28 jaanuar 2019Kiidan õpetaja Riinat ja õpetaja Õnnelat sisekoolituse läbiviimise eest.

·         E. 28.01 kell 12.00-13.00 koolis külas Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur.
·         E. 28.01 alates muutub reedene tunniplaan, XII klassil ka esmaspäevane.
·         K. 30.01 kell 10.00 kooliga tutvumas Kaitseliidu Lääne malevast Jüri Tõnismaa.
·         K. 30.01 kell 11.30-12.30 on direktor ja sekretär Risti Põhikoolis Delta koolitusel.
·         N 31.01 peale 3. tundi Riina Taeblas koolitusel.
·         R. 01.02 2. tunni (ühiskonnaõpetus) annab 10.-12. klassi õpilastele endine peaminister Taavi Rõivas.
·         E. 04.02 kell 14:10 Rajaleidja ATH loeng/koolitus õpetajatele. Tunnid toimuvad esimese bussiringini.
·         T 05.02 2. ja 4. klass Tallinnas nukuteatris. Väljasõit kohe hommikul.
·         Lääne-Nigula ajaleht ootab artikleid 5. veebruariks.
·         Emakeelepäeva eelinfo: iga klass saab ettevalmistamiseks kaks ülesannet: ühe tekstiloome kohta, teise teksti esitamise kohta. Tekstiloomeks on I-VI klassil teema, pildi vms järgi lühikese teksti kirjutamine (parim oleks kirjeldav tekst või luuletus), VII-XII klassil ingliskeelse teksti tõlkimine. Teine ülesanne on luuletuse või proosateksti (katkendi) esitamine, autorite valik on vaba. Mõlema ülesande parimad selgitatakse välja klassis  ja esinevad emakeelepäeval kultuurimajas.

21 jaanuar 2019


Tänan Evelin Tammearut rahatarkuse teemalise koolituse eest õpilastele. Kiidan Klubide Karika I etapil siselaskmises edukalt esinenud õpilasi: Carolina Treu 1. koht, Grete Ansel 2. koht, Raul Reesar 3. koht. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas Eesti Ja Soome meistrivõistlustel vabamaadluses 1. koha.


·         E. 21.01  KOOLILIIGA võrkpallivõistlused Orul 7. - 9.kl. poistele. Väljasõit kell 09.00.
·         T. 22.01 1.-3. klass Haapsalus teatris. Väljasõit 11.10. Tagasi jõutakse esimese bussiringi ajaks.
·         T.22.01 Laulupeo seminar Tallinnas. Väljasõit peale 2.tundi. Sõidavad õpetaja Ülle, Reneti ja Mirtel.
·         K. 23.01 kell 14.00 Märjamaa Noortekeskuse juhataja Triin Põri kohtumas huvijuhiga.
·         K. 23.01 7.-8. tund koolitus „kolleegilt kolleegile“. Õnnela tutvustab töövahendit Canva ja Riina keskkonda Wizer.
·         N. 24.01 kell 13.00 Lääne-Nigula koolidirektorite nõupidamine Nõval.
·         R. 25.01  Kullamaa Keskkooli C-rühm tantsupeo I ülevaatusel Haapsalu Põhikoolis. Väljasõit 8.15. Tagasi kell 13.00.
·         R. 25.01 Liivi bussiring hommikul 15 minutit varem.
·         R. 25.01 õhtuks paneme välja kursusehinded gümnaasiumis. Tunnistused väljastame alates 28. jaanuarist.
·         R. 25.01 õp Eha Haapsalus koolitusel.
·         L. 26.01 kell 10.00 keemiaolümpiaad Haapsalus. Osalevad Sandra Martina Nagelman, Elise-Maria Kiik 8. klassist ja Mari-Ann Liidemaa, Raul Vahtmeister 9. klassist.
·         E. 28.01 kell 12.00-13.00 koolis külas Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur.
·         E. 28.01 alates muutub reedene tunniplaan, XII klassil ka esmaspäevane.
·         N. 07.02 ÖÖKOOL.
·         Lahtiste uste päev HKHK-s 12. veebruaril ja Vana-Vigala TTK-s 24. jaanuaril.

14 jaanuar 2019


II klassi õpilane Lola Liivamägi oli tubli Lääne maakonna I - II klassi õpilaste kunstikonkursil “Muusika minu sees”, juhendaja õp K.Uueda. Kiidan Getter Tõnstremi, kes saavutas Kohtla-Järvel toimunud maadlusturniiril “Nublust Nabiks” 1. koha ja Mirjam Kaske, kes saavutas 2. koha. Kiidan Hannes Välist, kes saavutas A. Talpase mälestusturniiril Kohtla-Järvel kreeka-rooma maadluses 1. koha

·         E. 14.01 kell 10.15-11.45 8.-12. klass Goldenbeckis  rahatarkuse teemalisel koolitusel, koolitaja Evelin Tammearu (Innove projekt). Pärast jätkuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.
·         K. 16.01 kell 13.00 on koolis Koolielu portaali toimetaja Madli Leikop. Ta kirjutab Kullamaa Keskkooli tegemistest Digikiirendi projektis.
·         K. 16.01 3. tunni ajal 12. klass direktori juures riigieksamitele registreerimas.
·         R.18.01 Lõuna-Läänemaa mudilaskoori proov 4.-6. tund muusikaklassis
·         Alates esmaspäevast, 14. jaanuarist toimuvad kehalise  kasvatuse tunnid väljas (suusatamine).

07 jaanuar 2019
Kiidan S. Laanjõed toomapäeva tähistamise õpitoa korraldamise ja läbiviimise eest. Tänan õpetaja Kairit  ning tema õpilasi Kristiinat ja Kadriini Martna koolist, kes korraldasid 5.-6. klassi õpilastele robootika tunnid. Kiidan 4. klassi õpilasi ja klassijuhataja Riinat ning 12. klassi õpilasi ja klassijuhataja Viivet jõulupeo korraldamise ja läbiviimise eest, samuti tänan laululapsi, õpetaja Üllet ja huvijuht Pirjat. Kiidan Annelit, Anitat ja õpetaja Üllet esinemise eest Martna kooli jõuluhommikul. Kiidan õpetaja Helit ja õpetaja Õnnelat õpetajate jõuluvideo valmistamise eest. Kiidan Tartus edukalt osalenud maadlejaid: Getter Tõnstrem 2. koht, Mirjam Kask 2. koht ja Hannes Välis 2. koht.

·         E.-P. 07.-13.01 huvijuht Pirja koolitusel.
·         E. 07.01 sotsiaalpedagoog Kaidi haiguslehel.
·         T. 08.01 teisel söögivahetunnil ÕE kiirkoosolek raamatukogus.
·         K. 09.01 õpetaja Riina ja Õnnela kell 14.30 Haapsalu kunstikoolis konkursi “Väike kunstnik” töid hindamas.
·         K. 09.01 kell 14.30 töökoosolek matemaatika klassis.
·         N. 10.01 kell 12.00  koolijuhtide nõupidamine Haapsalus.
·         Riigieksamitele registreerimine toimub 20. jaanuarini eksamite infosüsteemis.
·         Põhikooli valikeksami otsus tuleb teha 1. veebruariks.
·         Gümnaasiumi kursusehinded (ainetes, mida on 2 tundi nädalas) paneme välja 25. jaanuariks.   E. 14.01 kell 10.00-14.00 8.-12. klass Üdruma Seltsimajas rahatarkuseteemalisel koolitusel (Innove projekt). Pärast jätkuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.