11 märts 2019


Kiidan õpetaja Viivet, õpetaja Maid  ja õpetaja Peepu vastlapäeva korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan Päästeametit loengute läbiviimise eest õpilastele. Tänan Vana-Vigala Tehnika- ja Teeniduskooli õpetajaid projektipäeva läbiviimise eest õpilastele. Kiidan Eesti Vibuliidu Eesti meistrivõistlustel siselasmises edukalt osalenud õpilasi: Raul Reesar 1. koht, Robin Reesar 3. koht, Mirabelja Kuurmann 2. koht, treener Aare Lauren. Kiidan Kristjan Kaljustet, kes saavutas taekwondo meeskondlikul võistlusel Hwarang Cup 2019 2. koha.


·         T. 12.03 kell 11.45 12. klassi loodusainete e-test arvutiklassis.
·         T. 12.03 kell 17.00 hoolekogu koosolek õpetajate toas.
·         K. 13.03 4.tund 5.-6.klass ja 3.tund 7.-8.klass PPA koolitus küberturvalisusest.
·         K. 6. tunni ajal on 7.kl Goldenbeckis raamatukogu korraldatud loengul “Kullamaa murded” (Mari Sarv)
·         K. 13.03 kell 10.00 3. klasside emakeeleolümpiaad HLA-s.
·         K. 13.03 direktor KiVa koolitusel Tallinnas.
·         K. 13.03 huvijuht Pirja Oru teeninduskeskuses kohtumisel.
·         K. 13.03 1.-2. tunni ajal inimeseõpetuse olümpiaadi koolivoor 5.-8. klassi õpilastel.
·         K. 13.03 emakeelepäeva peaproov 3. tunni ajal kultuurimajas.
·         K. 13.03 kell 14.30 digikoolitus õpetajatele.
·         N. 14.03 3. tunni ajal laululaste proov kultuurimajas.
·         N. 14.03 kell 10.30 toimub eesti keele klassis e-etteütlus. Kirjutada soovijail palun olla vähemalt 5 minutit varem kohal (kes soovib etteütluse ära saata, võtab arvuti kaasa, aga võib ka niisama paberile kirjutades ennast proovile panna). Kell 11.50 kultuurimajas emakeelepäevale pühendatud üritus. Pärast  jätkuvad tunnid.
·         N. 14.03 sotsiaalpedagoog Kaidi Tallinnas ümarlaual.
·         R. 15.03 kell 11.00-14.00 Läänemaa töö- ja karjäärimess Haapsalu Kultuurikeskuses (endine infomess “Oma Rada”).
·         R. 15.03 10. klass õppeekskursioonil Tallinnas (riigikaitse). Kell 9.30 peavad olema Sidepataljonis Filtri tee 12, pärast Tööstuse 54a Mereväebaasis. Tagasisõit kell 15.30.
·         L. 16.03  Sverre Post piirkondlikul lauluvõistlusel Tallinnas
·         E. 18.03 9. klass Taeblas Märt Treieri liikluskasvatuse loengul "Georgi ja Kaspari lugu". Väljasõit kell 11.20. Kaasas õp Eha ja Pirja.
·         II trimestri hinded põhikoolis paneme välja 15. märtsi õhtuks, tunnistused anname õpilastele uue nädala alguses.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar