30 märts 2015 • E. 30.03 kell 9.00 annab karjäärinõustaja T. Karolin tagasisidet kutsevalikutestide kohta 9. ja 12. klassile.
 • E. 30.03 kell 14.00 Läänemaa koolinoorte mälumängu individuaalne voor LÜG-is.
 • E.30.03  Silva ja Riina G koolitusel.
 • N. 02.04 veekeskuse külastamine Pärnus. Buss väljub kell 9.45
 • N. 02.04 kell 13.00 direktorite nõupidamine Uuemõisas.
 • N. 02.04 kell 9.00 -15.00 emakeele proovieksam 12. klassile.
 • R. 03.04 kooli ei toimu, on Suur reede.
 • E. 06.04 toimub Tallinnas Eesti Klassiõpetajate Liidu aastakoosolek-koolitus. Osaleb õpetaja Riina Leidsalu.
 • IV veerandi kontrolltööde plaanid paneme klassidesse reedeks, 3. aprilliks.
 • Lahtised hinded paneme välja esmaspäevaks, 6. aprilliks.
 • Eksamimaterjalid esitada õppealajuhatajale reedeks, 17.aprilliks.
 • 12. klasside hinded paneme välja reedeks, 24. aprilliks.

23 märts 2015HEAD UUT VEERANDIT!

Kiidan õpetaja Eha Eindorfi ja gümnaasiumi õpilasi emakeelepäeva läbiviimise eest. Kiidan Carmen Treud, kes saavutas vabariiklikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil I koha ja Pille-Riin Seimanni, kes saavutas VI-VII koha. Tänud õpetaja Ervin Rannikule õpilaste juhendamise eest.
·        T. 24.03  kell 12.00 avatakse Kullamaa Raamatukogus näitus, mis on pühendatud küüditamise ohvrite mälestuspäevale.
·        T. 24.03 7.tunni ajal ÕE koosolek.
·        K. 25.03 toimub Hoovõtukeskuse 4. seminarlaager HKHK-s.
·        K. 25.03 kell 14.00 tutvustab Kullamaa Keskkool õppimivõimalusi Taebla Gümnaasiumis.
·        Lahtised hinded paneme välja esmaspäevaks, 6. aprilliks.
·        IV veerandi kontrolltööde plaanid paneme klassidesse reedeks, 3. aprilliks.
·        12. klassi tutipäev on neljapäev, 23.aprill.
·        Uus tunniplaan tuleb alates 27. aprillist.
·        E. 30.03 kell 9.00 annab kärjäärinõustaja T. Karolin tagasisidet kutsevalikutestide kohta 9. ja 12. klassi õpilastele.
·        Veekeskuse külastamine toimub neljapäeval, 2. aprillil.

09 märts 2015Kiidan õpetaja Veikko Hallikut töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi läbiviimise eest  ja õpilaste juhendamise eest. Kiidan Anneli Riisalut, kes saavutas I koha ja Anita Liput, kes saavutas II koha maakondlikul töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil.TÜDRUKUTE NÄDAL JÄTKUB

T meik (5.-12. klass). Algus alates 4. tunnist.
N moeshow (1.-4. klass) koos ööbimisega. Algus peale 6. tundi.


·        E. 09.03 kell 8.15 Kullamaa KK tutvustus Risti koolis.
·        E. 09.03 kell 9.30 putukate teemaline koolitus ja projekt.7. ja 8. klassile
·        E.09.03 kell 10.00 Haapsalu Kolledžis koolitus, kus osalevad õpetajad Silva ja Riina.
·        T. 10.03 kell 9.00 “Tagasi kooli – reaalainetega edukaks” projekti raames külalisõpetajate tunnid 8.-12. klassi õpilastele.
·        T. 10.03 alates 2. tunnist 10.-12. klassi õpilastele koolitus “Selge pilk” Goldenbeckis.
·        T. 10.03 kell 12.45 Kullamaa KK tutvustus Ridala Põhikoolis.
·        K. 11.03 kell 10.45  toimub 1.-5. klassi poistele koolitus projekti “Jalgpall kooli” raames.
·        K. 11.03 õhtuks paneme välja III veerandi hinded põhikooli õpilastele (õppeainetes, mida on vähemalt 3 tundi nädalas).
·        K. 11.03 kell 14.00 Kullamaa KK tutvustus Taebla Gümnaasiumis.
·        N. 12.03 kell 10.00 3. klasside emakeeleolümpiaad Oru koolis
·        R. 13.03 saavad põhikooli õpilased tunnistused.
·        T. 17.03 kell 9.00 toimub koolitöötajatele esmaabi koolitus.
·        T. 17.03 kell 12.00 inimeseõpetuse “Aasta Tegu 2015” laureaadi Läänemaa poistepäev “Tervis ja ohutus” tunnustamine, samal päeval ka inimeseõpetuse koostööseminar.
·        N. 19.02 kell 10.00 õpetajate töökoosolek ja sisekoolitus(võtke oma sülearvutid kindlasti kaasa).
·        Jalgpalli osavusfestival VÄRAV Läänemaa voor toimub Lihula Gümnaasiumi Spordihoones 24.03, registreerimine 20.03 aadressil: jaanus.getreu@mail.ee
·        Matemaatika ainevõistlus “Känguru” toimub 26.03. Koolid registreerivad oma võistlejad 9. märtsiks.
·        Rajaleidja keskus annab teada, et 07.04 kell 14.00-16.00 toimub infopäev teemadel: “Nõustamiskomisjoni olemus” ja “Õpiraskustega laps tavaklassis”.
·        HEV koolitus õpetajatele koolis toimub 17.04 kell 13.00-17.00
·        Koolivaheaeg 14.03-22.03

02 märts 2015Kiidan kõiki tantsu- ja laululapsi, Merle Humalat ning õpetaja Üllet ja õpetaja Riinat, kes sisutasid EV aastapäeva aktused 24. ja 25. veebruaril. Kiidan Markos Merisalut, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses III koha. Tänan valdade talimängudel edukalt esinenud õpilasi: Regina Kändla, Angeelika Siitmaa, Mai-Roos Jõevee, Marten Jõevee, Aleksandra Laane, Pirja Laanemets, Grete Lätt, Andra Salumaa, Kadi Kuuser, Marit MälloTÜDRUKUTE NÄDAL:
E kleidipäev (terve kool)
N moeshow (1.-4. klass) koos ööbimisega. Algus peale 6. tundi.
R peotants (9.-12. klass)

·        T. 03.03 kell 9.00 Kullamaa KK tutvustus Virtsu koolis.
·        T. 03.03 1.-4. klassi õpilased Tallinnas teatris.
·        N.05.03 algusega kell 10.00 toimub maakondlik käsitöö ja kodunduse konkurss Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkurss Kullamaa Keskkoolis.
·        N.05.03 kell 13.00 – 14.30 toimub Noarootsis Pürksi kultuurimajas Läänemaa koolinoorte mälumäng.
·        N. 05.03 kell 8.30 Kullamaa KK tutvustus Palivere koolis.
·        SA Innove korraldab koostöös HTM-iga kutsehariduse suursündmust “Noor Meister 2015”, mis toimub 6.-7. märtsil Eesti Näituste messikeskuses. Sissepääs kõigile tasuta.
·        R. 06.03 kell 10.00-14.00 toimub Haapsalu Põhikoolis infomess “Oma rada”. Buss väljub 10.55
·        L. 07.03 kell 10.00 majandusolümpiaad Taebla Gümnaasiumis. Registreerimine 27. veebruariks.
·        E. 09.03 kell 8.15 Kullamaa KK tutvustus Risti koolis.
·        19. märtsil on võimalus osaleda Tallinnas koolitus õpetajatele “Õpetaja kui efektiivne liider”.
·        Hitsa kutsub 15.-17. aprill osalema rahvusvahelisel hariduskonverentsil “NUTT” tuleb peale.
·        3. klasside emakeeleolümpiaad Oru koolis 12. märtsil kell 10.00, registreerimine 3. märtsiks.
·        E. 09.03 kell 9.30 putukate teemaline koolitus ja projekt.7. ja 8. klassile