29 aprill 2013

Eelmisel nädalal 46.Jüriööjooks. Osales 9 võistkonda ,võitis X klassi võistkond:Merili Salumaa, Marleen Kuusk,Monika Hatto, Rasmus Roost,Andre Naaris ja Marten Jõevee. Teise koha sai XII klass,kolmanda Üdruma küla. Võistlesid veel V,VI-VII,VIII,IX ,XI  klasside ja vallavalitsuse võistkonnad.

23.aprillil oli ka selle hooaja viimane piirkondlik mälumäng :osales 9 võistkonda ,koolist 3.Meie õpetajad jäid taas napilt ilma esikohast,võitis Märjamaa. Õpetajad: Riina Leidsalu,Heli Mäe,Inge Rajaste,Ervin Rannik olid igati tublid. Õpilaste võistkondadest osales sel aastal ainult kahe klassi võistkonnad, siin olid kokkuvõttes paremad X klassi õpilased,viiel voorul võistlesid kahekesi  Alvar Haug ja Marten Jõevee .Küsimused koostas õpetaja Õnnela Palmiste-Selberg ,kohvi ja auhindade eest hoolitses Riina Leidsalu.


4.mail Kullamaa 26.maijooks. Mandaat kella 10.00 kooli juures. Ootame vilistlasi osalema!
Kiidan 1. klassi ja klassijuhataja Inget ning 11. klassi ja klassijuhataja Ehat tutipäeva korraldamise eest.

·        E. 29.04  uus tunniplaan, kolmapäeviti II bussiringi ei toimu.
·        E. 29.04 10.00 12. klassi riigieksam eesti keeles. Eksam toimub eesti keele klassis. Komisjonis Kersti Lõhmus, Meelis Välis, Eha Eindorf, Ülle Tammearu. Eksamil kaasas dokument.
·        E. 29.04 Rahvusvaheline tantsupäev. Kõik kogunevad 12.50 Goldenbecki juurde, toimub eeltutvustus huvijuhi poolt ja 13.05 alustab Vikerraadio üritusega.
·        T. 30.04 tutvustavad õpilased ja huvijuht Kullamaa Keskkooli õppimisvõimalusi Virtsu koolis.
·        K. 01.05 vaba päev, kultuurimajas toimub 16.00 üritus “Ikka kestma jäävad inimeste rännud”
·        N. 02.05 sõidavad reaalainete parimad Haapsallu bowlingusse (2 tundi). Buss väljub 12.00, kaasa õpetaja Riina R.
·        L. 04.05 toimub maijooks, sõidavad bussid.

22 aprill 2013

Kiidan 12. klassi õpilasi, klassijuhataja Üllet ja huvijuht Riinat koolipulma läbiviimise eest.

• E. 22.04 6. tunni ajal toimub politsei loeng 6. klassile ja 4 tüdrukule 5. klassist KEAT projekti raames.

• E. 22.04 tutvustavad õpilased koos huvijuhiga Kullamaa kooli Vana-Vigala ja Kivi-Vigala Põhikoolis.

• T. 23.04 osalevad 10.-12. klassi õpilased projektis “Valed valikud”. Buss väljub 9.00, kaasas on õpetaja Ülle ja õpetaja Meelis ning maavalitsusest Kersti Lõhmus.

• T. 23.04 sõidavad 4.-5. klassi õpilased Silmale.. Buss väljub 9.00, kaasas õpetaja Silva ja õpetaja Õnnela.

• T. 23.04 toimub Jüriööjooks. 13.00 1.-4. klassile ja 21.00 5.-12. klassile. Võistkonnas

4 T+4 P, sõidavad bussid.

• T. 23.04 19.00 toimub kultuurimajas valla mälumäng.

• K. 24.04 6. tunni ajal toimub matemaatika klassis 9.-12. klassi mälumäng.

• K. 24.04 6.tunni ajal kogunevad õp. Inge Matteuse klassi noorkotkad ja kodutütred.

• N. 25.04 viimane koolipäev- tutipäev 12. klassile.

• E. 29.04 kehtib uus tunniplaan.

• E. 29.04 10.00 12. klassi riigieksam eesti keeles. Eksam toimub eesti keele klassis. Komisjonis Kersti Lõhmus, Meelis Välis, Eha Eindorf, Ülle Tammearu. Eksamil kaasas dokument.

• Keskkonnaamet pakub õppekava toetavaid programme.

• 100 tamme programm.

• Alustatakse riiklike tasuta täiendkoolitustega õpetajatele. Aadress: http://eduko.archimedes.ee/pedagoogide-taiendusope.15 aprill 2013

 • Õnnitleme õpetaja Mai Jõeveed tiitli "Kõige tervem" puhul.
 • Täname meie kooli vilistlast Ando Ratast kauni kingituse eest. Meil on nüüd oma Kullamaa aeg.
 • E. 15.04 8.30 toimus õppenõukogu.
 • E. 15.04 5.-6. tunni ajal korraldab Päästeamet 5.-6. klassile KEAT projekti raames loengu.
 • N. 18.04. 10.00 toimub kultuurimajas lasteetendus "Kirjad ahvile", pilet 2 eurot.
 • N. 18.04 18.00 toimub kultuurimajas kooli pulm.
 • R. 19.04 tutvustavad õpilased koos huvijuhiga Kullamaa Keskkooli õppimisvõimalusi Ridala ja Martna koolis.

12 aprill 2013

23.aprillil  46.Jüriööjooks. Vilistlased,tulge kaasa lööma. Muidugi oodatud klasside ja külade võistkonnad.
22.korda  sai läbi viidud  Kullamaal tervisepäev-seekord osalesid oma kooli V-VIII klassi õpilased.
Võistles 13  kolmeliikmelist  võistkonda. Alasid oli ka kolm: viktoriin, teatevõistlus ja tervislike võileibade  valmistamine. Viktoriinis olid tublimad V klassi võistkonnad,parimas : Anneli Riisalu, Virdžinja Nargla ja Margo Turu. Kolme ala kokkuvõttes  olid aga parimad VIII klassi võistkonnad,  parimas Laura Kasepõld,Kadi Kuuser ja Meril Topper.Päeva korraldamisel abilised Sirle Suuster, Heli Altmäe ,Erika Matvei  ja mitmed head õpetajad.
Maakonna külateatrite festivalil  pärjati parima noore näitleja tiitliga abiturient Sven Veek.

11 aprill 2013

11. klassi õpilane Sander Hamburg palub gümnasistide ning õpetajate abi oma uurimistöö koostamisel. Vastake palun küsimustikule alloleval lingil.
https://docs.google.com/forms/d/1W00O_NWw3nTGn8V1r8eyxGefe_gJdlfhLKm-jB1V8Nw/viewform
Lisatud küsimustiku link 9. klassi õpilastele.
https://docs.google.com/forms/d/12ud67fH_GlL3aODWIQGkcTu3Uyz663Uv_bYwxqbx1V0/viewform?sid=18c1220de4311d1b&token=pYTI7z0BAAA.y39sxzd-dCtXIt9gpS6G-Q.Ljfdx4QDIA1A5M96S9V1cg

08 aprill 2013

 • Kiitus 12. klassi õpilasele Martin Klimenkole, kes saavutas Läänamaa koolinoorte mälumängu individuaalvoorus 1. koha.
 • E. 08.04. 8.15 tutvustavad õpilased koos huvijuht Riinaga Kullamaa Keskkooli õpimisvõimalusi Risti Põhikooli õpilastele.
 • N. 11.04. 4.-6 tunni ajal toimub 5.-8. klassi tervisepäev. Klassides on 3- liikmelised võistkonnad.
 • Projekt "Valed valikud" viiakse läbi 23. aprillil 10.-12. klassi õpilastele.
 • E. 15.04 8.30 toimub õppenõukogu. Päevakorras: 1. Õpilase parandusõppele määramine; 2. Üleminekueksamitest vabastamine.
 • N. 18.04 18.00 toimub kultuurimajas kooli pulm.

07 aprill 2013

Haapsalus  toimus  pikkade traditsioonidega  10 km maanteejooksu võistlus. Osalemas 83 jooksjat, kuna see on jooksjatele esimene võistlus peale talve, siis oli kohale tulnud mitmed vabariigi tipptasemel jooksjad. Kullamaa koolist osales 4 õpilast. Paremini läks Marten Jõeveel, kes tuli noormeeste arvestuses uue rekordiga võitjaks. Tublid olid ka Angeelika Siitmaa,Sandra Laanjõe ja Kristjan Kaevats.

01 aprill 2013

Laupäeval 30.märtsil Tallinnas 25. Kristjan Palusalu mälestusvõistlustel Kreeka-Rooma maadluses noortele osalesid  400 noormaadleja hulgas ka meie kooli I klassi poisid ja olid edukad: Raul  Reesar  oma kehakaalus II  koha ja Robin Reesar oma kaalukategoorias samuti II koht.
• E. 01.04 1. tunni ajal toimub jalgratturite teooriaeksam eesti keele klassis. Komisjonis õp. Õnnela ja õp. Meelis


• E. 01.04 õp. Riina L.on EKL koostööseminaril ja aastakoosolekul Tallinnas.

• E. 01.04 7. tunni ajal ÕE koosolek huvijuhi kabinetis.

• E. 01.04 1. tunni ajal 5.-8. klassile 3-liikmeliste võistkondade mälumäng raamatukogus.

• T. 02.04 sõidavad õpilased Nukuteatrisse etendusele “Shrek”. Buss väljub 9.00

• T. 02.04 14.00 Haapsalu Gümnaasiumis Läänemaa koolinoorte mälumäng.

• K. 03.04 viibib direktor nõupidamisel Haapsalus. Nõupidamise algus 13.00.

• N. 04.04 10.00 toimub Haapsalus 4. klassi kirjanduse võistkondlik olümpiaad.