29 veebruar 2016Kiidan laulukapsi, kes osalesid EV 98. aastapäeva kontsert-aktusel, suur tänu ka õpetaja Üllele ja huvijuht Riinale. Kiidan lapsevanemaid, kes laululapsi transportisid. • Alates esmaspäevast 29.02 toimuvad taas suusatunnid.
 • E.29.02. sõidavad 8.-12. klassi õpilased saate lindistusele („Pühapäev Sepoga“) Tallinna. Buss väljub kell 15.30
 • T. 01.03  kaheksandikud pildistavad oma ainetundides.
 • T. 01.03 algklassid Haapsalus Innokas. Väljasõit kell 9.00, omaosalus 3 eurot.
 • T. 01.03 teha valikud üleminekueksami osas 7. ja 10. klassi õpilastel.
 • T. 01.03 kell 12.00-16.00 LHU koolitus Haapsalu Linnaalgkoolis „Kuidas muuta õppijat õppeprotsessi aktiivsemaks pooleks?“
 • N. 03.03 koolijuhtide koolitus Haapsalus.
 • N. 03.03 kell 18.00 kooli taidluspidu „ Meie Eestimaa“ Kullamaa Kultuurimajas. Tunnid lõpevad kell 14.25. Transport on tagatud õhtul peole ja koju.
 • R. 04.03 klassiõpetajate õppereis Pärnusse, osaleb õpetaja Riina L.
 • R. 04.03 Haapsalus infomess „Oma rada“
 • T. 08.03 kell 18.00 toimub kooli naistepäeva kontsert Kullamaa Kultuurimajas.

22 veebruar 2016Kiidan Kristjan Kaljustet, kes saavutas taekwondo vabariiklikel võistlustel 3. koha. Kiidan maakonna talimängudel edukalt osalenud õpilasi: Mai-Roos Jõevee teatejooksu 3. koht, Greete Lätt teatejooksu 3. koht, valdade üldarvestuse 2. koht jooksukrossis (Mai-Roos Jõevee, Greete Lätt, Angeelika Siitmaa, Andra Salumaa). Kiidan ajalooolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: Orm Adams 1. koht, Maarja Kask 2. koht, Anneli Riisalu 1. koht, Anita Lipu 2. koht, Pille-Riin Seimann 1. koht, Carmen Treu 1. koht, kiidan juhendaja Ervin Rannikut.


 • T. 23.02 2. tunni ajal tutvustavad Noarootsi õpilased 8. ja 9. klassile õppimisvõimalusi Noarootsis.
 • T. 23.02 3.tunni ajal 2. ja 3. klassi laulutüdrukud lasteaia aktusel esinemas. 5. tunni ajal kultuurimajas laulutüdrukute proov.
 • T. 23.02 6. tunni ajal toimub Kullamaa Kultuurimajas EV aastapäeva aktus. Toimub I bussiring.
 • N. 25.02 kell 11.00 vallamajas 100-päeva vastuvõtt 12. klassile.
 • R. 26.02 kell 12.00 LHU raames töökoosolek-koolitus õpetajatele bioloogia klassis.
 • T. 01.03 algklassid Haapsalus Innokas. Väljasõit kell 9.00, omaosalus 3 eurot.
 • T. 01.03 teha valikud üleminekueksami osas 7. ja 10. klassi õpilastel.
 • T. 01.03 kell 12.00-16.00 LHU koolitus Haapsalu Linnaalgkoolis „Kuidas muuta õppijat õppeprotsessi aktiivsemaks pooleks?“

15 veebruar 2016

Kiidan tütarlaste võrkpalli võistkonda koosseisus: Tiina Põlma, Meril Topper, Regina Kändla, Mai-Roos Jõevee, Sirle Suuster, Merle Humal ja Aleksandra Laane, kes saavutasid Läänemaa meistrivõistlustel tütarlaste võrkpallis II koha, kiidan ka treener Romet Priimäge. Kiidan õpetaja Viivet ja õpetaja Peepu vastlapäeva korraldamise eest, tänan kõiki osalenud lapsevanemaid. • E. 15.02 direktor Pärnus HTM infopäeval.
 • E. 15.02 sõbrapäeva tähistamine. 1. tund tordioksjon võimlas, õpilasfirmad müüvad oma toodangut, sõbralike valimine, avatud fotosein ja sõbrapostkast.
 • T. 16.02 1. tunni ajal toimub sõbrapäeva sõbralike tordisöömine.
 • T.-K. 16.02 -17.02 huvijuht Riina huvihariduse konverentsil Kuressaares.
 • K. 17.02 toimub Nuputa viktoriin Haapsalus, osalevad 5., 6. ja 7. klassi vistkonnad.
 • N.18.02 10. ja 11. klass õppeekskursioonil Haapsalus. Kaasas õpetaja Mai.
 • N. 18.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas filmiõhtu „Lauldes vihmas“.
 • N. 18.02 klassiõpetajate talveseminar Virtsu Põhikoolis. Osalevad õpetajad Õnnela, Riina L.
 • N. 18.02 õpetaja Ervin koolitusel.
 • N. 18.02 11. klassil klassiöö.
 • R. 19.02  4.-6. tund laulutüdrukute peaproov kultuurimajas.
 • R. 19.02  huvijuht Riina LHU meediakoolitusel Risti Põhikoolis. Koolitajaks A. Ruussaar
 • T. 23.02 6. tunni ajal toimub Kullamaa Kultuurimajas EV aastapäeva aktus. Toimub I bussiring.
 • R. 26.02 kell 12.00 LHU raames töökoosolek-koolitus õpetajatele bioloogia klassis.
 • T. 01.03 algklassid Haapsalus Innokas. Väljasõit kell 9.00, omaosalus 3 eurot.

