02 mai 2016
Kiidan õpetaja Maid, Viivet ja Peepu ning kõiki teisi abilisi maijooksu korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan õpetaja Üllet ja 11. klassi õpilast Andra Salumaad lauluvõistluse „Tingel-Tangel“ korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan 1. ja 11. klassi ning klassijuhatajaid Riina L ja Riina G tutipäeva koraaldamise ja läbiviimise eest.


  • E. 02.05 Õpetaja Heli ja huvijuht Riina infotehnoloogia koolitusel.
  • T. 03.05 kell 10.00 12. klassi riigieksam inglise keeles (kirjalik) Lihulas, komisjonis on meilt õpetaja Heli.
  • K. 04.05 12. klassi riigieksam inglise keeles (suuline) Lihulas.
  • K. 04.05 on logopeed Eve koolitusel.
  • N. 05.05 osaleb õpetaja Heli riigieksamil Taeblas hindajana.
  • N. 05.05 osalevad 5.-7. klassi võistkonnad heategevuslikul teatejooksul Haapsalus, kaasas õpetaja Viive ja Mai.
  • R. 06.05 -  E. 09.05 toimub 12. klassi lõpuekskursioon( kaasas õpilasi ka teistest klassidest) Londonisse, kaasas õpetaja Heli ja huvijuht Riina. Buss väljub koolimaja eest kell 14.00.
  • Tasemetööde valimisse kuuluvad 6. klassi valikaine ja 3. klassi matemaatika (valimis on kogu klass).
  • Koolivormi tellimisperiood on 27. aprillist 15. juunini aadressil:  koolivorm.norrison.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar