14 juuni 2010

Lõpuaktused

9.kl. lõpuaktus toimub 19.juunil kell 15.00 ja
12.kl. lõpuaktus 20.juunil kell 13.00

10 juuni 2010

Hea 9. klassi lõpetaja!

Kullamaa Keskkooli 10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu ja samas toimub ka vestlus 21. ja 22. juunil 2010 kell 10.00 -15.00. Vajalikud on järgmised dokumendid:
· avaldus (blanketi saab koolist)
· põhikooli lõputunnistus,
· sünnitunnistuse või passi koopia,
· tervisekaart
. foto õpilaspiletile

01 juuni 2010

Õppeaasta tublimad

Kooliaasta hakkab lõpule jõudma, tublisid on meil hästi palju.
Väga tublid õppurid, kes lõpetavad klassi kiituskirjaga:
1.kl. Maarja Kask ja Orm Adams
2.kl. Elen Lehtmaa, Anita Lipu, Virdžinija Nargla, Anneli Riisalu
3.kl.Sandra Laanjõe, Pille-Riin Seimann
4.kl. Kristjan Kaevats, Carmen Treu, Riin Roost
5.kl. Janno Allika, Laura Kasepõld, Bruno Laande
7.kl. Tõnis Kirsipuu
Maakonna mälumängus saavutas meie kooli võistkond II koha, eduka võistkonna koosseisus olid: Hegert Leidsalu, Niilo Leppik, Verner Lätt, Kristo Klementi ja Ando Ratas
Spordiviktoriin "Bumerang", kus kooli võistkond tuli vabariigis 8.kohale, võistkonna liikmed olid: Hegert Leidsalu, Rando Hallkivi, Niilo Leppik, Birgit Hallkivi, Anni Ratas
Maakonna aineolümpiaadidel saavutasid auhinnalisi kohti ajaloos Arina Haug (2.koht), Andero Aruksaar (2.koht), Tõnis Kirsipuu ( 1.koht) ja Kristo Klementi (1.-2.koht), inimeseõpetuses Kustas Seimann (1.koht) ja Evelin Tamm keemias (3.koht). Anita Lipu võitis maakonna lauluvõistluse "Laululind". Poiste tööõpetuse tööde näitusel märgiti ära Rainer Kula töö ja E.Enno etluskonkursil Elvis Tammeti esinemine.
Kooli tublimad sportlased on Andra Salumaa ja Renee Tamm.

4 .juunil kell 11.oo toimub kooli sööklas direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele ja kiituskirjaliste õpilaste vanematele.