17 juuni 2014Õpilaste vastuvõtt Kullamaa Keskkooli 2014/2015. õ-a.

10.kl. astumiseks võetakse dokumente vastu ja samas toimub ka vestlus:
16.- 27. jjuunini ning 04.-29.augustini kella 09.00 -15.00

Kaasa võtta
põhikooli lõputunnistus
9.kl. klassitunnistus
isikut tõendav dokument
tervisekaart
1 dokumendifoto

Võtame vastu  õpilasi ka 10. ja 12. klassi mittestatsionaarsesse õppevormi (endise nimetusega õhtukool). Mittestatsionaarses õppevormis toimub õppetöö kahel päeval nädalas (teisipäev ja neljapäev).Dokumentide vastuvõtt kuni 27. juunini ja 04..-29.augustini.


Dokumentide vastuvõtt kõigisse ülejäänud klassidesse toimub kuni 27.juunini. ja 04..-29.augustini. Dokumentidest on vaja kaasa võtta viimase klassi tunnistus, õpilasraamatu väljavõte, tervisekaart, foto ning isikut tõendav dokument.