16 mai 2011

Kullamaa Keskkooli 10.-12.kl. õpilane!

Tere!

Olen Balti Filmi-ja Meediakooli tudeng ning läbi viimas oma
bakalaureusetöö jaoks uuringut. Uurimustöö valimiks on õpilased klassides 10,
11 ja 12. Uurimustöö üldkogumiks on kõik eesti keskkoolid ja gümnaasiumid, millede seast juhuvaliku teel ka teie kool valimisse sattus.
Ankeeti saab täita internetis aadressil: http://www.sphinxonline.net/faveeb/tv/questionnaire.htm
Ankeedi täitmine ei tohiks võtta rohkem kui 5-10 minutit. Ankeet on nii eesti kui vene keeles. Teemaks on meedia ning täpsemalt televisiooni puudutavad tarbimisharjumused tänapäeva noorte seas. Ankeedile vastamine on täiesti anonüümne ning hiljem ei ole vastuseid võimalik ei konkreetse vastaja ega tema kooliga siduda.

Mõistan, et käes on koolide jaoks kiire kevadperiood, kuid loodan siiski teie nõusolekule! Nii saavad esindatud noored erinevatest piirkondadest ning nii linnalistest kui maa-asulatest.

Parimate soovidega,

Suive Pahrt

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar