30 aprill 2018

Kiidan kõiki õpilasi, kes osalesid Juhani koolimaadluse festivalil, Kullamaa Keskkool sai koolide arvestuses II koha. Kiidan õpetajaid Peepu, Viivet, Maid ja Heldit jüriöö jooksu korraldamise ja läbiviimise eest.

       
 • Alates kolmapäevast, 2. maist ei ole enam teejoomist.
 • Aasta Õpetaja 2018 (valivad kolleegid) ja Aasta Õpilane 2018 valimine (valivad 7.-12. klassi õpilased, klass võib esitada 1-2 kandidaati).
 • N. 03.05 kell 11.00 koolijuhtide nõupidamine Taebla Koolis.
 • N. 03.05 kell 14.00 koolis Märjamaa lastekaitsespetsialist Maiken Kask.
 • R. 04.05 toimub Lihulas inglise keele riigieksam, komisjonis õpetaja Heli. Buss väljub koolimaja eest kell 9.00.
 • L. 05.05 kell 11.00 maijooks (registreerimine alates kell 10.00, väikeste jooks kell 10.40).
 • E. 07.05 kell 8.45 9. klassi eesti keele proovieksam.
 • E. 07.05 on õpetaja Inge M puhkusel, koolis ei ole ka õpetaja Pillet.
 • E. 07.05 kell 11.40 kultuurimajas 1.-9. klassi õpilastele Helen Adamsoni ja Margus Vaheri loeng „Ei kiusamisele”.
 • Alates kolmapäevast, 2. maist on 5. klassi klassijuhataja asendaja direktor.

16 aprill 2018

Kiidan 1. klassi õpilasi ja klassijuhataja Õnnelat, 11. klassi õpilasi ja klassijuhataja Viivet ning Aare Laurenit abiturientide viimase koolipäeva sisustamise eest. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas turniiril „Vändra Lahtine Matt” kreeka-rooma maadluses II koha.    
     
 • Alates esmaspäevast uus tunniplaan.
 • E. 16.04 kell 10.00 eesti keele riigieksam Lihulas, komisjonis meie õpetajana Eha Eindorf. Väljasõit kooli juurest kell 9.00.
 • T. 17.04 õpetaja Õnnela peale 4. tundi koolitusel Haapsalus.
 • K. 18.04 õpetaja Ülle peale 2. tundi Märjamaal laulukonkursi žüriis.
 • N. 19.04 – L. 21.04 õpetaja Heli koolitusel.
 • R. 20.04 Märjamaa SK võimlas Juhani Koolimaadluse Festival. Buss väljub kooli juurest kell 8.30.
 • R. 20.04 õppeekskursioon 10. klassi õpilastele riigikaitses. Väljasõit kell 7.00.
 • R. 20.04 9. klass õppeekskursioonil ettevõtetes koos Lihula ja Risti õpilastega, kaasas õpetaja Mai. Buss väljub kooli juurest kell 8.55.
 • R. 20.04 toimub kell 12.30  jüriöö jooks 1.-4. klassi õpilastele, kutsutud on ka teised Lääne-Nigula valla koolid. Kell 20.00 toimub jüriöö jooks vanemale kooliastmele ja täiskasvanutele.
 • E. 23.04 kell 9.00 12. klassi komplekseksam bioloogia klassis.
 • T. 24.04 ja  K. 25.04 HEV koosolekud.
 • Huvijuht Riina puhkusel, alates 8. maist õppeaasta lõpuni annab inimeseõpetuse tunde õpetaja Mai, huvujuhina alustab Pirja Laanemets alates 2. maist.
 • P.29.04-E. 30.04 koolis tantsulaager.
 • Alates esmaspäevast, 16. aprillist kehalise kasvatuse tunnid õues.
 • Koolivaheaeg 21.04 – 01.05

09 aprill 2018

Kiidan õpetaja Maid ja õpetaja Riina G 5. klasside tervisepäeva korraldamise eest (osales 10 kooli 13 neljaliikmelise võistkonnaga ning juhendajatega), tänan töötubade läbiviijaid: Solveig Edasi, Irene Luts, Kaidi Uueda. Tänan 6. klassi KEAT projektipäeva koolitajaid: Sirje Treiman politseist, Irene Luts kiirabist ja Marko Sultsing päästeametist. Kiidan Maarja Kaske, kes saavutas vabariiklikul ajaloo-olümpiaadil 10. koha, kiidan juhendajat Ervin Rannikut. Kiidan Maaris Neggot, kes saavutas Vinnis „Maiasmoka” sumoturniiril 3. koha.

     
          
 • E. 09.04 jalgratturite teooriaeksam 4. klassile.
 • K. 11.04 sõidavad 1.-8. õpilased Märjamaale kinno peale 3. tundi, kaasas Heli, Eha, Inge R, Heldi, Meeri.
 • K. 11.04 kell 14.45 õpetajate koosolek matemaatika klassis (tunnijaotuskava gümnaasiumis).
 • N. 12.04 2. klass koos õpetaja Ingega Risti Päästekomandos. Buss väljub kell 09.00
 • N. 12.04 4. tunni ajal arvutiklassis 10.-11. klassile e-külalistund Aleksei Turovski.
 • N. 12.04 12. klassi tutipäev. 
 • R. 13.04 on 10. klassil riigikaitse tunnid.
 • R. 13.04 4. klasside võistkondlik kirjanduseolümpiaad Lihulas, kaasas õpetaja Riina L.
 • E. 16.04 kell 10.00 eesti keele riigieksam Lihulas, komisjonis meie õpetajana Eha Eindorf.
 • Sellel nädalal on kunstiringi ajad muutunud. Teisipäevane ring 3. ja 4. klassile toimub täna 7. ja 8. tunni ajal ja neljapäevane ring 1. ja 2. klassile toimub teisipäeval 7. ja 8. tunni ajal.
 • Maadlusklubi Juhan kutsub Teid festivalile!
  Korraldame 20. aprillil Märjamaa SK võimlas Juhani Koolimaadluse Festivali,
  kuhu on oodatud kõik meie tegevuspiirkonnas asuvad koolid oma 1.-9. klassi
  õpilastega. Aset leiavad mitmed jõukatsumised, demonstratsioonesinemised,
  ühine treening ja ka koolimaadluse turniir kõigile julgetele! Tule veeda
  oma õpilastega üks aktiivne ja huvitav hommikupoolik enne vaheajale
  minekut!

02 aprill 2018


Kiidan 11. klassi õpilasi ja klassijuhataja Viivet taidluspeo korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan kõikide klasside õpilasi ja klassijuhatajaid tubli esinemise eest taidluspeol.

     
     
    
 • E. 02.04 õppenõukogu. Päevakorras:
1.      Üleminekueksamitest vabastamine
2.      Kooli  arengukava 2018-2020 muudatuste läbiarutamine

 • E. 02.04 kell 13.00 on kooli külastamas Märjamaa uus lastekaitsespetsialist Maiken Kask.
 • T. 03.04 õpetaja Inge M peale 4.tundi koolitusel Haapsalus.
 • K. 04.04 5. klassi tervisepäev ja 6. klassi KEAT projekti koolituspäev
 • K. 04.04 on õpetaja Inge M puhkusel.
 • K. 04.04 7. tunni ajal ÕE koosolek.
 • Lääne-Nigula valla ajaleht ootab materjale 4. aprilliks.
 • N. 05.04 9.-12. klassi õpilased Tallinnas saate lindistusel. Väljasõit kell 8.00.
 • N. 05.04 kooli näitering esinemas Laukna Lasteaias.
 • R. 06.04 õpetaja Riina L Eesti Klassiõpetajate Liidu aastakoosolekul Tallinnas.
 • R. 06.04 on 10. klassil riigikaitse tunnid.
 • E. 09.04 jalgratturite teooriaeksam 4. klassile.