27 detsember 2010

Mälumängu II vooru tulemused

Võimalik oli saada 87 punkti, kõige rohkem punkte kogusid Hegert ja Indrek 49,5 punkti (olid ainult kahekesi võistkonnas, teiste 3 - 4 vastu).
2.koht Niilo võistkond 38,5 p., 3.koht Ando 33,5 p., 4.koht Kadi - Maarija 32, 5 p., 5.koht Rando 30 p., 6.koht Lele 29 p., 7.koht Taavi 28,5 p., 8.koht Meelike 27,5 p., 9.koht Maarja 20 p. ja 10.koht Kristiina võistkond 19 punkti.

Järgmine voor toimub veebrurikuus.

19 detsember 2010

Kolmapäev: 22.dets.

 • Pikad söögivahetunnid 30 min., 11.10 ja 12.25.
 • 1.tund 9.-12.kl. õpilaste aineviktoriin bioloogiakl., kaasa 1 taskuarvuti võistkonna peale.
 • 1.-4.kl. õpilastele rahvastepalliturniir võimlas
 • Toimub 6 ainetundi. Koju bussiring kell 14.30
 • 7.-12.kl. jõulupidu 18.00 - 22.00

Neljapäev: 23.dets.

9.00 - 9.45 kl.juhatajatund, 10.00 koolinoortele jõulujumalateenistus kirikus, bussid koju 11.00.

Talvisest pööripäevast kuni kevadise pööripäevani toimub koolisisene fotokonkurss "Härmatis, jääpurikad ja looduslikud lumeskulptuurid".

III veerandil uus tunniplaan:

 • kehalise kasvatuse tunnid toimuvad paaristundidena suusatundidena.
 • kasutada saab kooli suuski, kuid võimalusel ikka kaasa võtta oma suusad. Ilmale vastav riietus!
 • 1. ja 2.kl. õpilaste pikapäevatunnid toimuvad ilusa ilma korral õues. Lapsevanemad palun tagada soe riietus.

Ilusat ja rahulikku jõuluaega!

III veerand algab 10.jaanuaril 2011

12 detsember 2010

Jõulukuul toimuvast:

Sel nädalal:

E. 13.dets. 5.tund 12.kl. ja 6.tund 9.kl. kutsevalikutest, viib läbi Triinu Karolin

N. 16.dets. 15.00 vallavanema kohtumine ÕE liikmetega vallamajas

R. 17.dets. pannakse välja veerandihinded, hoolsuse ning käitumise hinded põhikoolis

E. 20.dets. 5.-8.kl. õpilastele kabeturniir, igast klassist 2 õpilast võistlemas

T. 21.dets. 1.-6.kl. jõulupidu algusega 17.00, koolitunde neil klassidel ei toimu, . 7.-12.kl. on lühendatud ainetunnid, toimuvad jõulupeo proovid kultuurimajas ja koju läheb I bussiring kell 15.30.

K. 22.dets. 1.tund 9.-12.kl. õpilaste aineviktoriin bioloogiakl., toimub 6 ainetundi. Koju bussiring kell 14.30.

7.-12.kl. jõulupidu 18.00 - 22.00

N. 23.dets. 9.00 - 9.45 kl.juhatajatund, 10.00 koolinoortele jõulujumalateenistus kirikus, bussid koju 11.00

Märjamaalt pärit õpilased saavad tunnistused soovi korral kolmapäeval ja ei pea neljapäeval kooli tulema.

Talvisest pööripäevast kuni kevadise pööripäevani toimub koolisisene fotokonkurss "Härmatis ja jääpurikad". Äärmiselt põnevate lumeolude tõttu laiendame temaatikat ja lisame juurde ".... looduslikud lumeskulptuurid"

02 detsember 2010

Kooliaia uuring

Vastamiseks 4., 7. ja 11. klassi õpilastele

www.connect.ee/uuring/223923167/

15 november 2010

Tänud!

Suur tänu Mai Jõeveele projekti "Terves kehas terve vaim" raames toitumise koolituse korraldamise eest! Kahjuks osales väga vähe lapsevanemaid.

14 november 2010

15.-20.november

Suured tänud "Tagasi kooli" projekti raames koolis tunde andnud inimestele.
Tunde andsid vilistlastest: Marit Mäesaar, Lili Pagil, Indrek Saviir, Mikk Leedjärv ja külalisena Kalle Kallemets.

Kolmapäeval toimub õpilasvahetus Juuru Gümnaasiumiga.

Neljapäeval on töövarjupäev, meie õpilased osalevad töövarjudena erinevates asutustes.

Reedel- laupäeval korraldavad õp.H.Mäe ja R.Roost koolis tantsulaagri.

Õpilased! Kanname vahetusjalatseid, sest on porine aeg ja maja puhtusest sõltub meie kõigi tervis!
Kanna ka helkurit, see on odavaim elukindlustus!

08 november 2010

8.-13.november

· Füüsikaõpetaja Robert Sults töötab teisipäeviti ja annab keskkooli tunde, 8.kl. füüsikat õpetab Veikko Hallik ja 9.kl. Reet Priimägi

· 8.NOV. ALATES UUS TUNNIPLAAN!

· Meie koolis viiakse läbi Tiigrihüppe küsitlust kõikidele õpetajatele ja 9. ning 12.kl. õpilastele järgmisel nädalal

· 5.nov. lõpetas omal soovil töölepingu psühholoog Riina Ilumäe

· Paari nädala jooksul jälgib kooli juhtkond söökla tööd. Ootame ettepanekuid söökla töö korraldusel.

· Märjamaa bussi kasutajatele kehtivad sept.kuu sõidukaardid seni, kuni saabuvad kiipkaardid

· T. kell 11.00 teatrietendus, I vahetus söövad 9.-12.kl.ja II vahetus 1.-8.kl.

· K. 7.-8.tund 11. ja 12.kl. poistele kohustuslik loeng ajateenistuse tutvustus bioloogiaklassis. Ülejäänud keskkooliõpilased (ka tüdrukud), kui on huvi, võivad osaleda

· N. Kella 13.00 – 16.00 keskkooliõpilastele koolitus kultuurimajas tervislikust toitumises, koolitaja Raivo Vokk. 16.30 lastevanematele ja õpetajatel

Eelinfo:

K. 17.nov. õpilasvahetus Juuruga, meilt 9 õpilast + huvijuht; 12.kl.2 õpilast, 11.kl. 4 õpilast, 10.kl. 3 õpilast, väljasõit 7.30.


R.-L. Tantsulaager + võimlejad, korraldajad õpetajad Riina Roost ja Heli Mäe

22 oktoober 2010

Viktoriini tulemused

22.oktoobril toimus 9.-12.kl. esimene viktoriin.
Võimalik oli saada 78 punkti. Oli nii ainealaseid kui meediast võetud küsimusi.
Kogutud punktid kapteni järgi:
Egert 50,5
Meelike 47
Taavi ja Niilo 46,5
Kadi-Maarja 44
Maarja 42
Ando 41,5
Rando 40
Kristiina 30
Lele 29,5

Järgmine viktoriin toimub detsembris.

17 oktoober 2010

18.-22.oktoober

Projekt “Tagasi kooli” raames annavad meil tunde:

E. 9.00 – 10.15 7.-9.kl. poisid - Indrek Saviir “Distsipliini vajalikkusest”

E. 9.30 – 10.15 11.kl. - Mikk Leedjärv emakeelekl. “Eelarvamused usust”

K. 10.00 – 10.45 11. ja soovijatele 12.kl. - Kalle Kallemets tuumaenergeetikast

R. 10.50 – 11.30 9.kl. – Lili Pagil Keemilised elemendid

R. 11.50 - 12.30 12.kl. – Marit Mäesaar õpingutest TÜ-s ja inimese anatoomia

R. 12.55 – 13.40 9.kl. – Marit Mäesaar “Imetajate skeleti evolutsiooniline areng, rudimendid”

 • K. 13.30 sõidab 5.kl. Tallinnasse ekskursioonile

· K. põhikoolis panevad õpetajad välja veerandihinded 3 ja enama ainetunniga nädalas

· N. 1.-6.kl. Piraatide pidu Kullametsa seltsimajas peale 5.tundi, koju II bussiringiga

· R. 1.tunni ajal 9.-12.kl. viktoriin

· R. häälegruppide kaupa lauluproovid

Suur tänu ÕE liikmetele, kes küpsetasid kooliperele eelmisel nädalal leiba!

25.- 31.okt. sügisvaheaeg

Teisipäeval, 26.okt. lastevanemate koosolek emakeeleklassis algusega 18.00

Päevakord:

2009/10 õa kokkuvõte õppealajuhatajalt, direktorilt

Hoolekogu aruanne eelmisel õppeaastal tehtust

Täiendustest kooli kodukorras lähtuvalt uuest "Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest"

11 oktoober 2010

11.-15.okt.

