksis. Osaleb 8 õpilast 6. klassist ja klassijuhataja Ülle
 • N. 28.05 õhtuks paneme välja hinded.
 • R. 29.05 kell 13.00 kultuurimajas kooli näiteringi etendus 1.-10. klassi õpilastele. Toimub ainult II bussiring.
 • 29.05-31.05 on Haapsalus LÜG-is avatud õpilastööde näitus.
 • E. 01.06 kell 10.00 toimub põhikooli lõpueksam eesti keeles.
 • E. 01.06 toimub liikluspäev 1.-4. klassile, kohtunikena on abiks 11. klassi õpilased. 8. ja 10. klassi õpilased on koos klassijuhatajatega matkamas. Lõuna on 13.00 ning bussid koju kell 13.20.
 • E. 01.06 kell 13.30 toimub matemaatika klassis õppenõukogu.
 • E.-T. 01.-02.06 on 5.-7. klassi õpilased ekskursioonil Saaremaal
 • T. 02.06 on 3. ja 4. klass toimub õppeekskursioon Väätsa prügilasse. Buss väljub kell 09.00.
 • T. 02.06 kell 09.00 õpilaskonverents Goldenbeckis 8., 10. ja 11. klassi õpilastele. Õppetöö toimub I bussiringini.
 • K. 03.06 kell 09.00 toimuvad kooli antiikolümpiamängud. Kell 12.00 on kohal vehklejad ning selle järel toimub näidisala – pushpall. Kell 12.45 toimub õppeaasta lõpuaktus ning klassijuhatajad annavad õpilastele tunnistused. Kell 13.15 on olümpiamängude lõpetamine koos autasustamisega. Bussid koju sõidavad kell 14.00.
 • N. 04.06 kell 11.00 toimub direktori vastuvõtt tublimatele sööklas.
 • R. 05.05 kell 10.00 toimub põhikooli lõpueksam matemaatikas.
 • K. 10.06 kell toimub põhikooli lõpueksam valikaines.
 • R. 12.06 kell 13.00 õppenõukogu
 • L. 13.06 kell 16.00 toimub põhikooli lõpuaktus kultuurimajas.
 • L.-T. 13.06-16.06 on Orissare Spordikool Kullamaal spordilaagris.
 • T.-N. 16.06-18.06 on 8.-9. klass lõpuekskursioonil Palangas.
 • N. 18.06 kell 11.00 direktorite nõupidamine Kullametsas.
 • R. 19.06 kell 10.00 õppenõukogu
 • P. 21.06 kell 14.00 toimub 12. klasside lõpuaktus kultuurimajas.
 • Koolivormi tellimiskeskkond www.norrison.ee on avatud 15. juunini.
 • 3. klassi matemaatika tasemetöö keskmine hinne valimis olnud õpilastel 3,3, klassil tervikuna 3,6.

18 mai 2015Kiidan algklasside olümpial edukalt võistelnud õpilasi: Jan Robin Liidemaad (palliviskes II koht), Mia Carla Tegelmanni (kaugushüppes III koht, teatejooksus III koht), Maaris Neggot (palliviskes III koht, teatejooksus III koht), Carolina Treud (400 m jooksus III koht, teatejooksus III koht), Markus Siitmaad, Raul Reesarit, Robin Reesarit, Kevin Metsarit, Mirjam Kaske, Mary-Ettel Laulit ja Henriette Väljastet (teatejooksus III koht), kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu. Kiidan ÕE-d, huvijuht Riinat, kokk Helit ja Marika Priimäge kooliballi läbiviimise ja korraldamise eest.


 • E. 18.05 kell 09.00 toimuvad üleminekueksamid 7. ja 10. klassile ja loovtööde kaitsmine 8. klassile.
 • E. 18.05 toimuvad tunnid I bussiringini.
 • E. 18.05 toimuvad Haapsalus maakonna meistrivõistlused kergejõustikus. Buss väljub kell 09.00
 • E. 18.05 kell 15.00 on maavanema vastuvõtule kutsutud järgmised õpilased ja õpetajad: Pille-Riin Seimann, Carmen Treu, Ervin Rannik, Anneli Riisalu, Mari-Ann Liidemaa, Raul Vahtmeister, Maarja Kask, Laura Aruksaar, Veikko Hallik, Mai Jõevee, Riina Gilden, Ervin Rannik, Varje Sild.
 • T. 19.05 toimub 3. klassi tasemetöö matemaatikas 3. tunni ajal, juures õppealajuhataja.
 • K. 20.05 toimub 6. klassi valikaine tasemetöö.
 • K. 20.05 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
 • N. 21.05 kell 10.00 toimub riigieksam matemaatikas eesti keele klassis.
 • R.-L. 22.05-23.05 Mudifest Elvas. Osaleb mudilaskoor.
 • E.-R. 25.05-29.05 lõpuekskursioon Barcelonasse.
 • R. 29.05 kell 13.00 kultuurimajas kooli näiteringi etendus.
 • On alanud registreerumine Läänemaa koolirahva suvepäevadele, mis toimuvad tänavu 26.-27.augustil Tuksis.
  Päevakava ja töötubade tutvustused on manuses.
  Koolimeeskond loetakse registreerunuks, kui olete täitnud manuses oleva töötubade tutvustuse all oleva tabeli, kirjutades sellesse osalejate ees- ja perekonnanimed ning toonud tabeli haridusosakonda või saatnud meiliaadressile mare.tereping@maavalitsus.ee 1.juuniks 2015.
  Osalustasu on 38 eurot inimese kohta.
 • Hinded paneme välja neljapäeval, 28. mail.
 • 6. klassi eesti keele tasemetöö keskmine hinne valimis olnud õpilastel 4,5, klassil tervikuna 3,9. 3. klassi eesti keele tasemetöö keskmine hinne valimis olnud õpilastel 4,2, klassil tervikuna 3,9.

