09 oktoober 2018


Kiidan õpetaja Viivet, õpetaja Peepu ja õpetaja Maid  maakondliku jooksukrossi korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan ka 11. klassi õpilasi, kes olid abiks kohtunikena. Kiidan Germo Pikani-Vanatuad, kes saavutas maakondlikul jooksukrossil 1. koha. Kiidan õpetaja Helit, kes organiseeris kooli synlabi. Kiidan 11. klassi õpilasi rebaste ristimise nädala korraldamise ja läbiviimise eest. Kiidan 12. klassi ja klassijuhataja Viivet, 11. klassi õpilasi Annelid ja Anitat, õpetaja Maid ja õpetaja Riinat õpetajate päeva läbiviimise eest. Kiidan õpilasi, kes osalesid edukalt maadlusturniiril „Vigala Lahtine Matt“: Mirjam Kask III koht, Getter Tõnstrem II koht ja Hannes Välis II koht.


·         E. 08.10 toimub Haapsalus ajalookonverents. Ettekandega konverentsil esineb Kadi Vahtmeister (uurimistöö „Infrastruktuuri muutused Laukna külas ja selle mõju inimeste elu-olule“, juhendaja Heli Mäe. Eelmisel aastal osales konverentsil Carmen Treu oma uurimistööga „Asutused ja rajatised Silla külas 1867-1986“, juhendaja Inge Rajaste). Lisaks osalevad konverentsil  Raul Vahtmeister, Anneli Riisalu ja õpetaja Ervin.
·         K. 10.10 on 10.-12. klassi õpilased õppeekskursioonil Riigikogus ja Tallinna Vanglas, kaasas õpetaja Ervin ja huvijuht Pirja. Kõigil peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
·         K. 10.10 on 4. tunni ajal 1. klassil külas politsei.
·         N. 11.10 kell 12.00 toimub koolijuhtide nõupidamine Haapsalus.
·         N. 11.10 5. ja 6. tunni ajal toimub õppeotstarbeline mäng nutitelefonidega 8. ja 9. klassi õpilastele. Pärast mängu toimub arutelu.
·         N. 11.10 kell 17.00 sõit Haapsallu, kus toimub ÖÖKEAT. Osalevad järgmised õpilased: Mari-Ann Liidemaa, Kelli Nurm, Kaarel Aavekukk, Raul Vahtmeister, Markos Eha, Germo Pikani-Vanatua, Villem Mihk, Anneli Riisalu, Anita Lipu. Kaasas huvijuht Pirja ja õpetaja Mai.
·         R. 12.10 1. tunnist alates individuaalne karjäärinõustamine 9. klassi õpilastele          (T. Karolin ja H. Liivlaid Läänemaa Rajaleidja Keskusest).
·         R. 12.10 õpetaja Eha õppealajuhatajate koolitusel Haapsalus.
·         R. 12.10 ühiskonnaõpetuse tund, lektoriks M. Kaljurand.
·         Kunstiring toimub ainult neljapäeviti 1.-4. klassi õpilastele.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar