27 mai 2013

Kiidan Bruno Laandet, kes saavutas inimeseõpetuse olümpiaadil I koha ja Carmen Treud, kes saavutas III koha ja õpetaja Mai Jõeveed, kes juhendas õpilasi. Kiidan algklasside olümpial osalenud õpilasi: Maaris Neggot (II koht palliviskes), Markos Ehat (III koht palliviskes, III koht kaugushüppes), Kaspar Kirsipuud (I koht kaugushüppes), Timo Tšabani (II koht 400 m jooksus) ja õpetaja Viive Karnaud ja õpetaja Peep Jõeveed. Kiidan õpilasi, kelle käsitööd olid näitusel: Kaisa Ülejõed, Kaija Ilaud, Nele Lehtmaad, Sandra Pärnpuud, Mari Pead, Samelia Knäzevat, Sirle Suusterit, Regina Kändlat ja õpetaja Maarja Jõeveed. Kiidan õpilaskonverentsil esinejaid: Carmen Treud, Meril Topperit, Kadi Mäed, Kadi Õunast ja Maria Pia Quintana Poncet ning juhendajaid; Eha Eindorfi, Inge Rajastet, Ervin Rannikut.• E. 27.05 12.00 jalgratturite praktiline koolitus ja eksam

• E.-T. 27.-28. mail 10. ja 11. klass ekskursioonil, kaasas õpetajad Eha ja Meelis. Õpilased, kes ei tule kaasa, saavad teha tööpraktikat või käia järelvastamistel. Direktori kohusetäitjaks on õpetaja Ülle. Buss väljub 9.00.

• Hinded paneme välja 29.05 õhtuks ning õppenõukogu toimub reedel, 31.mail 8.15 matemaatika klassis. Päevakorras: 1. I-VIII, X, X MS, XI klassi lõpetamine. 2. Täiendava õppetöö määramine. 3. Klassikursuse kordamise määramine. 4. Mitterahuldavate käitumishinnete kinnitamine. 5. IX klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine. 6. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine. 7.Õpilaste nimekirjast kustutamine.

• R. 31.05 toimub algklasside olümpia. Algus 9.00, kohtunikena on abiks 10. ja 11. klassi õpilased.

• R. 31.05 on 5.-7. klass ekskursioonil Hiiumaal.

• R. 31.05 10.00 põhikooli lõpueksam eesti keeles.

• E. 03.06 toimub riigieksam geograafias HG-s.

• E. 03.06 on algklassid ekskursioonil.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar