26 september 2016Kiidan huvijuht Riinat, sekretär Anut ja õpilasesindust kooli sünnipäeva korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan Peep Jõeveed, Mai Jõeveed, Viive Karnaud, Riina Leidsalut, Heli Altmäed, Erika Matveid, Olga Krausbergi, Eda Millingut ja Vaike Nurme, Anita Liput, Virdžinja Narglat, Anneli Riisalut, Maarja Kaske, Laura Aruksaart, Carmen Liivapalut, Eneken Vendelit, Karolin Palut abi eest jalgrattakrossi korraldamisel.


 • E. 26.09 õppeekskursioon tublimatele keeletundjatele 5.-12. klassist Tallinnasse Euroopa keeltepäevale. Väljasõit kooli eest kell 12.15
 • E. 26.09 10.-12. klass tunde ei toimu.
 • T. 27.09 1. tunni ajal ÕE koosolek bioloogia klassis.
 • T. 27.09 kell 17.00 hoolekogu koosolek bioloogia klassis.
 • K. 28.09 toimub algõpetuse ainenõukogu Haapsalus, osalevad õpetaja Õnnela ja õpetaja Riina L.
 • K. 28.09 arvutite töötoad 1.-12. klassi õpilastele vastavalt esitatud tunniplaanile
 • N. 29.09 kooli murdmaajooksu võistlused:
kell  11.45 1.-3. klass (staadionil)
       12.30  4.-8. klass (järve ääres)
       14.30  9.-12. klass (järve ääres)
 • N. 29.09 toimub Haapsalus muusikapäeva tähistamine. Osalevad Maarja Kask, Mari-Ann Liidemaa, Mirjam Kask ja Marja Järv koos lapsevanem Edith Alasiga.
 • R. 30.09 KIK projekti raames 10.-12. klass Pärnus Pernova keskuses. Teemadeks „Galaktikad ja kosmoloogia“ ja „Looduslike objektide analüüs“.
 • Alates esmaspäevast, 3. oktoobrist toimub sööklas teejoomine ning esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti võimalik süüa sööklas hommikul enne tunde putru, hind 30 senti.
 • Õppenõukogu toimub esmaspäeval, 3. oktoobril.
Päevakorras:
1.      Üldtööplaani kinnitamine
2.      LÕK õpilaste nimekirja kinnitamine
3.      IÕK õpilaste nimekirja kinnitamine
4.      Õpiabirühmas õppivate õpilaste nimekirja kinnitamine
5.      Logopeedi juures õppivate õpilaste nimekirja kinnitamine
6.      Üleminekueksamite kinnitamine

19 september 2016Kiidan kõiki liikumisnädala korraldajaid ( õpetajad Viive, Peep,Armas, Heli, Ervin, Eha, Riina G, Mai, Reet, Riina L, Inge M, Õnnela, Ülle, Inge R, Heldi ning 11. klassi õpilased).
Kiidan Helit ja Erikat ning lapsevanemaid:Edith Alasit, Mari Sarve, Lii Lemberit, Liia Kööbit, Irene Lutsu ning õpilast Anneli Riisalut, kes osalesid hoidiste valmistamisel kooli sööklas.


 • E. 19.09 kell 9.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas pildistamine.
 • E. 19.09 Inge M  Avita koolitusel.
 • T. 20.09 toimub Noarootsis maakondlik poiste päev. Osalevad 8. klassi poisid (abilistena korraldustoimkonnas kaasas Maarja ja Laura 8. klassist). Kaasas õpetaja Ülle ja õpetaja Mai. Buss väljub kell 8.45.
 • N. 22.09 kell 12.45 kooli sünnipäeva aktus kultuurimajas.
 • N. 22.09 kell 19.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu.
 • R.-P. 23.09-25.09 on 10.-12. klassi õpilased riigikaitse välilaagris Raplamaal, E. 26.09 on neil vaba päev.
 • P. 25.09 toimub Marimetsa Kapp Kullamaa jalgrattakross.
 • E. 26.09 õppeekskursioon tublimatele keeletundjatele 5.-12. klassist Tallinnasse Euroopa keeltepäevale. Väljasõit kooli eest 12.15

12 september 2016LIIKUMISNÄDAL • T. 13.09 kell 11.45 – 13.30 1.-6. klassi liikumismäng
                    kell 13.40 – 16.00 7.-9. klassi liikumismäng ja 10.-12. klassi pushpall
 • K. 14.09 toimub ainult I bussiring.
 • N. 15.09 kell 12.30 5.-9. klassi spordipäev koos Vana-Vigala Põhikooliga, kohtunikeks 11. klassi õpilased.
 • R. 16.09 kell 9.30 1.-4. klassi teatevõistlused ja mängud koos Vana-Vigala Põhikooliga
 • R. 16.09 10.-12. klass seoses riigikaitse õpetusega õppeekskursioonil Tallinnas. Buss väljub koolimaja eest kell 8.00. Kuna teine koolibuss on väljasõidul lasteaiaga, siis I bussiringi ei toimu.
 • R. 16.09 kooli 50. sünnipäev.
 • L. 17.09 kell 19.00 Kullamaa Kultuurimajas Haapsalu kammerkoori kontsert.
 • L.-P. 17.-18.09 HLA tantsulaager koolimajas.

05 september 2016Kiidan 12. klassi ja klassijuhataja Riinat ja õpetaja Üllet kooliaasta avaaktuse korraldamise ja läbiviimise eest.


 • E. 05.09 klassijuhataja tunnis valime klassides ÕE esindajad.
 • N. 08.09 kell 13.00 koolijuhtide nõupidamine Lihulas
 • R. 09.09 10.-12 klass riigikaitse bioloogia klassis.
 • R. 09.09 kell 12.00 Minu Tantsukooli näidistund võimlas 1.-6. klassile I bussiring kell 13.00.
 • L. 10.09 Kodukandi perepäev Kullamaal.
 • E. 19.09 pildistamine.
 • Trimestrite ajad : I trimester 01.09 -30.11, II trimester 1.12 – 28.02, III trimester 1.03 – 06.06