27 mai 2019


Kiidan Marja Järve, kes saavutas vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 3. koha, juhendaja õpetaja Mai. Kullamaa Keskkooli AASTA ÕPETAJA 2019 on Heli Mäe ja AASTA ÕPILANE 2019 on 11. klassi õpilane Anneli Riisalu. Kiidan Läänemaa kergejõustiku MV edukalt esinenud õpilasi: TC kl 4 x100 m teatejooks 3. koht Mirtel Post, Getter Tõnstrem, Carolina Treu, Mirjam Kask,
TC kl. pallivise 1. koht Reneti Priimägi  TD kl. 600 m jooks 3. koht Laura Metsaäär,
PD kl.  Kevin Matteus 1. koht 60 m jooks,1. koht kõrgushüpe, 1. koht kaugushüpe,
PC kl. Kristjan Liivapalu 2. koht 60 m jooks, 2. koht 1000 m jooks, 3. koht kaugushüpe,
Raul Reesar 2. koht kuulitõuge, 2. koht odavise, Robin Reesar 3. koht kuulitõuge,
PB kl. Markos Eha 1. koht 100 m jooks, 1. koht kaugushüpe, 3. koht odavise. Tänan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu.

 • E, 27.05 õppenõukogu. Päevakorras: 1. Kooli kodukord; 2. Kullamaa KK põhimäärus; 3. Arenguvestluste läbiviimise kord; 4. Kullamaa KK palgakorralduse juhend.
 • E, 27.05 7. klass ekskursioonil Tallinnas. Kaasas õpetaja Heli, väljasõit  kell 9.00.
 • E,  27.05 toimub Haapsalus maakondlik tunnustamisüritus. Kutsutud on 7. klassi õpilane Marja ja õpetaja Mai.
 • T, 28.05 6. klass KEAT võistluspäev Uuemõisas. Kaasas direktor ja õpetaja Mai, väljasõit autodega kell 9.15.
 • T, 28.05.Kevadpeo peaproovid kultuurimajas. 3.-5.tund.
3.tund- 2.-5.klassi poisid.4.-5.kl tüdrukud ja 8.klassi poisid
4.-5. tund- lauljad ja rahvatantsijad
 • K, 29.05 algklasside olümpia Haapsalus. Kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep, väljasõit kell 9.00.
 • K, 29.05 5. klass ekskursioonil Pärnus. Kaasas huvijuht Pirja, väljasõit kell 9.00.
 • K, 29.05. Kevadkontsert kell 19.00 kultuurimajas.
 • N, 30.05 9. klassi tutipäev.
 • N-R, 30.-31.05 8. klass ekskursioonil Hiiumaal. Kaasas klassijuhataja Meeri, buss väljub kell 9.00.
 • R, 31.05 Laululapsed esinemas Martna kevadpeol. Väljasõit kell 16.00
 • E, 03.05  9. kl eesti keele lõpueksam kell 10.00
 • E-T, 03.-04.06 10. klass ekskursioonil. Kihnus. Kaasas õpetaja Ülle.
 • T, 04.06 paneme välja hinded.
 • T, 04.06 kell 9.00 Lääne-Nigula koolide 5.-8. klasside õpilaste olümpiamängud Kullamaal.
 • T, 04.06 1.-4. klass Vembu-Tembumaal. Kaasas klassijuhatajad. Väljasõit kell 9.00

20 mai 2019


Tänan Noorsoopolitseid loengute läbiviimise eest õpilastele. Tänan laululapsi ja õpetaja Üllet esinemise eest Liivi raamatukogu 100. sünnipäeval. Kiidan Spordiliit “Jõud” maadluse meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:Getter Tõnstrem 2. koht, Mirjam Kask 2. koht, Hannes Välis 3. koht. Kiidan Kajamaal Klubide Karika 5.  etapil maastikuring  tüdrukute traditsioonilise jahivibu klassis edukalt esinenud õpilasi: Carolina Treu 1. koha, Paula -  Marie Ojaver 2 koha ja Mirabelja Kuurmann 3 koha.


·         E, 20.05 kell 9.00 üleminekueksam 10. klassile ja üksikutele õpilastele 8. ja 11. klassist toimub keemia klassis
·         E, 20.05 kell 9.30 toimub loovtööde kaitsmine arvutiõpetuse klassis.
·         E, 20.05 kell 9.30 toimub 6. klassi õpilastele Keskkonnaameti loeng “Eestimaa ohtlik loodus”. Antud teema kohta on KEAT võistlustel ülesandeid.
·         20.05-24.05 huvijuht Pirja koolitusel.
·         T, 21.05 2. klassi liiklusolümpia Haapsalus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Õnnela.
·         T, 21.05 kell 17.00 Goldenbeckis Läänela raamatu ja filmi tutvustus.
·         K, 22.05 kell 13.40 uurimistööde kaitsmine Goldenbeckis.
·         K ja N, 22.-23.05. sotsiaalpedagoog Kaidi MTÜ Lastekaitse Liidu poolt korraldataval koolitusel “Koostöö lapse heaks!”
·         N, 23. 05 Läänemaa koolinoorte kergejõustiku MV Haapsalus. Buss väljub kell 9.00, kaasas õpetaja Viive ja õpetaja Peep.
·         N, 23.05 eksamieelne vaba päev 7. klassi õpilastel.
·         R, 24.05 kell 10.00 matemaatika riigieksam Lihula Gümnaasiumis. Kohal tuleb olla kell 9.30, kaasas dokument. Kullamaalt on komisjonis direktor.
·         R, 24.05 kell 9.00 toimub 7. klassi üleminekueksam füüsika klassis.
·         R, 24.05 6. klassi klassiöö koolimajas.
·         R-P, 24.05 - 26.05 viibib 10. klass riigikaitse laagris Karitsa Puhkebaasis Rapla vallas. Väljasõit kooli juurest kell 15.45, kohal peab olema kell 17.30. Tagasi tuleb buss pühapäeval kell 12.00. Riided ja söök laagrist, muude vajalike asjade kohta tuleb täiendav kiri.

13 mai 2019


Kiidan Klubide Karika 4. osavõistlusel edukalt esinenud õpilasi: jahivibu klassis Carolina Treu 1. koht, Grete Ansel 2. koht, Mirabelja Kuurmann 3. koht ning lihtsa vibu klassis Mirtel Post 1. koht, juhendaja Aare Lauren. Tänan jalgpallikooli näidistundide läbiviimise eest ning koolile kingitud jalgpallide eest. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeniduskool andis oma 99. sünnipäeval Kullamaa Keskkoolile tänukirja ja meene hea koostöö eest sellel õppeaastal.


·         E, 13.05 teeb noorsoopolitseinik Sirje Treiman õpilastega vestlusringi. Teemadena käsitletakse suitsetamist, e-sigarette, mokatubakat jne. 2. tund 10.-11. klass ja 3. tund 7.-8. klass.
·         T. 14.05 6. tunni ajal sooritab 6. klass tasemetöö (riiklikus valimis) eesti keeles. Töö toimub arvutiõpetuse klassis.
·         T, 14.05 huvijuht Pirja koolitusel.
·         K, 15.05 spordipäev 6.-11. kl. 9.00-11.30. 1.-5 kl. kell 12.00-14.15
·         K, 15.05 7. ja 8. tund HEV koosolek.
·         K, 15.05 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
·         N, 16.05 II klass kell 9.30 Risti päästekomandos õppekäigul.
·         N, 16.05 Lääne-Nigula koolijuhtide nõupidamine Martna Põhikoolis.
·         R, 17.05 5. klassi klassiöö.
·         R, 17.05 10. klass kodus üleminekueksamiks õppimas.
·         R, 17.05 Liivi raamatukogu 100. sünnipäev. Algusega kell 13.00. Sellega seoses lähevad laululapsed esimese bussringiga Liivile harjutama, buss toob nad ürituselt tagasi kell 14.10.
·         E. 20.05 üleminekueksamid ja 8. klassi loovtööde kaitsmine.
·         20.05-24.05 huvijuht Pirja koolitusel.

06 mai 2019


Kiidan 1.-5. klassi õpilasi, klassijuhatajaid, õpetaja Viivet ja 7. klassi tüdrukuid Teeme Ära 2019 talgupäeval osalemise eest Kullamaa Rohumäel.

·         E, 06.05 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras : 1. Üleminekueksamitest vabastamine.
·       E, 06.05 kell 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik) Lihula Gümnaasiumis. Kohal peab olema kell 9.30, kaasas dokument.
·         E, 06.05 2. ja 3. tund 4. klassi robootika õpetaja Kairiga Martnast.
·         Alates esmaspäevast, 6. maist ei toimu sööklas teejoomist.
·       Muudatus päevakavas: söögivahetund on 11.30-11.50. 4. tund toimub 11.50-12.35 ning seejärel tavaline 10-minutiline vahetund. Esmaspäeviti on lõuna 12.05-12.25, 5. tund 12.25-13.10 ning seejärel 10-minutiline vahetund
·         T, 7.05 ja K 8.05 inglise keele riiklik eksam (suuline) Lihula Gümnaasiumis. Kullamaa õpilased sooritavad suulise osa kolmapäeval alates kell 9.00.
·         K, 08.05 10. klassil riigikaitse (topograafia) tunnid.
·         K, 08.05 2 tunni ajal 1. ja 2. klassi õpilased ning 3. tunni ajal 3.-5. klassi õpilased staadionil. Kohale tuleb jalgpallikool, kaasas peavad olema dressid.
·         K, 8.05  Marja Järv ja Mai Jõevee Tallinnas inimeseõpetuse olümpiaadil.