27 aprill 2021

INFO 26.04.2021

 

INFO 26.04.2021

Kiidame Carolina Treud (VIII klass), kelle töö pääses Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tartu Kunstimuuseumi korraldatud kuldnoka joonistusvõistluse esikümne hulka (kokku 830 tööd). Väga tubli!

 

·        E 26.04 kell 13.00 11. klass e-õppekäigul Pipedrive Employer Branding Specialist Helis Hämarsaluga, et saada teada, kuidas käib töö Pipedrive'is.

·        R 30.04 kell 09.00-14.00 10. klassil riigikaitse topograafia- ehk kaardiõppepäev kooli õuealal - teooria ja praktika. Kõik ennetusabinõud võetakse kasutusele (õues viibimine, distantsi hoidmine, maskid, desinfitseerimine). Õpilastel selga-jalga panna ilmastikule vastavad riided ja arvestada, et viibitakse õues s.t pigem soojemalt kui õhukeselt. Välitunni vastutav läbiviija – riigikaitse õpetaja leitnant Janno Isat, abiinstruktor – veebel Denis Petrov.

·        Rahuloluküsitlus lastevanematele asub: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecvHgSB4wNJOPZD2Vsy9_IFe20-85qtsPPI_dSYFC-N65NgA/viewform

Vastamiseks aega 2 nädalat. Igaühe panus on oluline!

·        Palun saata maikuu vallalehe materjalid 3.maiks! Kuulutus saada pdf vormingus, pildi suurus vähemalt 1 megabait, lehe trükikvaliteedi huvides väiksemaid pilte ei kasutata.

-        Jälgi, et artiklil oleks pealkiri ja autor

-        Saada artikkel ja pilt sama e-kirjaga, pilti ära pane teksti sisse, vaid lisa manusena!

-        Artikkel saata manusena ja word failina!

·        Alates 3. maist on taas kontaktõppel 1.-4. klass!

·        Gümnaasiumi koolieksam toimub 27. mai 2021

·        Uurimistööde kaitsmine toimub 24. mai 2021

12 aprill 2021

INFO 12.04.2021

 INFO 12.04.2021

Kiidame Mirabelja Kuurmanni, Grete Anselit ja Marja Järve, kes pääsesid võistluse KeeleAeg üleriigilisse lõppvooru! Täname ka Heli Mäed - suurepärast juhendajat!

 • T 13.04 kell 15.00 koolitus “Vaikuseminutid” õpetajatele.

 

 • 05.-25.04 meemikonkurss teemadel - prügi, jäätmed, keskkonnahoid. Meemikonkursi plakatit on võimalik vaadata SIIT.

        Toidupakkide jagamine toimub 16.04 kell 17.00-18.00 koolimaja ees. Õpilasi saab nimekirja             lisada 12.04 õhtuni.

05 aprill 2021

 INFO 5.04.2021

Tühistada 2020/21.õa üleminekueksamid alljärgnevalt:

VII kl - kehalises kasvatuses ja muusikaõpetuses

VIII kl - eesti keeles ja matemaatikas

X kl - B-võõrkeeles ja keemias

XI kl - füüsikas ja keemias

 • Toidupakkide jagamine toimub 16.04 kell 17.00-18.00 koolimaja ees.

Õpilasi saab nimekirja lisada 12.04 õhtuni
 • EKSAMITEST:

 • Riigieksamid

Riigieksamid toimuvad ettenähtud kuupäevadel: 

 • eesti keel (kirjalik) - 19. aprillil 2021 kell 10.00

 • matemaatika (kirjalik) - 21. mail 2021 kell 10.00

Ettepanek on muuta inglise keele riigieksami aega. 

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mail 2021 

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mail 2021

Rahvusvaheliste eksamite ajad (muudetud kuupäevad)


 • Gümnaasiumi koolieksam: 27. mail 2021


 • Uurimistööde kaitsmine: 24. mail 2021


 • 9. klassi lõpueksamid
 • eesti keel - 28. mail 2021 kell 10.00

 • matemaatika - 3. juunil 2021 kell 10.00

 • lõpueksam valikaines - 9. juunil 2021 kell 10.00 (võõrkeeles suuline osa 09.-10.06)