Loodusainenädala tulemused:
1.-8.kl. parim puulehtede tundja on 4.kl. Pille-Riin Seimann, kes tundis 12 lehest 10. 8 lehte tundsid 1.kl. Raul Vahtmeister ja 6.kl. Elvis Tammet. 5.-8.kl. õpilaste kesmiste punktide alusel läksid kohapunktid kompleksvõistluse tabelisse. Parim tulemus 8.kl. - 4 punkti, siis 7.kl. - 3 ja 5. ja 6.kl. jagasid 3.-4.kohta ning said 1,5 punkti. Klasside keskmised olid alla 5 lehe tundmine 12-st.
9.- 12.kl. õpilaste teadmiste kontroll toimub 22.okt. viktoriinis, kus slaididelt tuleb tunda 12 puu- ja põõsalehte. Näitus on veel üleval, õppige hoolega!
Kooli maa-alal avastasime loodusainenädala raames amuuri korgipuu, mida pole ka Kullamaa KK arboreetumi nimekirjas.
Algklassid meisterdasid huvitavid teoseid looduslikest materjalidest (lehtedest, viljadest, juurviljadest jne
 • Üleminekueksamid:

7.kl. – inimese- ja loodusõpetus, 8.kl. – emakeel, matem., 10.kl. – keemia, geograafia, 11.kl. arvutiõpetus, bioloogia ja A- võõrkeel

K. kell 13.00 alates kultuurimajas 10.-12.kl. kinesioloogia koolitus, lastevanemate ja õpetajate koolitus 16.30 alguseg. Koolitust viib läbi arst Viigi Viil. On väga huvitav koolitus, saab palju praktilisi näpunäiteid ja harjutusi tervislikeks eluviisideks.

 • Veerandihinded 3 ja enama ainetunniga nädalas põhikoolis pannakse välja kolmapäeval, 20.okt. õhtuks
 • T.26.10. lastevanemate koosolek kell 18.00 emakeeleklassis. 2009/10. õa kokkuvõte, uuest Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, kooli uuest kodukorrast.
4.-8.okt.

 • Loodusainete nädal:

puu- ja põõsaste lehtede tundmaõppimine ja viktoriin,

looduslikust materjalist meisterdamine

vigurnunnude näitus.

 • N.-R. Liivil 1.-4.kl. õpilastele muinasjutuöö
 • R. 13.00 tsirkus, pilet 30 kr.

26 september 2010

27.sept.- 1.okt.

T. 15.15 väljasõit Tallinnasse kinno
T. füüsikatunniks kontrolltööde vihik!
T. 9.-12.kl. viktoriinisarja võistkondade loosimine 12.kl. matem.tunnis. Palun esmaspäeval klassidest 10 võistleva õpilase nimi.
K. Haapsalus kergejõustiku mitmevõistlus
N. Haapsalus keskkooli poiste jalgpallivõistlused
R. 10.30 arvutiklassis 8.-10.kl. õpilastele õppimisvõimalustest välismaal
4.-8.oktoobrini loodusainete nädal: keskendume puude ja põõsaste õppimisele
Teated:
Algab valla uus mälumängu hooaeg. Esimene mäng 19.oktoobril kell 19.00. Teata oma osalemisest Õ.Palmistele (3+1 liiget)
Lastevanemate koosolek 26.okt. kell 18.00 emakeeleklassis

20 september 2010

Info 20.-26.sept.

Teisipäeval 8. ja 9.kl. ja keelehuviliste õppekäik Tallinnasse.
Kolmapäeval Paliveres murdmajooksuvõistlused.
Pühapäeval jalgrattakross.

12 september 2010

Teated 13.-17.september

 • T. 14.09. I bussiringi sõidab Harry, Reediku buss on Martna kooli kasutuses.
 • R. 17.09. maastikumäng ilusa ilma korral. Kell 12.00 ei lähe bussiringi. Söögivahetunnid on peale 2. ja 3.tundi. Õpetajaid ja lapsevanemaid palutakse appi.
 • Sõidukaartidest. Märjamaa valla õpilastele kompenseeritakse sõit kooli ja tagasi sõidukulud sõidupiletite alusel. Õpilane või lapsevanem (hooldaja) esitab kompenseerimiseks ühe kuu sõidupiletid järgmise kuu 15. kuupäevaks Märjamaa Vallavalitsusele.
 • "Steni muinasjutuvõistlus". Oodatakse 10 -15-aastaste laste kirjutatud muinaslugusid. Tähtaeg on 20. detsember. Haapsallu, Endla tänav 2 b - 1, 90504 märgusõnaga "Steni muinasjutuvõistlus"
 • Lihulas 15.sept. loodushariduspäev kell 10.00 avamine ja film ”Kaotatud aastad – merikilpkonna odüsseia”, kell 11.00 – 12.00 kohtumine Aleksei Turovskiga.
 • 14. septembril algab Läänemaa kuu Riigikogus. Sel kuul avatakse parlamendihoones mitmed Läänemaa näitused, meie maakonna esindajad esinevad Riigikogu komisjonides, toimub Riigikogu esindajate ringsõit Läänemaal.
 • Reaalainenõukogu pakub 9.-12.kl. õpilastele välja ainealase viktoriini. Loositakse välja segavõistkonnad 9.-12.kl. õpilastest, igast klassist 10 õpilast. Kapteniteks on 12.kl. õpilased. Esimene viktoriin toimub I veerandi lõpul. Ootame viktoriinile nime.
 • E. 20.sept. kell 17.00 hoolekogu koosolek.

11 september 2010

E-koolist

Armsad õpilased!
Uues e-kooli versioonis on võimalik õpilasel lisada endast pilt.
Lisatav pilt peab olema SINU pilt, mitte loodusfoto või veel hullem mõni pila- või muu sündsusetu pilt.
Õpetajatelt teile selline teade: õpilased, kellel isikutkujutav pilt ei ole tema pilt, jäävad hinneteta.

Kairi Mustjatse

03 september 2010

6.-10.september

E-kooliga esineb probleeme, loodame enamus päevikuid saada valmis 8.septembriks.
Klassijuhatajatunnis 7.-12.kl. 2 liikme valimine kooli õpilasesindusse.
7.sept. ei sõida Reedik bussiringe, Veljo toob kooli ka Leila- Koluvere õpilased ja Harri sõidab Üdruma- Liivi ringi.
7.sept. kultuurimajas klassipiltide tegemine.
Palun soojalt riidesse panna, sest koolimaja on jahe, kuid kütteperiood veel ei alga!

17.sept. tähistame "Reipalt kooli" projekti raames kooli sünnipäeva suure orienteerumispäevana. Kõikidele klassidele üritused alates 4.tunnist, esimest bussiringi ei toimu!

27 august 2010

Head uut kooliaastat!

Alustame õppetööd 1. septembril alljärgneva päevakavaga:
09.00 rongkäik koolimaja eest
09.10 aktus kultuurimajas
10.00 klassijuhataja tund
10.30 bussid koju (I klass koos lapsevanematega koguneb sööklasse).
Bussid toovad kooli õpilased samadel kellaaegadel kui tavaliselt.
Õpilaste majutus 1. septembril peale klassijuhataja tundi, erandkorras kokkuleppeliselt ka 31. augustil. Info telefonidel 4775754, 4775755

14 juuni 2010

Lõpuaktused

9.kl. lõpuaktus toimub 19.juunil kell 15.00 ja
12.kl. lõpuaktus 20.juunil kell 13.00

10 juuni 2010

Hea 9. klassi lõpetaja!

Kullamaa Keskkooli 10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu ja samas toimub ka vestlus 21. ja 22. juunil 2010 kell 10.00 -15.00. Vajalikud on järgmised dokumendid:
· avaldus (blanketi saab koolist)
· põhikooli lõputunnistus,
· sünnitunnistuse või passi koopia,
· tervisekaart
. foto õpilaspiletile

