17 detsember 2018


Kiidan laululapsi Anitat, Annelit, Sverret, Mirtelit, Renetit ja õpetaja Üllet esinemise eest kontserdil “Jõululootus” Kullamaa Kultuurimajas. Kiidan huvijuht Pirjat ja ÕE-d jõululaada korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan Getter Tõnstremi, kes saavutas Pärnu meistrivõistlustel naistemaadluses 1. koha. Kiidan Carolina Treud, kes saavutas 1. koha vibuvõistlustel Lätis.


·         E. 17.12 kell 9.00 Oru vallamajas huvihariduse ja -tegevuse nõupidamine. Osalevad huvijuht ja direktor. Väljasõit kell 8.15.
·         E. 17.12 7.-8. tunni ajal toimub 1.-4. klassi õpilastele toomapäeva tähistamise töötuba bioloogia klassis (S.Laanjõe uurimistöö).
·         E 17.12 3.-4. tunni ajal 5.-6. klassi robootika, juhendab õpetaja Kairi oma õpilastega.
·         T. 18.12 õp Õnnela peale 4.tundi koolitusel “Praktiline haridustehnoloogia”.
·         N. 20.12 kell 17.00 Kullamaa Keskkooli jõulupidu. Toimub 4 ainetundi. Bussid viivad koju (sh Märjamaale) kell 12.50. Bussid toovad jõulupeole ja viivad pärast pidu koju (sh Märjamaale).
·         R. 21.12 kell 8.55 klassijuhataja tund, kus jagatakse 12. klassi päkapikkude poolt jõulupakid. Kell 9.45 kooli jõulujumalateenistus. Kell 10.30 bussid koju sh Märjamaale.7. klass sõidab Tallinna ekskursioonile koos õpetaja Heliga. 
·         R.21.12 Anita ja Anneli esinevad Martna kooli jõuluhommikul kell 11.30
·         Vaheaeg 22.12-06.01
·         N. 03.01 kell 8.30 asutuste juhtide nõupidamine Taeblas.
·         R. 04.01 kell 10.00 töötajate koolitus (esmaabi).

10 detsember 2018


Kiidan Kevin Matteusi, kes saavutas kergejõustiku järelkasvuvõistlustel I koha. Kiidan laululapsi Anitat, Annelit, Sverret, Mirtelit, Renetit ja õpetaja Üllet esinemise eest Massu mõisas ja Kullamaa eakate peol. Kiidan maadlusvõistlusel “Märjamaa Kapp” edukalt osalenud õpilasi: Getter Tõnstrem II koht, Mirjam Kask III koht, Hannes Välis II koht.


·         E. 10.12 kaunistab ÕE 1. tunni ajal I ja II korruse fuajee.
·         E. 10.12 ÕE kiirkoosolek teisel söögivahetunnil raamatukogus.
·         T. 11.12 kell 19.00 jõulukontsert “Jõululootus” Kullamaa Kultuurimajas. Esinevad segaansambel “Ei või olla” ja Kullamaa Keskkooli õpilased.(Anita, Anneli, Reneti, Mirtel ja Sverre).
·         N. 13.12 kinokülastus Märjamaale. Filmiks on “Eia jõulud Tondikakul”. Pilet 3 eurot, bussisõit 1,60 eurot. Bussid väljuvad kell 11.25.
·         R. 14.12 toimub võimlas traditsiooniline jõululaat algusega kell 12.00. Kauplemine toimub kuni 15.00. I bussiringi ei toimu.
·         R. 14.12 6. klassi klassiöö.
·         P. 16. 12  naisvõimlejad teevad võimlas proovi 15.00 - 19.00.
·         E. 17.12 kell 9.00 Oru vallamajas huvihariduse ja -tegevuse nõupidamine. Osalevad huvijuht ja direktor.
·         E. 17.12 7.-8. tunni ajal toimub 1.-4. klassi õpilastele toomapäeva tähistamise töötuba bioloogia klassis (S.Laanjõe uurimistöö).
·         E 17.12 3.-4. tunni ajal 5.-6. klassi robootika. Tuleb õpetaja Kairi Martnast koos oma õpilastega.

03 detsember 2018


Tänan Töötukassat loengute läbiviimise eest 10. ja 11. klassi õpilastele. Kiidan õpetaja Heli ja õpetaja Liiliat, 11. klassi õpilasi (Anneli, Anita, Anti, Rain, Marcus, Ceitlin, Eneken), 9. klassi Christenit, 10. klassist Laurat, Villemit ja Aaronit inglise keele ürituse korraldamise ja läbiviimise eest, aitäh Helile ja Erikale ning 6. ja 7. klassile omapoolse panuse eest sellel üritusel.
Rahvusvahelisest inglise keele online-testist Best in English võtsid osa Aaron, Laura, Helju Eliis, Kelli, Anti, Anita, Anneli ja Eneken. Kiidan õpetaja Riinat õpilasekskursiooni korraldamise ja läbiviimise eest Stockholmi. Kiidan Eesti Vibuliidu sisekarikavõistlustel edukalt osalenud õpilasi: Carolina Treu 2. koht, Raul Reesar 1. koht ja Robin Reesar 3. koht. • E. 03.12 teisel söögivahetunnil ÕE kiirkoosolek raamatukogus.
 • T. 04.12 1.-3. klassi õppeekskursioon Tallinna (KIK projekt). Buss väljub kell 8.45. Kaasas õpetaja Õnnela, õpetaja Heldi ja sekretär Meeri.
 • T. 04.12 Õpetaja Inge M ja õpetaja Liilia Haapsalus koolitusel
 • T. 04.12 kell 14.00 toimub Järveküla koolis Digikiirendi projekti lõpuüritus. Osaleb 8 õpetajat, väljasõit bussiga (meiega koos sõidavad ka Risti PK õpetajad) kell 12.25. Õpilastel toimuvad tunnid I bussiringini.
 • K. 05.12 kell 12.30 külas Orissaare Gümnaasiumi delegatsioon.
 • K. 05.12 kell 14.00 toimub kohtumine Rajaleidja Keskuse töötajatega Orul. Osaleb sotsiaalpedagoog Kaidi.
 • K. 05.12 järelkasvuvõistlused kergejõustikus Haapsalus. Väljasõit kell 13.00. Kaasas õp. Inge Matteus
 • K.05.12 laululapsed (Anita, Anneli, Reneti, Mirtel,Sverre) Massus jõulukontserdil esinemas. Buss väljub kooli juurest kell 17.00
 • N. 06.12 on täiendkoolitusel “Terved ja turvalised suhted” sotsiaalpedagoog Kaidi.
 • N. 06.12 on huvijuht koos ÕE presidendi ning paari ÕE liikmega Oru teeninduskeskuses noorteõhtul “Noored kaasa”. Väljasõit kell 15.00.
 • R. 07.12 kell 10.00 toimub andmekaitse infopäev Haapsalu Linnavalitsuses. Osalevad sekretär Meeri ja direktor.
 • R. 14.12 toimub võimlas traditsiooniline jõululaat algusega kell 12.00. Kauplemine toimub kuni 15.00.
 • L.08.12 laululapsed (Anita, Anneli, Reneti, Mirtel, Sverre) esinemas valla eakate jõulupeol.