11 mai 2015Kiidan emadepäeva kontserdil osalenud näiteringi õpilasi ja juhendajat Riina Leidsalut, rahvatantsijaid ja huvijuht Riinat ning muusikakooli õpilasi, etlejaid ja tantsupaare.
 • E. 11.05 kell 09.00 12. klassi komplekseksam bioloogia klassis.
 • T. 12.05 kell 10.00 uurimistööde kaitsmine Goldenbeckis, kus osaleb ka 10. klass. Pärast kaitsmist on 11. klass vaba, 10. klass jätkab tundides.
 • T. 12.05 algklasside (1.-3. klass) olümpia Haapsalus. Buss väljub kell 09.00.
 • T. 12.05 6. klassi tasemetöö eesti keeles, juures viibib direktor.
 • T. 12.05 Maarja Kask inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil Tallinnas koos õpetaja Maiga.
 • K. 13.05 3. klassi tasemetöö eesti keeles, juures õppealajuhataja.
 • N. 14.05 ÕE Goldenbeckis toitu valmistamas koos M. Priimäega.
 • N. 14.05 toimub kooliball Kullamaa kultuurimajas kell 18.00
 • N. 14.05 1.-4. klass KIK projektiga Nõval. Buss väljub kell 09.00.
 • N. 14.05 6. klassi tasemetöö matemaatikas.
 • R. 15.05 kell 13.00 HEV koolitus õpetajatele. Toimuvad lühendatud tunnid:
1.      tund 09.00-09.30
2.      tund 09.40-10.10
3.      tund 10.20-10.50 I lõuna
4.      tund 11.05-11.35
5.      tund 11.45-12.15
6.      tund 12.20-12.50 Bussid koju 13.00
 • R. 07.05 7. ja 10. klassil õppetööd ei toimu.
 • E. 18.05 kell 09.00 üleminekueksamid ja loovtööde kaitsmine 8. klassil.
 • E. 18.05 maakonna meistrivõistlused kergejõustikus. Buss väljub kell 09.00
 • Maavanema vastuvõtule 18.05 on kutsutud järgmised õpilased ja õpetajad: Pille-Riin Seimann, Carmen Treu, Ervin Rannik, Anneli Riisalu, Mari-Ann Liidemaa, Raul Vahtmeister, Maarja Kask, Laura Aruksaar, Veikko Hallik, Mai Jõevee, Riina Gilden, Ervin Rannik, Varje Sild. Mitteosalemisest teatada 13. maiks.

04 mai 2015Kiidan vene keele päeval edukalt esinenud õpilasi - Laura Aruksaart (võistkondlik I koht) ja Heigo Niinemetsa (võiskondlik IV koht), kiidan juhendajat Varje Silda. Kiidan maijooksu korraldajaid - Maid, Peepu ja Viivet ning abilisi Riina L, Silvat,Vaiket, Helit, Heldit, Reeta, Helit, Margitit, Sirlet ja Merilit. Kiidan loovtööde konkursil „Minu tegusa päeva algus“ edukalt osalenud -Virdžinja Narglat ja Aleksandra Laanet ning juhendajat õpetaja Maid.
 • E. 04.05 kell 10.00 toimub inglise keele riigieksami kirjalik osa emakeele klassis.
 • T. 05.05 kell 09.00 toimub inglise keele riigieksami suuline osa inglise keele klassis.
 • T. 05.05 sõidab  hommikune Liivi bussiring 10 minutit varem.
 • E.-T. 04.05-05.05 8.-11. klassi looduslaager Sagadis.
 • K. 06.05 viibib õpetaja Heli inglise keele riigieksamil Taebla Gümnaasiumis.
 • K. 06.05 I ja II klass Tallinna Vabaõhumuuseumis. Buss väljub kell 09.00.
 • N. 07.05 kell 09.00 1.-6. klassi spordipäev.
 • N. 07.05 kell 14.00 Haapsalu staadionil heategevuslik teatejooks 5.-9. klassi õpilastele. Buss väljub kell 12.30.
 • R. 08.05 kell 12.00 7.-11. klassi spordipäev.
 • R. 08.05 toimub Haapsalus Huvitava Kooli Läänemaa mõttekoda. Osalevad Riina L,  Pirja Laanemets, Katrin Viks ja Jüri Ott.
 • R. 08.05 kell 18.00 Kullamaa kultuurimajas emadepäeva kontsert.
 • Alates 4. maist ei toimu enam teejoomist.
 • Aasta Õpilane 2015 ja Aasta Õpetaja 2015 valimine. Ettepanekuid Aastate Õpetaja tiitlile.
 • HTM-ile esitasime 3 nominenti: Ervin Rannik (parim põhikooliõpetaja), „Tantsud ja laulud tähtedega“  (aasta tegu hariduses) ja Kullamaa Keskkooli hoolekogu (hoidiste valmistamise päevad kategoorias hariduse sõber).
 • R. 15.05 kell 13.00 HEV koolitus õpetajatele.
 • Tasemetööd toimuvad alljärgnevalt: 3. klass eesti keel 13.mai (valimis), 3. klass matemaatika 19. mai(valimis), 6. klass eesti keel 12. mai (valimis), 6. klass matemaatika 14.mai, 6.klass valikaine (valimis).
 • E. 11.05 kell 09.00 12. klassi komplekseksam bioloogia klassis.