01 juuni 2010

Õppeaasta tublimad

Kooliaasta hakkab lõpule jõudma, tublisid on meil hästi palju.
Väga tublid õppurid, kes lõpetavad klassi kiituskirjaga:
1.kl. Maarja Kask ja Orm Adams
2.kl. Elen Lehtmaa, Anita Lipu, Virdžinija Nargla, Anneli Riisalu
3.kl.Sandra Laanjõe, Pille-Riin Seimann
4.kl. Kristjan Kaevats, Carmen Treu, Riin Roost
5.kl. Janno Allika, Laura Kasepõld, Bruno Laande
7.kl. Tõnis Kirsipuu
Maakonna mälumängus saavutas meie kooli võistkond II koha, eduka võistkonna koosseisus olid: Hegert Leidsalu, Niilo Leppik, Verner Lätt, Kristo Klementi ja Ando Ratas
Spordiviktoriin "Bumerang", kus kooli võistkond tuli vabariigis 8.kohale, võistkonna liikmed olid: Hegert Leidsalu, Rando Hallkivi, Niilo Leppik, Birgit Hallkivi, Anni Ratas
Maakonna aineolümpiaadidel saavutasid auhinnalisi kohti ajaloos Arina Haug (2.koht), Andero Aruksaar (2.koht), Tõnis Kirsipuu ( 1.koht) ja Kristo Klementi (1.-2.koht), inimeseõpetuses Kustas Seimann (1.koht) ja Evelin Tamm keemias (3.koht). Anita Lipu võitis maakonna lauluvõistluse "Laululind". Poiste tööõpetuse tööde näitusel märgiti ära Rainer Kula töö ja E.Enno etluskonkursil Elvis Tammeti esinemine.
Kooli tublimad sportlased on Andra Salumaa ja Renee Tamm.

4 .juunil kell 11.oo toimub kooli sööklas direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele ja kiituskirjaliste õpilaste vanematele.

27 mai 2010

Aastaõpilane ja aastaõpetaja 2010

Aastaõpilaseks valiti Kristo Klementi ja aastaõpetajaks Ervin Rannik
Head saavutused maakonna spordivõistlustel

Kergejõustiku meistrivõistlustel saavutasid auhinnalisi kohti:
Renee Tamm 60 m jooks II koht, pallivise III koht ja kuulitõuge III koht
Lisanna Lipu 100 m jooks III koht
Johanna Leht kuulitõuge I koht
Sandra Pärnpuu 800 m jooks II koht
Laura Kasepõld kaugushüpe II koht
Andra Salumaa 600 m jooks II koht
Teatejooks II koht: Meril Topper, Andra Salumaa, Kristi Selgis, Laura Kasepõld
Teatejooks III koht: Johanna Leht, Kadi Mäe, Greete Lätt, Merili Salumaa, Sandra Pärnpuu, Kaija Ilau, Mirjam Vainu, Lisanna Lipu, Renee Tamm, Rainer Kula, Kustas Seimann, Janar Sims

Algklasside olümpial saavutas Pille-Riin Seimann kaugushüppes ja 400 m jooksus II koha

Suured tänud õpetajatele Viive Karnaule ja Peep Jõeveele

22 aprill 2010

 • 15. aprillili osalesid 4. klassi õpilased Carmen Treu, Riin Roost ja Kaisa Õunas kirjanduse olümpiaadil Lihulas. Saavutati tubli 6. koht. Juhendajaks õpetaja Heldi Leidsalu.
 • 19. aprillil osales kooli võistkond kooseisus: Hegert Leidsalu, Rando Hallkivi, Niilo Leppik ja Birgit Hallkivi spordiviktoriini "Bumerang" vabariiklikul lõppvõistlusel. Saavutati 8. koht. Õpilasi juhendas õpetaja Mai Jõevee.
 • Reedel 23. aprillil toimub traditsiooniline Jüriööjooks. Busside liikumise info kooli fuajees.
 • Laupäeval 24. aprillil toimub 12. klassi riiklik eksam emakeeles - kirjand.

02 märts 2010

Maakonna aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel edukalt esinenud õpilased

Evelin Tamm - keemia III koht
Andero Aruksaar - ajalugu II koht
Tõnis Kirsipuu - ajalugu I koht
Ariina Haug - ajalugu II koht
Kristo Klementi - ajalugu I- II koht

Ajalooolümpiaadil olid tublid ka Liisa Hamburg, Hegert Leidsalu, Kadi-Maarija Maripuu ja Verner Lätt.
Suured tänud õpetaja Ervin Rannikule!

Spordiviktoriinis "Bumerang" oli meie kooli võistkond väga tubli ja pääses vabariiklikku vooru. Võistkonnas olid: Hegert Leidsalu, Rando Hallkivi, Niilo Leppik, Anni Ratas.

Maakondlikul lauatennise meistrivõistlustel saavutas Egert Eilaste III koha ning meeste paarismängus Keiro Jõgisalu ja Egert Eilaste III koha.

Läänemaa koolide võrkpallivõistlustel saavutati I koht, meeskonnas mängisid:
Taavi Roosi, Keiro Jõgisalu, Hendry Kullamäe, Aleks Vaarpu, Mart Vaarpu, Kristo Klementi, Jarmo Koppel, Timo Rohula.
Tänusõnad treeneritele Peep Jõeveele ja Madis Jõgisalule.

