11 veebruar 2013

Alustasin tööd Kullamaa Keskkoolis sotsiaalpedagoogina 05.11.2007.a. Eelnevalt puudus koolis sotsiaalpedagoog, mistõttu rajasin tee, praktiseerides omandatud teoreetilisi teadmisi.


Tööle asudes oli nii mulle kui ka kooli juhtkonnale selge, et vajadus ametikoha täitmiseks oli olemas. Nende aastate jooksul olen saanud kinnitust oma algsele arvamusele, et sotsiaalsete probleemide ennetamise ja lahendamisega peab hakkama tegelema juba lapse varajases eas ja õpikeskkonnas - lasteaias.

Oma töös lähtusin juhtumipõhisest võrgustikutööst. Tänan koostöövalmis õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi juhtumitesse puutuvaid isikuid. Lisaks soovin tänada kohalike omavalitsuste spetsialiste, sest tulemusliku koostööna oli võimalik leida muredele lahendused ka omavalitsuste tasandil.

Juhtumid ja info, mis on olnud minu kasutuses, jäävad konfidentsiaalseks. Vaid lapsevanema soovil ning nõusolekul edastan minu töös kogutud ja analüüsitud info Kullamaa Keskkooli uuele sotsiaalpedagoogile.

Lõpetuseks soovin jagada oma mõtet: peamised probleemid saavad alguse lapse varajases eas, koduses kasvukeskkonnas. Elutempo kiiruse tõttu jääb tihti aga lapsevanematel 24 tunnist ööpäevas väheks, et pühendada oma lastele aega, tähelepanu ja turvatunnet. Vahel tuleks meil mõelda sellele, mis on meie kõigi roll ja vastutus lapsevanematena: kool õpetab, aga kodu kasvatab. Koolis võimaldatakse omandada haridus, kuid kodust saavad lapsed kaasa suuna ellu, oma tõekspidamised ja maailmavaated.

Oma õpilastele soovin kordaminekuid Teie endi rajatud eluteel!

. Kairi Nargla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar