27 jaanuar 2014Tänan kõiki Öökooli õpetajaid: Kaidi Vessart, Kertu Vessart, Anti Ratas, Liisa Hamburg, Keili Tees, Ergo Kuld, Johannes Vatsfeldt, Katrin Nõu, Anti Roosileht, Kert Klementi, Lisanna Lipu, Karmen Einmann, Silver Smitt, Karro Kuusberg, Indrek Mändla, Raili Post, Monika Hatto, Maria Raja. Tänan ka Anni ja Ando Ratast Öökooli jäädvustamise eest ning Riina Roosti ürituse koordineerimise eest. Kiidan Markos Merisalut III koha eest Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses. Kiidan Robin Reesart, kes saavutas sumo meistrivõistlustel II koha ning Raul Reesart, kes saavutas III koha omas kaalus ja ka absoluutkaalus. Õnnitleme õpetaja Maarja Jõeveed, kes pälvis tunnustuse käsitöö edendajana ja koolituste korraldajana.

·         27.01-31.01 reaalainete nädal.

·        R. 31.01 piirkondlik olümpiaad muusikaõpetuses, registreerimine kolmapäevaks.
·         R. 31.01 toimub Noarootsis klassiõpetajate talveseminar. Osalevad Riina L, Õnnela ja Inge M.
·         L. 01.02 toimub bioloogiaolümpiaad, registreerimine kolmapäevaks.
     Gümnaasiumi lahtised hinded paneme välja 10. veebruariks.

·        
·         .

20 jaanuar 2014

Õnnitlused õpetaja Maile, kes pälvis kultuurkapitali preemia sporditöö edendamise eest. Kiidan Marten Jõeveed ja Regina Kändlat, kes valiti Läänemma kergejõustikuklubi parimateks noorsportlasteks. 
 • E. 20.01 kell 8.30 õppenõukogu.
 • E. 20.01 kell 9.00 bioloogia klassis autokooli info huvitatutele.
 • T. 21.01 6.-8. klass ja 10. klass Tallinnas õppeekskursioonil.
 • K. 22.01 paneme välja kursusehinded gümnaasiumile ainetes, mida on 2 tundi nädalas.
 • N. 23.01 toimub öökool vastavalt tunniplaanile. Tunnid algavad 18.00 ja lõpevad 21.40. Bussid alustavad sõitu kooli 17.15 ja viivad koju 21.50
 • R. 24.01 kell 13.00 toimub vallamajas 100-päeva vastuvõtt 12. klassile.
 • Matemaatika piirkondlik olümpiaad toimub laupäeval, 25. jaanuaril Haapsalu Põhikoolis, registreerimine kolmapäevaks.

13 jaanuar 2014

 • T. 14.01 8. tunni ajal toimub ÕE koosolek.
 • N. 16.01 kell 14.30 toimub 9.-12. klassi võistlussari. Kogunemine fuajees 4- liikmelistele võistkondadele.
 • R. 17.01 on koolitustel järgmised õpetajad: Ülle, Riina R, Viive ja Peep.
 • L. 18.01 emakeele olümpiaad Haapsalus, registreerimine kolmapäevaks.
 • E. 20.01 kell 8.30 toimub õppenõukogu. Päevakorras: 1. Õpiabi meetmete rakendamine vastavalt II veerandi õpitulemustele; 2. Parandusõppele määramine; 3. Logopeedilise abi määramine.
 • E. 20.01 kell 9.00 jagab seoses autokooliga informatsiooni õpetaja M. Viin.

03 jaanuar 2014

HEAD UUT AASTAT!

 • Esmaspäeval, 6. jaanuaril alustame taas õppetööga. Kehtima hakkab uus tunniplaan, mistõttu muutuvad ka õpetajate konsultatsioonide ajad.
 • Lahtiste hinnete vasramiseks on aega 20. jaanuarini.
 • Gümnaasiumi kursusehinded paneme välja 22. jaanuariks ning tunnistused väljastame 24. jaanuaril.
 • Riigieksamitele registreerimine toimub kuni 20. jaanuarini eksamite infosüsteemis EIS.
 • Põhikooli valikeksami otsus tuleb teha 20. jaanuariks.
ÜLESKUTSE LAPSEVANEMATELE! Kui ilmataat otsustab meid üllatada lumega, siis alustame koheselt ka suusatamisega kehalise kasvatuse tundides. Ehk on kodudes jäänud seisma laste suusavarustust, mida enam ei kasuta ja ei plaanigi kasutada. Olge head ja tooge need kooli, saame aidata neid, kellel suusavarustust ei ole.