Maakondlikel suusavõistlustel olid väga tublid:
Tõnis Kirsipuu I koht
Andres Kirsipuu I koht
Anni Ratas I koht
Kadi Õunas III koht
Mai-Roos Jõevee III koht

Teatevõistkond saavutas suusatamises I koha. Võistkonna koosseisus olid: Mai-Roos Jõevee, Marten Elias, Johanna Leht, Tõnis Kirsipuu, Anni Ratas, Andres Kirsipuu.
Tänud kehalise kasvatuse õpetajatele Viive Karnaule ja Peep Jõeveele.

17 veebruar 2010

Koolitus lastevanematele
Kolmapäeval, 24.märtsil kell 17.00 bioloogiaklassis koolitus internetis valitsevatest ohtudest. Lektor Lastekaitse Liidust. Tulge kindlasti osalema!

12 veebruar 2010

15.-20.veebruar

15.02. kell 9.00 kultuurimajas 7.-12.kl. Eesti Kontserdi loeng- kontsert
16.02 vastlapäeval kooli suusavõistlused
17.02 Lihulas spordiviktoriin "Bumerang"
18.02. võimlas disco 1.-12.kl.
20.02 ajaloo- olümpiaad

08 veebruar 2010

Üritused 8.- 13.veebruar
Sõbranädal
Esmaspäeval sõbralike valimine ja spordiviktoriin
Teisipäeval tordioksjon kell 13.00
Teisipäeval Haapsalus lauatenniseturniir
Kolmapäeval kell 10.00 külas Teadusbuss
Neljapäeval Haapsalu G mälumängu IV voor kell 13.50
Neljapäeval keskkooliõpilased Tallinnasse õppeekskursioonile
Reedel direktori vastuvõtt sõbralikele ja tordi söömine
Laupäeval valla vastlapäev

02 veebruar 2010

Sõbranädala ettevõtmised

 • töötab sõbrapäeva postkast
 • teisipäeval, 9.veebruaril tordioksjon kell 13.00 loomade varjupaigas olevate kasside ja koerte toetuseks
 • neljapäeval sõidavad keskkooliõpilased Tallinnasse vaatama Solarises näitust "Inimkehade saladused" ja külastavad Kadrioru Kunstimuuseumis näitusetundi “Leonardo da Vinci jälgedes”.
 • esmaspäevaks, 15. veebruariks valmistage sõbrapäeva teemaline poster

28 jaanuar 2010

Kuulutame välja kooli tunnuslause leidmise konkursi T-särgile.
 • osalema ootame nii õpilasi, õpetajaid kui lapsevanemaid!
 • lauseid ootame 19.veebruarini
 • võitja kuulutame välja Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud aktusel

1.-12. veebruarini kontrollib juhtkond 9.-12.kl. õpilaste koolikohustuse täitmist.

Reedel, 5.veebruaril tutvustab välismaal õppimise võimalusi SA Dream Foundation kell 9.00 - 9.30 ajalooklassis 11. ja 12.kl. õpilastele.

22 jaanuar 2010

25.-30.jaanuar
on reaalainete nädal
esmaspäeval läheb meie õpilasesindus külla Ridala kooli ÕE-le
teisipäeval 14.30 Tallinnase uisutama ja poisid jõusaali Argo Aderi treeningule
kolmapäeval on abiturientidele 100 päeva vastuvõtt
reedel saavad keskkooliõpilased tunnistused
reedel 2.tund 5.-8.kl. kompleksvõistluse õpioskuste voor
ja 5. ja 6.tund 10.kl. tüdrukutel ümarlaud sotsiaalpedagoogiga
laupäeval keemiaolümpiaad

15 jaanuar 2010

Teated

 • Lähme vaatama Walt Disney HIGH SCHOOL MUSICAL´i laupäeval, 10. aprillil. Pileti hind õpilastele 220 kr.
 • Peaosades Ott Lepland ja ja Mari Ronimois
 • Piletite raha too 10.veebruariks

11 jaanuar 2010

Head uut õppeveerandit!
 • Tänan õpetajaid ja koolitöötajaid, kes saavutasid õpetajate I liiga võrkpallivõistlustel Paides
 • I koha ja seega ka karika.
 • Lahtiste hinnete vastamine toimub kuni 25.01.
 • Keskkooli õpilased saavad tunnistused 29.01.
 • Riigieksamite ja koolieksamite valik kuni 20.01.
 • Alates 12.01 alustab tööd kooli valvelaud