10 veebruar 2016

11. klassi õpilase Kristi Küti uurimistöö küsimustiku link: http://goo.gl/forms/paHM1Enwp8

08 veebruar 2016Kiidan klassiõpetajajaid: Riinat, Heldit, Õnnelat ja Inget nutihommiku korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Helit ja õpetaja Inge R saksa ja inglise keele ürituse korraldamise ja läbiviimise eest.

 • E. 08.02 kell 8.30 õppenõukogu. Päevakorras: 1. IÕK määramine
 • T. 09.02 oodatakse materjale valla ajalehele.
 • T.09.02 kell 9.00 3D kuppelkino võimlas.
      9.00- 1.-2. klass „Jänku Tafiku tähesõbrad“
            9.35- lasteaed „Victor ja Garu seiklus“
            10.05- 3. ja 7. klass „Astronomüüdid“
            10.35- 4.-6. klass „Elu tekkimine“
            11.10- 8.-12. klass „Inimkood“
 • T. 09.02 huvijuht Riina ja õpetaja Riina LHU digipädevuste koolitusel Haapsalus.
 • T. 09.02 õppealajuhataja Eha riigieksami koolitusel Haapsalus.
 • T. 09.02 kell 14.00 vastlapäev 1.-6. klassi õpilastele koos vanematega. I busssiringi ei toimu.
 • K. 10.02 toimub Haapsalus 10.-12. klassi tütarlaste võrkpalli võistlused, kaasas õpetaja Peep.
 • N. 11.02 kell 12.00 koolijuhtide nõupidamine Oru koolis.
 • R. 12.02 2. tunni ajal kaitseväeteemaline loeng 10.-12. klassi õpilastele bioloogia klassis.
 • L. 13.02 õpilasfirmade laat Kristiines, osalevad 10. ja 11. klassi õpilasfirmad. Läänemaalt sõidetakse ühiselt, kaasas Angela Lepik.
 • L. 13.02 kell 15.00 Kullamaa Kultuurimajas Valgu näitetrupi M.O.T.T. etendus „Õhtusöök viiele“. Pilet 5 eurot.
 • L. 13.02 toimub Haapsalus ajalooolümpiaad.
 • E. 15.02 sõbrapäeva tähistamine (tordioksjon).
 • N. 18.02 10. ja 11. klass õppeekskursioonil Haapsalus. Kaasas õpetaja Mai.
 • R. 11.03 kell 12.00 1.-6. klass piraatide pidu.

02 veebruar 2016

01 veebruar 2016Kiidan õpetaja Armas Merevood ja Reet Priimäge reaalainete nädala korraldamise ja läbiviimise eest.


 • E. 01.02 tulevad kooli Läänemaa Rajaleidja spetsialistid T. Karolin ja H. Liivlaid. 1.-2. tund on karjäärinõustamise loeng 11. klassile ja 3. tund 8. klassile bioloogia klassis. Alates 9.00 toimub individuaalne nõustamine 12. klassi õpilastele ja seejärel 9. klassi õpilastele õppealajuhataja kabinetis.
 • E.01.02 õpetaja Heli ja huvijuht Riina haridustehnoloogia koolitusel.
 • T. 02.02 kell 11.00 toimub Innokas noorsootöö ümarlaud, osaleb huvijuht Riina, kell 13.00 KIK projektide infopäev, osaleb samuti huvijuht Riina.
 • K. 03.02 1.-4. klassi nutihommik (toimub reaalainete nädala raames).
 • N. 03.02 5.-12. klassi õpilaste inglise ja saksa keele üritus Goldenbeckis 7.-8. tunni ajal.
 • N. 03.02 2. klassi tantsulaager koolimajas.
 • R. 05.02 kell 15.00 tantsu- ja laulupeo infopäev. Osalevad Riina G ja Ülle.
 • L. 06.02 kell 18.00 toimub Kullamaa Kultuurimajas Valtu Näitetrupi etendus „Ema läheb mehele“. Pilet 2 ja 3 eurot.
 • Lahtised hinded gümnaasiumis paneme välja esmaspäevaks, 8. veebruariks.
 • T. 09.02 kell 14.00 1.-6. klassi õpilastele vastlapäeva tähistamine koos vanematega.
 • Järgmine LHU valdkondlik seminar toimub teisipäeval, 9. veebruaril kell 10-16:00 Läänemaa Ühisgümnaasiumis, . F. J. Wiedemanni 15, Haapsalu, 90503.
  "Digipädevuste ja digitaalse kirjaoskuse arendamine". Registreerimine Osalevad Riina L ja Riina G.
 • Läänemaa infomess „Oma rada“ toimub 4. märtsil kell 11.00-14.00 Haapsalu Põhikoolis. Osavõtjate arvu soovitakse teada 2. veebruariks.